Pojďme si hrát... s GarageBandem! (3) - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůMultimedia

Pojďme si hrát... s GarageBandem! (3)

22. března 2004, 00.00 | Máte rádi muziku, ale vždycky jste
se báli něco si s ní začít? Ale já
vím, drahouškové, už byste chtěli
doopravdicky nahrávat, nejdřív si
ale musíme všechny ty nástroje, s
kterými budeme pracovat, pěkně zblízka
prohlédnout. Dnes si popíšeme Editory
Audia a MIDI. Dubecký, necháš to,
neolizuj ty klávesy!

Absolvováním této "tour" po Garage se o jejím vybavení rychle dozvíte maximum. Můžete tento popis také používat jako určitý rejstřík a vracet se k němu, když se ztratíte.

Pokud ovšem nepatříte mezi hltače informací, zkratek a manuálů, buďte bez obav, v dalších lekcích už budeme pracovat na konkrétních příkladech.

 

Prohlídka vybavení Garage, část druhá:

(tip pro používání: klepnutím si obrázek otevřete v novém okně a tažením posuvníku s klávesou [apple] můžete legendu posouvat dle potřeby)

 

Editor stop

Editor stop vám poskytuje detailní zobrazení Regionů označené Stopy. Kdo ví, jak se otvírá? Áno, ikonka nůžek, správně Ivanko. A co klávesová zkratka - Zelenka? Nikdo? _E_ditor... No - Apple-E, to dá rozum, přece...
Klepnutím na záhlaví Stopy či jakýkoliv její Region si ji v Editoru zobrazíte, poklepáním na Region uvidíte přímo tento Region. Podle typu Regionu potom máte k dispozici odpovídající možnosti úprav.
Ještě bych doporučil zvětšit si okno Editoru tažením za černý pruh s tlačítky.

 

Audio

Audio se zobrazuje jako průběh součtu zvukových vln. Snadno takto poznáte, kde je pauza, kde zvuk pomalu doznívá nebo kde začíná první doba taktu. Pokud si křivky ještě přiblížíte, budete zde moci stříhat a editovat Regiony mnohem přesněji než v Hlavním okně.

A Jméno
Stopy/Regionu

- podobně jako v iPhoto zde při označené Stopě zde měníte název Stopy
- při označeném Regionu zase název Regionu

B Zoom

- táhlo pro přiblížení/oddálení zobrazení v Editoru, nezávislé na Hlavním okně
- doporučuji neklepat, ale tahat, jinak ztratíte z dohledu Přehrávací hlavu

C Transpozice
- táhlo a vpisovací pole pro Přeladění označeného Regionu
- lze přelaďovat pouze Smyčky (modré), nikoliv vámi nahrané Audio (fialové)
- rozsah přeladění je +/- 12 půltónů (oktáva)
- už po překročení 3 půltónů se ovšem zvuk stává nepřirozeným
- celý tento proužek lze společně s proužkem mixu skrýt klepnutím na zobáček [apple-Y]
D Časová osa
- zobrazuje čas v taktech a jeho zlomcích, tedy relativně v závislosti na zvoleném tempu
 E Přehrávací
hlava
- ukazuje pozici ve skladbě, v které se právě nacházíte, případně odkud přehrávání i nahrávání začne
- a stejně tak i kam bude vložen obsah schránky (jako v iMovie)
- navíc vám svojí jakoby "rozpáleností" naznačuje vytíženost procesoru počítače
 F Audio křivky

- přiblížíte-li kurzor k pravému hornímu okraji regionu, můžete ho natáhnout a tím ho snadno opakovat
- posunete-li kurzor trochu níže, můžete region prodloužit (Audio Regiony nelze prodlužovat nad rámec původní nahrávky)
- zde v Editoru se vám navíc v horní části Regionu nabízí kurzor s šipkami vlevo i vpravo
- nenabízí ovšem nic jiného než posun celého regionu
- ve střední a dolní části Regionu se objevuje křížový kurzor
(bohužel tvar kurzoru se zatím chová dost nevyzpytatelně, v příští verzi to už snad bude vyřešeno)
- slouží k přesnému označení části Regionu
- ten pak můžete kopírovat jak přes schránku, tak tažením
- první klepnutí na označený úsek z něj vytvoří nový Region
- škoda, že rozdělit Region příkazem Split v Editoru nejde
- můžete si tu alespoň přesněji umístit Přehrávací hlavu, potom klepnout na záhlaví stopy či na Region v Hlavním okně a pak už příkaz Split můžete použít

 G Posuvník

- pro posouvání zobrazení v čase
- přehrávání se ovšem řídí podle Přehrávací hlavy

 H Mřížka

- zapíná/vypíná se povelem Control > Snap to Grid [apple-G]
- veškeré prováděné operace jsou na ni potom přitahovány
- klepnutím na tlačítko s ikonkou měřítka si můžete zvolit její hustotu
- měřítko se udává v taktech a jeho zlomcích, notách
- doporučuji ponechat si volbu Automatic - je velmi praktická
- mění totiž mřížku podle vašeho aktuálního přiblížení (díváte se na region zblízka - vidíte víc, takže chcete i jemnější mřížku - a naopak)
- volba Triplet umožňuje lichá dělení taktu
- Swing zpožďuje sudé doby, takže houpají podle spíše černošského, neevropského cítění

 

 

MIDI

MIDI žádné zvukové vlny neobsahuje. Namísto toho se zde plní takové příkazy - něco jako: "Přesně na první době čtrnáctého taktu zahraj rychlostí úderu 128 (nejhlasitěji) notu F2 a na druhé osmince téhož taktu ji vypni". Pak tam také může být: "Na patnáctém taktu začni všechny noty, které se tam nacházejí, přelaďovat, až na konci taktu doletí o malou tercii výš, pak je během jedné doby vrať na původní výšku..."

Zvuk, kterým budou tyto povely přehrávány, určujete v Inspektoru stop. V GB se těmto virtuálním nástrojům říká Software Instrument, pro lepší rozlišení od Audia, kde se hovoří o Real (skutečném) Instrumentu. Nastavení, která v Inspektoru stop vidíte, vypadají podobně, jde ale o něco úplně jiného - u Audia si nenastavujete _zdroj_ zvuku, ale pouze jeho _úpravy_ - tedy různé efekty, včetně těch, které vypadají spíš jak Software Instrument, protože vám původní zvuk změní k nepoznání...

A Jméno
Stopy/Regionu

- při označené Stopě zde měníte název Stopy
- při označeném Regionu název Regionu
(podobně jako v iPhoto)

B Oprava Časování

- Oprava umístění tónů v čase podle zadané mřížky
- pokročilejší budou tuto funkci znát pod pojmem Quantizace
- nejde o nic menšího než rychle dosáhnout toho, aby vaše nepřesná hra zněla perfektně
- všechny noty se tak posunou k nejbližší mřížce
- v tom je ovšem i hlavní problém Quantizace: zahrajete-li nějakou notu už hodně pozadu, pak vám skočí až na další mřížku, což už nelze opravit jinak než manuálně
- GB bohužel neumožňuje to, co profesionální sequencery, kde můžete posouvání provést jen o určitou míru směrem k mřížce, tedy aby se časování sice zlepšilo, ale zůstalo částečně zachováno i muzikantovo cítění
- příkaz je dostupný pouze při označeném celém Regionu, pokud chcete opravu provést jen u některých not, označte tuto část a následným klepnutím do ní vytvořte Region nový

C Zoom
- táhlo pro přiblížení/oddálení zobrazení v Editoru, nezávislé na Hlavním okně
- doporučuji neklepat, ale tahat, jinak ztratíte z dohledu Přehrávací hlavu
D Zobrazení typu MIDI dat

- Noty:
- se v MIDI sequencerech většinou zobrazují odlišně, než jak jste se to učili ve škole
(některé sequencery umí i klasický notový zápis)
- namísto kuliček na notové osnově se zde výška určuje umístěním na proužku klaviatury, doba trvání potom délkou proužku vzhledem k časové ose a nastaveném tempu
- dalším typům MIDI dat se říká Kontrolery, existuje jich několik desítek, GB nám nabízí jen ty základní, tedy Modulation, Pitchbend a Sustain (podrobnosti u bodu H)

 E Velocity

- táhlo a vpisovací pole pro nastavení síly úderu pianisty
- muzikanti o Velocity mluví také jako o Citlivosti
- ve skutečnosti se tato hodnota získává z rychlosti, jakou hráč klávesu zmáčkl, měří se tu čas mezi dotknutím klávesy a jejím plným domáčknutím
- nezaměňujte prosím tento parametr s Hlasitostí - často je totiž pro silnější úder použit ostřejší zvuk, dokonce to může být také úplně jiný zvuk...
- aktivuje se označením jedné či více MIDI not
- GB vám tuto hodnotu také na první pohled zhruba naznačuje světlostí not
- rozsah je 1 - 127 kroků

 F Transpozice

- táhlo a vpisovací pole pro Přeladění označeného Regionu
- rozsah přeladění je +/- 36 půltónů (3 oktávy)
- na rozdíl od Audio Smyček tady můžete přelaďovat mnohem víc, kvalita se odvíjí od typu Softwarového nástroje (některé totiž také používají Samply a tam se zvuk zase už zhruba po 3 půltónech začne kazit)

 G Přehrávací
hlava

- ukazuje pozici ve skladbě, v které se právě nacházíte, případně odkud přehrávání i nahrávání začne
- stejně tak i kam bude vložen obsah schránky (jako v iMovie)
- navíc vám svojí jakoby "rozpáleností" naznačuje vytíženost procesoru počítače

 H MIDI Noty
a Kontrolery

- Noty:
- můžete jednoduše přesouvat, alt-tažením kopírovat
- často je nutné vypnout si přitahování na mřížku [apple-G]
- chycením za konec můžete Notu zkrátit
- označovat lze klepáním, shift-klepáním a vytažením rámečku
- nové Noty můžete přidávat s klávesou apple (ikona tužky)
- světlost indikuje Velocity (sílu úderu) Noty
- Kontrolery:
- Modulation = efekt mírného rozladění, v menší míře udělá některé zvuky širší a zajímavější, ve větší dochází ke crazy klepání
- na MIDI klaviaturách bývá pro Modulation vyčleněno druhé ze dvou koleček
- v GB pak množství efektu vidíte ve stejném zobrazení, jako u Audia křivky hlasitosti
- ovšem na rozdíl od něj si tady pro zapisování Kontrolerů musíte přidržet klávesu apple
- označuje se opět stejně jako u automatizačních bodů Audia, navíc je lze také přes schránku kopírovat
- Pitchbend = efekt přelaďování Noty v čase
- první kolečko na klaviatuře
- Sustain = efekt přeznívání Not
- jistě račte znát, když u klavíru sešlápnete jeden z pedálů, zatlumovací mechanika se zvedne a nechává struny znít přes sebe, vše se jakoby rozmlží a zasní...
- má jen dvě polohy - nahoře a dole, takže při kreslení automatizačních bodů musíte také vždy buď nahoru, nebo dolů

 I Přehrávací
hlava
- ukazuje pozici ve skladbě, v které se právě nacházíte, případně odkud přehrávání i nahrávání začne
- stejně tak i kam bude vložen obsah schránky (jako v iMovie)
- navíc vám svojí jakoby "rozpáleností" naznačuje vytíženost procesoru počítače
 J Posuvník

- klávesy [Page Up/Down] zde na posun zobrazení v čase nefungují, týkají se vždy jen Hlavního okna

 

Příště: Prohlídka vybavení, část třetí a poslední - Prohlížeč smyček a Inspektor stop

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Zábava  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Multimedia  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: