Pojďme si hrát... s GarageBandem! (2) - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůMultimedia

Pojďme si hrát... s GarageBandem! (2)

15. března 2004, 00.00 | Máte rádi muziku, ale vždycky jste
se báli něco si s ní začít? Dobře,
dobře, všichni by chtěli hned nahrávat,
my se teď ještě na chvilku uklidníme
a nejprve si tu svou Garage pořádně
prohlédneme, ano? Posvítíme si pěkně
do všech koutů a ošaháme všechno,
co najdeme. Dubecký, nestrkej tu myš
do pusy!

Absolvováním této "tour" po Garage se o jejím vybavení rychle dozvíte maximum. Můžete tento popis také používat jako určitý rejstřík a vracet se k němu, když se ztratíte.

Samozřejmě, takto technicky pojatý výklad není úplně pro každého, proto si v dalších lekcích všechno probereme postupně a na příkladech.

 

Prohlídka vybavení Garage, část první:

(tip pro používání: klepnutím si obrázek otevřete v novém okně a tažením posuvníku s klávesou [apple] můžete legendu posouvat dle potřeby)

 

Hlavní okno

A

 

Stopy

 

- ikona Nástroje (lze ji změnit v Inspektoru stop)
- název Stopy (mění se v Audio/MIDI Editoru)
- tlačítko nehrajícího reproduktorku pro Mute [M] - umlčení této Stopy
- sluchátka pro Solo [S] - umlčení ostatních Stop
- zobáček pro rozbalení pomocné Stopy s Automatizací hlasitosti [A]
- klepnutím označíte Stopu i veškeré její Regiony [šipka nahoru/dolů]
- Audio modře, MIDI zeleně, Master fialově
- poklepáním otevřete Inspektor stop
- klepnutím na Stopu s Automatizací označíte všechny automatizační body
- stopu smažete příkazem Track > Delete Track [apple-backspace]

B

Mix

- Panorama - umístění stopy ve stereu
- Volume - Hlasitost
- ukazatel Hlasitosti - zobrazuje nahrávací, resp. přehrávací hlasitost
- celý tento panel lze skrýt pomocí zobáčku nahoře v záhlaví [apple-Y]
- veškerá táhla dostanete zpět na výchozí hodnotu alt-klepnutím

C

Časová osa

- sem nahráváte Audio i MIDI, vkládáte Smyčky a určujete přehrávaný úsek

D

Zoom

- táhlo pro přiblížení/oddálení [ctrl-šipka dolů/nahoru]
- doporučuji neklepat, ale tahat, jinak ztratíte z dohledu Přehrávací hlavu

 E

Nová Stopa

- otevírá dialog s volbou Audio či MIDI Stopy a jejím nastavením [apple-alt-N]

 F

Inspektor, smyčky
a editor

- v Inspektoru stop [apple-I] měníte Nástroje a Efekty
- v Prohlížeči smyček [apple-L] si vybíráte smyčky
- v Editoru [apple-E] detailně upravujete Audio i MIDI

 G

Ovládání posuvu
a nahrávání

- Record [R] - nahrává se na označenou Stopu
- Převinout na Začátek [Z nebo Home]
- Převíjet k Začátku (po taktech) [šipka vlevo]
- Přehrávat/Zastavit [mezerník]
- Převíjet ke Konci (po taktech) [šipka vpravo]
- zapíná režim Opakování (Cycle) [C]
- úsek pod žlutým páskem se bude opakovaně přehrávat
- u nahrávání MIDI se na něj bude opakovaně _při_hrávat
- při Exportu si takto označíte, odkud kam má být Skladba smíchána
- Převinout na Konec tlačítko nemá, zkratka je [alt-Z nebo End] - (najdete tam fialovou zarážku, kterou si můžete posunout, pokud potřebujete nahrávat více jak 200 taktů = ve standardním tempu 120 BPM necelých 7 minut)
- ovšem tlačítko, které chybí nejvíc, je tlačítko pro vypnutí Metronomu
- použijte povel Control > Metronome [apple-U], v preferencích se pak dá zadat, jestli má hrát i při přehrávání

 H

Display

- Puntík oznamuje přijímání MIDI dat (dobré pro kontrolu propojení a nastavení)
- zobrazení pozice Přehrávací hlavy - klepnutím na ikonku noty/hodin přepínáte mezi Časem (hodiny, minuty, milisekundy) a Takty (takty, doby, tiky)
- Tempo - nastavujete klepnutím a tažením

 I

Celková
hlasitost

- posuvník (na rozdíl od iMovie) určuje výslednou Hlasitost skladby [apple-šipka dolů/nahoru]
- Ukazatel hlasitosti čas od času kontrolujte - pokud svítí červené kontrolky, klepnutím je vyresetujte a snižte hlasitost posuvníkem (to samé platí i pro jednotlivé stopy)

 

Časová osa

A

Časová osa

- zobrazuje čas v taktech a jeho zlomcích, tedy relativně v závislosti na zvoleném tempu

B

Stopy s Regiony
a automatizací

- sem nahráváte Audio (fialové) i MIDI (zelené) Regiony
- a vkládáte Smyčky (Audio modré, MIDI zelené)
- bílý Region je nehrající, máte na této Stopě zmáčknuté tlačítko Mute, nebo na jiné Stopě tlačítko Solo
- Regiony můžete přemisťovat, zkracovat či prodlužovat a nechat opakovat
- také se zde automatizuje hlasitost stop

C

Přehrávací
hlava

- ukazuje pozici ve skladbě, v které se buď právě nacházíte, případně odkud přehrávání i nahrávání začne
- (stejně jako v iMovie) Přehrávací hlava určuje, kam bude vložen obsah schránky
- navíc vám Hlava svojí jakoby "rozpáleností" naznačuje vytíženost procesoru počítače

D

Mřížka

- zapíná/vypíná se povelem Control > Snap to Grid [apple-G]
- veškeré prováděné operace jsou na ni potom přitahovány
- klepnutím na tlačítko s ikonkou měřítka si můžete zvolit její hustotu
- měřítko se udává v taktech a jeho zlomcích, notách
- doporučuji ponechat si volbu Automatic - je velmi praktická
- mění totiž mřížku podle vašeho aktuálního přiblížení (díváte se na region zblízka - vidíte víc, takže chcete i jemnější mřížku - a naopak)
- volba Triplet umožňuje lichá dělení taktu
- Swing zpožďuje sudé doby, takže houpají podle spíše černošského, neevropského cítění

 E

Regiony

- nahrajete-li Audio či MIDI nebo vložíte Smyčku, vytvoříte Region
- ten může být také jenom částí původní nahrávky, může se opakovat, spojovat s jinými atd.
- označují a odznačují se klepáním, shift-klepáním, natažením rámečku nebo klepnutím na pruh stopy
- přiblížíte-li kurzor k pravému hornímu okraji regionu, můžete tažením vytvořit jeho opakování
- posunete-li kurzor trochu níže, můžete region prodloužit (Audio Regiony nelze prodlužovat nad rámec původní nahrávky)
- povelem Edit > Split [apple-T] region rozdělíte
- povelem Edit > Join Selected [apple-J] spojíte
- Regiony je také možné přetáhnout na jinou stopu stejného typu (Audio/MIDI) - poznáte to podle barvy, nebo kurzoru s ikonkou přeškrtnutého kruhu
- alt-tažením Region zkopírujete

 F

Automatizace

- nemusíte se omezovat na jednoduché nastavení hlasitosti posuvníkem
- jednoduchým klepáním na stopu automatizace můžete měnit hlasitost v čase, podle momentální potřeby
- Automatizační body lze označovat (klepáním na body, nebo tažením okolo nich, se shiftem nesouvisle) a přesouvat
- na rozdíl od Regionů je ovšem není možné kopírovat a vkládat
- nejčastěji budete potřebovat označit všechny (klepnutím na záhlaví Auto-stopy) a celou křivku posunout dolů či nahoru

 G

Master

- menu Track > Show Master Track [apple-B]
- nic se sem nevkládá ani nenahrává
- tato speciální stopa kontroluje křivku hlasitosti pro celou skladbu
- všechny ostatní stopy svádějí svůj zvuk právě sem
- krom standardních Efektů se zde také nastavuje Echo a Reverb, které slouží ostatním stopám

 H

Zámek
Přehrávacích
hlav

- nejedná se o žádnou strašidelnou budovu, ale o možnost rozpojení Přehrávací hlavy v hlavním okně s tou druhou v Editoru

 I

Standardní
posuvníky

- na rozdíl od běžných oken se ovšem klávesami [Page Up/Down] neposouváte vertikálně, ale horizontálně, v čase

 

Příště: Prohlídka vybavení, část druhá - Editor Audio a MIDI

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Zábava  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Multimedia  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: