Nejzajímavější akce Automatoru - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůSoftware

Nejzajímavější akce Automatoru

1. června 2005, 00.00 | Akce jsou automaticky řazeny do skupin; jména skupin odpovídají obvykle jménům aplikací, ačkoli akce z konkrétních skupin nemusejí mít se stejnojmennou aplikací mnoho společného. My si v několika následujících dílech zběžně přiblížíme jednotlivé skupiny, a u těch, jež si zaslouží podrobnější popis, se zmíníme i o konkrétních akcích.

V předcházejícím článku z našeho miniseriálku, věnovaného systému Automator, jsme si ukázali, jakým způsobem zobrazuje aplikace Automator seznam dostupných akcí; nyní se tedy podíváme na ty nejzajímavější konkrétní akce ze standardní nabídky v Tigeru (v konkrétní instalaci můžete nalézt akcí více, neboť programátoři mohou připravovat akce vlastní a ty pak lze instalovat do systému samostatně nebo v rámci aplikací, s nimiž akce spolupracují).

Jak jsme si ukázali minule, akce jsou automaticky řazeny do skupin; jména skupin odpovídají obvykle jménům aplikací, ačkoli akce z konkrétních skupin nemusejí mít se stejnojmennou aplikací mnoho společného. My si v několika následujících dílech zběžně přiblížíme jednotlivé skupiny, a u těch, jež si zaslouží podrobnější popis, se zmíníme i o konkrétních akcích.

Skupina Address Book

Akce ze skupiny Address Book pracují se záznamy z databáze kontaktů, spravované aplikací Address Book. Rozepíšeme se o nich trochu podrobněji, protože s popisem akcí začínáme – v dalších dílech už zdaleka všechny akce ve skupinách popisovat nebudeme. Také si ale právě na příkladu těchto akcí ukážeme několik "podrazů", s nimiž se tu a tam při práci s Automatorem můžeme setkat (týká se verse současné ve chvíli psaní tohoto textu, tedy 10.4.1).

Čtyři z akcí z této skupiny umožňují získat požadované záznamy:

  • Find Address Book Items hledá skupiny nebo záznamy podle zadaných kritérií;
  • Get Specified Address Book Items vybere konkrétní záznamy z databáze;
  • Get Selected Address Book Items vybere ty záznamy, jež jsou právě označeny v aplikaci Address Book;
  • Find People With Birthdays je naprosto na nic a firma Apple si ji mohla nechat klidně od cesty, neboť služba "Find Address Book Items" umí totéž a ještě mnohem více.

První malý a nepodstatný "podraz" (společný ostatně prakticky všem akcím Automatoru, jež mají ve skutečnosti pouze výstup) spočívá v tom, že výše uvedené akce "se tváří" jako kdyby zpracovávaly vstupní data, a dokonce můžeme určit, zda mají vstupní data brát v úvahu nebo ignorovat. To může uživatele, sestavujícího pracovní postup, poněkud zmást, neboť to funguje jaksi... nesmyslně. Pokud třeba zkusíme nejprve vybrat záznamy pomocí akce "Get Selected Address Book Items" a výsledek pustit "skrz" akci "Find Address Book Items", zjistíme, že akce "Find Address Book Items" nedělá vůbec nic a propustí vstup nezměněný – bez ohledu na nastavení vyhledávacích kritérií! Naopak, akce "Get Selected Address Book Items" se nenechá zmást žádným vstupem, a vždy vrátí to, co je v aplikaci Address Book označeno ☺

Abychom se nedivili, co se to u všech všudy děje, je tedy vhodné si dát pozor, a akce, jež nemají smysluplný vstup, používat pouze na začátku pracovních postupů (nebo s vypnutým vstupem – jak se vstup vypíná si ukážeme později, až se budeme učit sestavovat pracovní postupy).

Vraťme se k akcím ze skupiny Address Book: pátá akce dělá přesně to, co by při trochu lepším návrhu měla dělat akce "Find Address Book Items", má-li neprázdný vstup:

  • Filter Address Book Items vybere ze vstupu skupiny nebo záznamy podle zadaných kritérií;

Je načase se zmínit o dalších dvou podrazech, jednom drobném a jednom zcela zásadním; oba se vlastně týkají jak této služby, tak i akce "Find Address Book Items". Nejprve drobnost: v Address Booku je údaj "Company" a v kritériích obou akcí je také možnost vybrat "Company"... jenže tyto položky si jaksi... neodpovídají. Chceme-li vybrat všechny lidi, již mají v Address Booku v položce "Company" uvedeno "OCSoftware", musíme použít kritérium jménem "Organization":

To je ovšem drobnost. Průšvih první kategorie naopak je to, že při vyhledávání textů prostřednictvím kritérií v těchto filtrech nefunguje diakritika. Neptejte se mne, jak je to možné: Cocoa využívá Unicode, Address Book i Automator jsou oba psány v Cocoa; v samotném Address Booku diakritika funguje bez problémů, dokonce i poměrně "low-level" záležitost jako Spotlight nemá s háčky a čárkami v záznamech žádné problémy... Inu, zřejmě jsou odpovídající akce psané v něčem hodně, hodně praseckém ☹

Na minulém obrázku si ilustrujeme další podraz (zdá se, že jich není tak málo, že? Inu, první verse...), pro změnu, naštěstí, opět celkem nepodstatný: při návrhu datových typů Address Booku se zjevně programátoři Apple tak trochu nedohodli sami se sebou, takže existují typy "Address Book items" a "Address Book people" (a také "Address Book groups"), a ty jsou – nakolik je aplikaci Automator známo – spolu nekompatibilní (to je vidět z faktu, že nejsou propojeny "zobáčky" a že jsou zobrazeny červeně). Naštěstí to není zásadní problém, neboť ve skutečnosti to funguje ☺

Zbývají už jen dvě akce ze skupiny Address Book; obě pracují nad seznamem položek, získaným některou z prvé čtveřice akcí (a případně přefiltrovaným prostřednictvím akce páté):

  • Get Contact Information převede obsah záznamů do textového tvaru. Grafické uživatelské rozhraní akce nám umožní zvolit, které z položek se mají použít a jakým způsobem;
  • Group Mailer sestaví "spam" ☺ pro všechny vybrané záznamy: musíme připravit novou zprávu, obsahující vše kromě cílové adresy (k tomu slouží akce ze skupiny Mail, k nimž se dostaneme později), a tato akce vygeneruje tolik zpráv se samostatnými adresami (a případně osloveními), kolik jsme vybrali záznamů z Address Booku.

Vzhledem k tomu, že jsme strávili spoustu času na odhalování podrazů a triků, jež si na nás programátoři Apple vymysleli, necháme si popis další skupiny – Automator – na příště; také proto, že v ní jsou obsaženy důležité akce, a bohužel, i proto, že s nimi jsou spojeny další finty a podrazy, na něž se budeme muset podrobněji podívat.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: