Automator: dnes jen akce, žádné podrazy - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůSoftware

Automator: dnes jen akce, žádné podrazy

21. června 2005, 00.00 | Zatímco ve dvou minulých dílech našeho seriálu jsme se ve větší míře věnovali trikům a podrazům, jež si na nás Automator vymýšlí, dnes jen v rychlosti "projedeme" důležitější akce z dalších skupin, aniž bychom se jim věnovali zdaleka tak podrobně, jako dosud.

Zatímco ve dvou minulých dílech našeho seriálu jsme se ve větší míře věnovali trikům a podrazům, jež si na nás Automator vymýšlí, dnes jen v rychlosti "projedeme" důležitější akce z dalších skupin, aniž bychom se jim věnovali zdaleka tak podrobně, jako dosud.

Skupina DVD Player

Akce z této skupiny opravdu nejsou ničím jiným, než "zakčněnými" příkazy AppleScriptu pro základní řízení aplikace: prostě umožňují řídit přehrávání aktuálního disku, a to je vše.

Skupina Finder

Naopak, většina akcí z této skupiny nabízí obecné služby pro práci se soubory a složkami, jež s aplikací Finder nemají zhola nic společného, a jejich umístění do této skupiny je přinejlepším matoucí. Rozdělme si nejvýznamnější z akcí ze skupiny Finder do následujících "podskupin":

Spolupráce s aplikací Finder

Skutečnou spolupráci s aplikací Finder, jak jsme si již řekli, nabízejí jen některé z akcí. Nejdůležitější z nich jsou

 • Get Selected Finder Items: akce zjistí, které soubory a složky (či disky, na něž se můžeme dívat jako na složky) jsou právě vybrány v aktuálním okně Finderu. Tato služba bude zřejmě patřit mezi vůbec nejužívanější v pracovních postupech, jež pracují nad soubory a složkami.
 • Datový typ, který akce vrací – Files/Folders – je v principu seznamem zástupců (aliases). Pokud navazujeme ostatní akce Automatoru, je to samozřejmě zcela lhostejné; je však třeba si dát pozor, navazujeme-li akce vlastní či akce, jež pracují s odlišnými typy dat. Speciálně při navazování příkazů shellu je třeba si dát pozor, neboť automatický převod typů zde nefunguje dobře! (Podrobnosti, včetně řešení, byly uvedeny v minulém dílu našeho miniseriálku.)
 • Set Folder Views: tato akce pro zvolené složky určí požadovaný způsob zobrazení ve Finderu (tedy ikony / sloupce / seznam). Mimochodem, dokumentace upozorňuje, že implementace je poněkud šílená (namísto prosté změny atributu složky je aplikace Finder přinucena otevřít okno, změnit zobrazení, a okno opět zavřít!), takže akce může být velmi, velmi pomalá.

Práce se soubory a složkami

Některé akce doplňují výše popsanou akci Get Selected Finder Items o další možnosti výběru požadovaných objektů:

 • Ask for Finder Items: tato akce slouží pro výběr složek a souborů, nad nimiž budou ostatní akce pracovat; tentokrát se ale namísto použití vybraných objektů z okna Finderu Automator explicitně zeptá uživatele, které to mají být;
 • Find Finder Items: pro vyhledání požadovaných objektů je možné použít vyhledávacích kritérií služby Spotlight;
 • Get Specified Finder Items: nebo můžeme požadované objekty rovnou určit.

Většina akcí ze skupiny Finder však prostě zajišťuje základní souborové služby:

 • New Folder, New Text File, Copy Finder Items, Move Finder Items, Print Finder Items, Open Finder Items, Move to Trash a další akce umožňují požadovaným způsobem zpracovávat soubory a složky: vytvářet nové, kopírovat je, měnit jejich jména, rušit je, otevírat je v aplikacích a podobně. K dispozici jsou i sofistikovanější služby, jako třeba vytvoření archivu nebo opatření vybraných objektů komentáři pro Spotlight.

Ostatní

Ve skupině Finder je také několik akcí, jež pracují s disky či s připojenými servery. Za zmínku stojí, že bůhsámvíproč je právě v této skupině také služba pro nastavení obrázku, zobrazovaného na ploše ☺

Skupina Font Book

Akce z této skupiny nabízejí překvapivě bohatou sadu služeb pro práci s písmy, zahrnující mj. i zjištění toho, jaká písma jsou použita v okně TextEditu, nebo zjištění standardních PostScriptových jmen zvolených písem.

Skupina iCal

Velmi podobnou skupinu akcí, s jakou jsme se seznámili na samém začátku ve skupině Address Book pro práci s položkami v databázi kontaktů, nalezneme ve skupině iCal pro práci s položkami v databázi diářových záznamů.

Skupina iCal navíc, kromě služeb pro vyhledávání a načítání, umožňuje vytvářet nové objekty:

 • akce New Calendar vytvoří nový kalendář se zadaným jménem;
 • akce New iCal Events vytvoří nové záznamy ve vybraném (nebo nově vytvořeném) kalendáři, s pevně určeným datem nebo – pro každou osobu – s datem jejích narozenin.

Skupina iDVD

Podobně jako tomu bylo ve skupině DVD Player, i akce ve skupině iDVD prostě jen řídí příslušnou aplikaci: k dispozici jsou základní akce pro vložení videoklipu, menu či alba (slideshow) do právě aktivního projektu v aplikaci iDVD, a několik dalších služeb.

Skupina Image Capture

Poslední skupina, na kterou se dnes podíváme, nabízí jednu službu zcela samozřejmou, a jednu zajímavou:

 • akce Download Pictures prostě převede všechny obrázky z připojeného zařízení do počítače;
 • akce Take Picture umožňuje sestavovat zajímavé automatické pracovní postupy, neboť si vyžádá od připojeného fotoaparátu "právě teď udělat fotku", a tu pak předá dalším akcím jako svá výstupní data. Akce ovšem nemusí fungovat se všemi digitálními fotoaparáty – s konkrétním přístrojem je to zapotřebí vyzkoušet, grafické uživatelské rozhraní akce ukáže, zda připojený přístroj službu podporuje (například můj Fuji FinePix bohužel takto řídit nelze).

Příště se seznámíme ještě s dalšími zajímavými akcemi.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: