Automator a pracovní postupy - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůSoftware

Automator a pracovní postupy

8. srpna 2005, 00.00 | Jak jsme si slíbili v minulém dílu našeho miniseriálku o systému Automator, v němž jsme se seznámili se zbývajícími skupinami akcí, dnes pokročíme od akcí k dalšímu bloku; v něm si toho řekneme poněkud více o pracovních postupech samotných i o tom, jak s nimi můžeme pracovat a akce do nich skládat.

Jak jsme si slíbili v minulém dílu našeho miniseriálku o systému Automator, v němž jsme se seznámili se zbývajícími skupinami akcí, dnes pokročíme od akcí k dalšímu bloku; v něm si toho řekneme poněkud více o pracovních postupech samotných i o tom, jak s nimi můžeme pracovat a akce do nich skládat.

Základy již samozřejmě dobře známe z prvních dílů: akce můžeme z levé části okna Automatoru, kde vidíme jejich seznam, pomocí myši podle potřeby umísťovat do části pravé, kde je právě vytvářený pracovní postup. Je možná vhodné si uvědomit, že tento pracovní postup v pravé části je vlastním "obsahem okna" – aplikace Automator je vlastně editor pracovních postupů, a každé okno tedy representuje jeden pracovní postup přesně stejně, jako třeba okno TextEditu representuje textový dokument. Seznam akcí v levé části okna pak je jen pomocná "paleta", podobně, jako třeba rozevírací nabídka stylů v levém horním rohu okna TextEditu.

Grafické uživatelské rozhraní akcí

Podívejme se nejprve podrobněji na to, jak se akce v pracovním postupu zobrazí: jde o obdélník (se zakulacenými rohy, a případně opatřený "zobáčky" representující propojení vstupních a výstupních dat s okolními akcemi):

  • Číslo akce v levém horním rohu je prostě pořadovým číslem akce v rámci pracovního postupu – pokud např. akce vzájemně prohodíme (to je možné prostým tažením pomocí myši, nebo prostřednictvím kontextové nabídky, již můžeme nad kteroukoli akcí otevřít), čísla se odpovídajícím způsobem změní. Vypnuté akce – viz níže – číslo nemají.
  • Název akce a ovladač pro sbalení akce slouží pro lepší přehlednost celého pracovního postupu: název můžeme prostřednictvím kontextové nabídky změnit (příkaz "Rename"). Pomocí trojúhelníkovitého ovladače můžeme libovolnou akci "sbalit" (jak je vidět na akci "View Results" na obrázku). Titulek s názvem akce je také jediné, co vidíme, pokud akci pomocí kontextové nabídky vypneme ("disable"). Je vhodné si uvědomit rozdíl mezi "sbalenou" a vypnutou akcí – "sbalená" akce (obrázek nahoře) je plně funkční součástí pracovního postupu, její uživatelské rozhraní se jen nezobrazuje, abychom měli nad celým postupem lepší přehled. Vypnutá akce (vidíme ji na obrázku dole) se však vůbec neprovádí: poznáme ji podle toho, že nemá číslo, a je representována pouze samotným titulkem (který je vyplněn světlejší šedou, než titulky ostatních akcí):

  • Dále vpravo pak je v titulku akce název typu vstupních dat, a vedle něj je u některých akcí malý trojúhelníček, jehož prostřednictvím můžeme rozhodnout, zda se mají použít data z předcházející akce nebo ne (klepnutí na trojúhelníček otevře odpovídající nabídku).
  • Zcela při pravém okraji titulku akce pak je křížek, připomínající uzávěr okna v některých systémech; klepneme-li na něj, akci prostě z pracovního postupu vyřadíme. I tuto službu si můžeme alternativně vyžádat z kontextové nabídky ("Delete").
  • Pod titulkem je vlastní grafické uživatelské rozhraní konkrétní akce. Jeho obsah je samozřejmě pro každou akci jiný – na prvém obrázku vidíme kupříkladu několik rozevíracích nabídek, textové pole a tlačítka akce Find Address Book Items.
  • Dále pod uživatelským rozhraním je u většiny akcí blok Options, který můžeme prostřednictvím "trojúhelníčku" zobrazit nebo skrýt. Obvykle v něm je jediná položka, checkbox "Show Action When Run" (vidíme jej také na prvém obrázku). Pokud jej označíme, grafické uživatelské rozhraní akce se zobrazí znovu za běhu a umožní uživateli před dalším zpracováním pracovního postupu upravit kterýkoli z argumentů. Není-li checkbox označen, za běhu se vždy použijí nastavení, určená při editaci pracovního postupu (s označeným checkboxem naproti tomu slouží pouze jako default hodnoty, jež uživatel může později změnit).
  • Konečně, přímo při dolním okraji akce vidíme vlevo zobrazení stavu – zde je při běhu akce indikátor zpracování ("točící se kolečko"), po úspěšném ukončení pak zelené "zatržítko", a po případné chybě její indikace –, a více vpravo je uveden typ výstupních dat akce.

To je z uživatelského rozhraní pro práci s akcemi v pracovních postupech vše: příště si ukážeme, jak lze pracovat s pracovními postupy jako s celkem.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Zábava  

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Hry  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: