Automator a jeho akce - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůSoftware

Automator a jeho akce

30. května 2005, 00.00 | Prvý sloupeček pro lepší orientaci dělí akce do skupin. Ačkoli jde opět víceméně o obdobu známých skupin/složek z aplikací typu Address Book či iTunes ("playlists"), může to být na první pohled trochu matoucí....

V minulém článku z našeho miniseriálku, věnovaný systému Automator, jsme si ukázali základní informace a slíbili jsme si, že dnes se budeme více věnovat konkrétním akcím. Dnes si proto řekneme něco více o akcích obecně; příště se pak pustíme do procházky mezi akcemi, jež Automator v Tigeru standardně nabízí (v konkrétní instalaci můžete nalézt akcí více, neboť programátoři mohou připravovat akce vlastní a ty pak lze instalovat do systému samostatně nebo v rámci aplikací, s nimiž akce spolupracují).

Co jsou to akce

Nejprve si řekneme, jaké atributy obecně akce má a jakým způsobem je vidíme v aplikaci Automator. Jak již víme z předcházejících článků, "akce" je representována v zásadě trojicí "objektů" (nikoli ve smyslu objektového programování):

  • popis typu vstupních dat, nad nimiž akce pracuje (případně informace, že akce žádná vstupní data nepotřebuje, neboť je sama vytváří);
  • vlastní akce, tedy program zapsaný v některém z mnoha programovacích jazyků, jež Mac OS X podporuje – stejně dobře můžeme pro definování akce použít shellové skripty, AppleScript, jazyk Objective C s využitím plné síly vývojového prostředí Cocoa, nebo třeba plain C pro akce, využívající nízkoúrovňových systémových služeb. Akce také samozřejmě má vlastní uživatelské rozhraní, jež uživateli umožní nastavit její atributy;
  • popis typu výstupních dat, jež akce generuje.

Kromě toho je z technického hlediska méně podstatnou, ale v praxi velmi důležitou součástí, akce její dokumentace, jež uživateli umožní snadno volit, kterou akci do pracovního postupu zahrnout a jak ji použít.

Seznam akcí

Aplikace Automator všechny dostupné akce zobrazuje v levé části okna:

Prvý sloupeček pro lepší orientaci dělí akce do skupin. Ačkoli jde opět víceméně o obdobu známých skupin/složek z aplikací typu Address Book či iTunes ("playlists"), může to být na první pohled trochu matoucí. Předně, v Automatoru nemůžeme skupiny volně vytvářet a akce do nich podle potřeby umísťovat – jména skupin i rozložení akcí v nich jsou pevně daná (jsou uložena jako atributy akcí). Kromě toho jména skupin dost důsledně odpovídají aplikacím; to také může uživatele splést, obzvlášť vzhledem k tomu, že zdaleka ne všechny akce přímo řídí aplikace – mnohé z nich prostě provedou potřebnou službu, aniž by k tomu jakoukoli aplikaci potřebovaly.

K tomu ke všemu týž sloupec vedle skupin akcí obsahuje také uložené pracovní postupy. Jakýsi smysl to dává – na pracovní postup se můžeme dívat také jako na skupinu akcí (totiž právě na ty, jež v něm jsou použity), a tak také aplikace Automator pracovní postupy umožňuje využívat. Kromě toho ovšem můžeme pracovní postup poklepáním otevřít v samostatném okně, a pro pracovní postupy (nikoli pro skupiny!) můžeme vytvářet vlastní složky pomocí tlačítka "+" pod seznamem akcí. Aby to bylo ještě více matoucí, Automator umožňuje vhodit pracovní postup z Finderu (či z titulku okna) do kterékoli složky, ale nejde to z ostatních složek, a ještě k tomu se zobrazí výsledek pouze v tom okně, do nějž jsme jej vhodili – ostatní otevřená okna se nesynchronizují! Inu, je to verse 1, ale i tak si v Apple mohli na GUI dát aspoň malinko víc záležet (ani se nezmiňuji o takových "drobnostech", jako že aplikace Automator se neobtěžuje ukládat velikost a polohu okna do předvoleb, nebo že GUI standardních akcí si ne vždy moc dobře rozumí s národními znaky včetně českých diakritických znamének...).

Zpět k práci s akcemi: libovolné množství skupin, složek i pracovních postupů v levém sloupečku můžeme myší označit, a v pravém se pak objeví seznam všech akcí, jež jsou ve vybraných skupinách a postupech. Automator se snaží odhadnout, jak moc se která akce může hodit do právě sestavovaného pracovního postupu, a podle tohoto odhadu akce třídí; "vhodnost" akce je také naznačena počtem čárek vpravo vedle jejího jména. Podle mých osobních zkušeností tento odhad nefunguje nijak zvlášť dobře, a pohodlnější je vyhledat požadovanou akci podle jména či klíčových slov, zadaných do vyhledávacího pole v levém horním rohu okna (Automator skutečně hledá "chytře", takže zadáme-li např. slovo "file", najde se mj. i akce "Copy Finder Items").

Vybereme-li akci, zobrazí se pod seznamem její popis. Ten standardně obsahuje jak základní popis akce, tak i popis jejích vstupních a výstupních parametrů (jsou-li jaké). Na minulém obrázku např. vidíme velmi jednoduchý popis akce "Find iCal Items", jež má pouze výstup (neboť generuje seznam kalendářových položek). Příští obrázek ukazuje podrobnější popis jiné akce, jehož součástí je nejen informace o vstupních i výstupních argumentech, ale také další požadavky a navazující akce:

Přetáhneme-li myší akci do pravé části okna, uvidíme i její uživatelské rozhraní; to si ale podrobněji vysvětlíme později, až se budeme učit sestavovat pracovní postupy.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Začínáme s  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: