iMovie 11 - 6. Úpravy videa - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůTipy a Triky

iMovie 11 - 6. Úpravy videa

iMovie 11

4. března 2011, 00.00 | Základní obsluhu iMovie máme za sebou. Ale jak praví přísloví - ďábel se skrývá v detailu. Proto se zaměříme na drobnosti, jimiž lze video udělat nápaditější či kvalitnější.

Náznaky toho, kterak video upravit (mimo střih), se objevily, když jsme psali o vkládání přechodů. Tím ale pochopitelně možnosti iMovie nekončí.

Vkládání titulků

Žádný film se bez titulků neobejde. Určitě ne bez těch úvodních a závěrečných. V domácím videu pak není ojedinělé, když se nejrůznější informace objevují také během přehrávání na fotografiích, nehybných snímcích ze záběru, barevném podkladu nebo přímo v rozpohybovaném obraze.

Pro vložení titulku musíte opět zabrousit do řádku nástrojů a klepnout na tlačítko s velkým tiskacím T. Ve spodní polovině iMovie se vpravo objeví okno s náhledy různých typů titulků.

Nahoře v nabídce titulků lze vybrat speciální titulky pro určité šablony.

 • Přidržte ten typ titulku, který budete chtít vložit do projektu.
 • Tažením jej přetáhněte do okna projektu. Pokud chcete, aby se titulek stal úvodním a předcházel videu, vložte jej úplně vlevo před obrazovou stopu. Umístění poznáte podle zelené vertikální čáry, která se před obrazovou osou objeví. Poté můžete titulek pustit.
 • Aplikace se vás zeptá na podklad pro titulek, ale jen v případě, že nenecháte titulek vložit do obrazu video nahrávky.

Pokud chcete mít titulek mimo obraz videa, nabídne vám iMovie k výběru několik přednastavených pozadí.

 • Po vybrání pozadí se objeví v projektu stopa s titulkem, zatím pracovním. Nyní příchází na řadu jeho nadepsání. V okně projektu musí být označen titulek, pak v okně náhledu (obrazovka v pravé horní části iMovie) lze text titulku editovat. Klepněte do textového pole a titulek přepište.
 • Pokud chcete změnit font, klepněte na tlačítko Show Fonts a vyberte/nastavte dle libosti.

V iMovie se nemusíte spokojit s přednastaveným fontem. Lze jej změnit a upravit.

 • Pro potvrzení, že titulek je hotový, klepněte na tlačítko Done.

Trvání titulku můžete upravit tak, že klepnete na obdélník s titulkem, který se vždy nachází nad obrazovou stopou a má modrou výplň. Po klepnutí přidržíte jeho okraj a tažením obdélník prodlužujete – a tím prodlužujete trvání titulku. Samozřejmě, že lze titulek také přidržet a přesunout na jiné místo.

Jiný způsob představuje poklepání na obdélník s titulkem. Objeví se malé okno pro jeho nastavení. U položky Duration můžete přepsat počet sekund.

Abyste měli přehled o všech titulcích, které ve videu již máte, využijte drobné šipky v horním pravém rohu okna projektu. Objeví se jejich soupis a klepnutím se můžete dostat k jejich editaci.

Vkládání a práce s fotografiemi

Stejně jako vkládáte do projektu kousky nahraného video materiálu, můžete do něj vkládat také fotografie. V řádku nástrojů klepnete na tlačítko s fotoaparátem a okno v iMovie vám nabídne knihovnu aplikace iPhoto. Pak už jen stačí přidržet a přesunout vybraný snímek do obrazové osy v okně projektu.

Pokud máte fotografii (a toto platí také o zvuku či hudební skladbě) mimo iMovie (respektive iTunes), z okna Finderu také můžete soubor držením a tažením vložit do projektu.

Při vložení fotografie do videa (ne mimo něj), budete mít několik variant k výběru.

Pokud vložíte fotografii přímo do videonahrávky, nabídne vám iMovie několik možností, jak má s fotografií a videem naložit. Jednotlivé možnosti vidíte na obrázcích níže:

Zvolíte-li Insert, v označeném místě se video rozdělí a do vzniklé mezery se vsune fotografie.

Volba Cutaway vloží fotografii do videa tak, že překryje označné místo nahrávky.

Možnost Picture in picture dá do obrazu videa fotografii ve zmenšené velikosti. Můžete její velikost upravit a také i její umístění.

Možnost Side by Side rozdělí obraz na dvě poloviny – jednu vyplní fotografie, druhou obraz videa.

Když vyberete Green Screen, světlá místa fotografie budou překryta originálním obrazem videa.

Při volbě Blue Screen se to, co je na fotografii modré vyplní obrazem videa.

Mezi volbami je také ta, která nahradí celý záběr videa (Replace) fotografií. A pochopitelně pomocí funkce Cancel můžete akci zrušit.

iMovie s vloženými fotografiemi pracuje tak, aby při sledování videa nebyly fotografie zcela statické. Vždy se alespoň částečně pohybují. Jde o automatickou funkci, která ale nemusí vždy správně určit směr pohybu. Jak to, tak další detaily při prezentování fotografie nastavit?

 • Kurzorem najeďte na levý horní roh vložené fotografie (v okně projektu) a klepněte na ikonku pro ořez.
 • Okno pro náhled videa (obrazovka) zobrazí fotografii. V levém horním rohu se nacházejí tři tlačítka (funkce).
  • Fit – roztáhnete fotografii přes celou obrazovku.
  • Crop – vidíte ohraničení fografie, přičemž jej lze měnit. Tažením rohů či stran.
  • Keep Burns – právě zde nastavujete, jak se bude fotografie pohybovat. Jsou tady dva rámečky: zelený značí počáteční stav (záběr na fotografii) a červený ten konečný. Můžete jejich výřez upravovat pomocí tažení za rohy či strany. Čtverci můžete také posouvat a podle žluté šipky, která směřuje od středu zeleného do středu červeného rámu, poznáte, jakým směrem se bude pohyb provádět a podle délky šipky také to, jak velkou trasu tento pohyb urazí. Pokud ale trasa má být delší, hodí se mít také trvání prezentace fotografie o něco delší.

Fotografie se v iMovie mohou pohybovat – pomocí zeleného a červeného rámečku nastavíte počáteční a konečnou pozici.

Sekvence s mapou

Spíše pro zábavu lze do videa vložit glóbus či mapu a označit tak, kde se bude děj odehrávat. V řádku nástrojů klepněte na tlačítko s glóbusem (je zcela vpravo) a v dolní části iMovie se zobrazí okno se šablonami.

K videu můžete přidat údaj o lokaci.

Pokud video rozpozná podle nahrávky i lokalitu (videa natočená například iPhonem), automaticky město zanese do mapy. Jinak ale můžete při editaci náhledu s mapou změnit lokalitu i ručně.

Pokud v nastaveních u mapy klepnete na ikonku ořezu, můžete s mapou pracovat jako s fotografií. Čili nastavit počáteční a konečnou fázi zobrazení.

Jak upravit rychlost

Zvlášť při sekvencích podbarevných hudbou, kdy jde o to, abyste navodili vhodnou atmosféru, oceníte regulaci rychlosti přehrávání videa. Můžete jej zpomalovat nebo zrychlovat, mějte však na paměti, že jakoukoliv úpravou rychlosti se připojená původní zvuková stopa stává němou.

 • Poklepejte na vybraný záběr/sekvenci v obrazové stopě v okně projektu.
 • Objeví se okno pro nastavení klipu/videa/audia. Vyberte první záložku (Clip).
 • U volby Speed najdete osu s jezdcem, který se nachází uprostřed a v pravém textovém poli vedle osy vidíte informaci, že rychlost odpovídá originálu (100%). Malé obrázky zvířátek po stranách osy naznačují, kudy se vydat, když chcete zpomalovat (doleva), kdy zrychlovat (doprava). Popřípadě můžete měnit rychlost pomocí přepsání číslice 100%.

Další úpravy klipu a obrazu

Změnou rychlosti veškeré úpravy a efekty nekončí, proto znovu poklepejte na záběr(y), které chcete upravit a nechejte si zobrazit okno se třemi záložkami Clip/Video/Audio. Co vše zde ještě najdete?

Okno s několika možnostmi nastavení klipu.

Úpravy klipu

 • Direction – záběr můžete pomocí zaškrtnutí volby Reverse obrátit – bude se tedy pouštět pozpátku.
 • Stabilization – zaškrtnutím příkazu Smooth clip motion povolíte iMovie, aby se pokusil eliminovat roztřesení kamery. Počítejte s tím, že úprava záběru chvíli potrvá, pokud byste chtěli dát takto upravit celou hodinovou nahrávku, můžete si zajít v poklidu na oběd. Jakmile bude změna provedena, budete moci u položky Stabilization posouvat s jezdcem a určovat maximální přiblížení (Maximum Zoom). Čím větší možnost přiblížení iMovie umožníte, tím více se mohou větší otřesy zklidnit, na stranu druhou ale riskujete, že v záběru nebude kompozice již tolik odpovídat původnímu záměru při natáčení.
 • Rolling Shutter – pokud jste při natáčení pohybovali kamerou rychle, nebo kamera rychlý pohyb zaznamenávala, může dojít ke zkreslení, nepřesnostem v obraze. Pomocí této funkce se iMovie snaží obraz vylepšit, prokreslit, pročistit – a můžete z rozevíracího seznamu vybrat míru této automatické korekce.

Okno s možnostmi regulace obrazu.

Úpravy obrazu

Podobně jako u aplikace iPhoto, i zde máte možnost, jak upravit obraz. Tentokrát ale ne fotografie, ale videa. Měnit kupříkladu míru ostrosti, světla, rozložení barev apod. Provedené změny lze kdykoliv vzít zpět pomocí tlačítka Revert to Original.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Tipy a Triky  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: