iMovie 11 - 3. Editace hrubého materiálu - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůTipy a Triky

iMovie 11 - 3. Editace hrubého materiálu

iMovie 11

18. února 2011, 00.00 | Ke střihu může každý přistoupit s odlišnou strategií. Někdo dá přednost pečlivému výběru z hrubého materiálu a následně v rámci střihu už jen brousí drahokam. Někdo jiný prakticky celý nebo téměř celý natočený (hrubý) materiál vloží do okna projektu a teprve tady dělá střihy a výběr toho, co má ve filmu zůstat.

Jak ukazuje obrázek, levá horní část okna iMovie nese název projektu a objevuje se vedle něj i důležité slůvko Project. Právě zde se bude později odehrávat čistá práce, střih vybraného materiálu, úprava obrazu, editace zvuku, přidávání přechodů, titulků a efektů. Zatím je tato část prázdná a nese v sobě pouze pokyn k tomu, abyste sem pro započetí projektu vložili video či fotografie. Ty stačí jen přetáhnout z dolní poloviny okna aplikace.

Okno iMovie je horizontálně rozdělené na dvě části – jedna obsahuje hrubý materiál (na obrázku se nachází dole), druhá obsah projektu.

Pokud vám nevyhovuje rozmístění okna pro projekt a okna pro hrubý materiál, klepněte na tlačítko se šipkami (druhé zleva) v prostředním řádku nástrojů. Okna se prohodí.

Spodní okno je vždy užší, na druhou stranu pokud schováte knihovnu událostí, je oproti tomu v horní polovině širší. Záleží proto jen a jen na vašich preferencích, kde si co necháte zobrazit.

Výběr z hrubého materiálu

Teď, když už víte, kde najdete hrubý materiál a kam máte ten vybraný vložit, vám nic nebrání tuto očistu provést.

Pro výběr z hrubého materiálu a následnou práci jsou zásadní tlačítka v řádku nástrojů, který se nachází přibližně uprostřed okna aplikace iMovie.

Označení a přesun pomocí orámování

Prvním krokem je označení. Pokud v řádku nástrojů zvolíte tlačítko se šipkou, budete označovat materiál tímto způsobem:

 • Klepněte do obrazové stopy s náhledem hrubého materiálu, ideálně do míst, o kterých víte, že se stanou součástí projektu.
 • Objeví se žlutý rámeček, označující část nahrávky, která by měla putovat do projektu.
 • Po stranách rámečku najdete úchytky, pomocí nichž lze objem vybíraného materiálu upravovat.

Sekvence, kterou hodláte použít pro následný střih v projektu, je ohraničena žlutým orámováním.

 • Jakmile budete mít vybraný úsek, který se vám líbí, najeďte na něj kurzorem a až se coby kurzor objeví pacička, můžete přetáhnout úsek do okna projektu.

Stejně jako v jiných Mac OS X aplikacích, i zde často využijete jednoduché spojení Drag and Drop.

Označení a přesun pomocí Edit Tool

Druhým způsobem, kterak vybrat určitý úsek z hrubého materiálu a dostat jej do projektu, představuje využití funkce Edit Tool. Tlačítko se nachází v řádku nástrojů hned vedle šipky. Jaký je rozdíl oproti první variantě?

 • Klepněte na tlačítko Edit Tool.
 • U kurzoru se objeví ikona, kterou má i dané tlačítko. Nyní jděte na osu s hrubým materiálem. Jestliže klepnete na osu, označí se úsek dlouhý 4,5 sekundy a automaticky se přesune do projektu. Pokud byste chtěli delší úsek, musíte na osu klepnout, přidržet a tažením označit větší část nahrávky. U kurzoru vidíte i stopáž označeného videa.
 • Když budete chtít vybraný materiál přesunout do projektu, pusťte tlačítko myši/trackpadu, iMovie v tom okamžiku označený úsek vloží do okna projektu.

Druhým způsobem výběru je využití funkce Edit Tool.

Výhoda Edit Tool spočívá v rychlosti. Stačí totiž pouze označit a pustit přidržování kurzoru na ose videa, a už se označený materiál přesune do projektu. Nevýhodu poznáte tehdy, budete-li chtít nejen označit konec úseku, ale upravit jeho počáteční pozici. Jakmile totiž při zapnutí funkce Edit Tool klepnete do osy s videem, toto počáteční místo nezměníte. (Pochopitelně to může být přesně naopak – a tedy, že klepnete a tažením nejdete doprava, ale doleva, čili označujete úsek zpětně. Pak nelze měnit v rámci této označovací fáze jeho konec.)

Ať už vložíte do projektu úsek pomocí ručního přesunutí žlutého rámečku nebo pomocí funkce Edit Tool, na obrazové ose s hrubým materiálem se u použitých (čili do projektu přesunutých) sekvencí objeví nad její spodní hranou oranžová linka.

Oranžová linka značí, že daná pasáž je již součástí projektu.

Pokročilá práce s hrubým materiálem

Neustálé označování a přesouvání z osy s hrubým materiálem do okna projektu vás může po čase přestat bavit. I z toho důvodu je dobré vědět, co dokáže trojice tlačítek na řádku nástrojů.

 • vyplněná hvězda – vybraný úsek videa označí jako oblíbený
 • prázdná hvězda – odznačí vybrané oblíbené úseky videa
 • křížek – vybraný úsek videa označí jako zamítnutý

Smysl využití je nasnadě. Při procházení hrubého materiálu průběžně označujete to, co se vám líbí (zelená linka na horním okraji osy), popřípadě se rozhodnete, že pozitivně označený úsek zase tak dobrý není a zpětně toto favorite označení odeberete. Když narazíte na pasáže, o nichž si myslíte, že do čistého materiálu nepatří, potom, aniž byste je mazali, je označíte jakožto nežádoucí (červená linka na horním okraji osy). Pak vyberete v dolním panelu okna iMovie u položky Show filtr zobrazení.

Rozevírací seznam u volby Show umožňuje filtrovat zobrazení hrubého materiálu podle pětice kritérií.

Když dáte filtrovat pouze oblíbené (favorite) sekvence, dolní panel vám zobrazí informaci o celkové stopáži. Uděláte si představu o tom, zda to stačí, nebo ne. A přesun do projektu pak lze udělat velmi rychle:

 • Označte všechny vybrané sekvence pomocí klávesové zkratky Cmd+A.
 • Klepněte na tlačítko Edit Tool v řádku nástrojů.

Zamítnuté úseky lze i zcela smazat. V řádku nabídek vyberte File a poté příkaz Move Rejected Clips to Trash.

Kromě toho můžete pro lepší orientaci v nahraném materiálu přidávat k označeným úsekům i klíčová slova. V takovém případě zvolte tento postup:

 • Klepněte na tlačítko se symbolem klíče, nachází se v řádku nástrojů.
 • Objeví se malé okno s nabídkou přednastavených klíčových slov.
 • Zaškrtnutím pole u klíčového slova jej vyberete. Pokud chcete vlastní, do textového pole New Keyword jej vepište.
 • Poté se u kurzoru objeví symbol klíče a vy můžete označit sekvenci z hrubého materiálu, k níž chcete vybrané klíčové slovo či slova přidat. (Na obrazové ose se objeví modrá linka pod jejím horním okrajem.)

Pokud byste chtěli zjistit, jaká klíčová slova obsahuje určitý úsek videa, klepněte na něj a poté na tlačítko s klíčem. V okně klíčových slov zvolte záložku Inspector.

K vybraným sekvencím přidělíte klíčové slovo, které je charakterizuje nebo označuje, co se v nich nachází. Pomůže to při budoucím dohledávání materiálu.

Dolní panel obsahuje i tlačítko se symbolem lupy. Klepnutím na něj se vysune malé okno vlevo od okna s hrubým materiálem. Zde se dozvíte řadu užitečných informací – stopáže označených (oblíbených) pasáží, těch odmítnutých, stejně tak seznam použitých klíčových slov a celkovou stopáž u každého z nich. Může se to zdát jako nadbytečná služba, pokud však chcete mít opravdu dobrý přehled o obsahu svého hrubého materiálu, podobné filtrování a informace mohou ušetřit spoustu času. Kupříkladu klepnutím na klíčové slovo Vtipné se zobrazí jen ty záběry, které se vám zdály humorné. A pak už jen stačí mezi nimi vybrat ty nejlepší.

Užitečným pomocníkem může být malé okno s přehledem použitých klíčových slov a s informacemi o stopážích. Klepnutím na klíčové slovo se vždy zobrazí pouze ty záběry, které je obsahují.

Kdybyste se rozhodli z hrubého materiálu vyjmout pouze jeden snímek (frame) a ten vložit do projektu, klepněte na patřičné místo v obrazové ose hrubého materiálu, vyvolejte nabídku pravého tlačítka a zvolte příkaz Add Still Frame to Project. Frame se objeví v projektu, bude přibližně čtyři sekundy dlouhý – tzn. iMovie s ním pracuje jako s fotografií. Na obrazovce se bude mírně pohybovat (posouvat), ale pochopitelně mu bude scházet zvuková stopa.

Analýza videa

Při práci s materiálem může mnohdy pomoci, když necháte aplikaci, aby videonahrávku analyzovala a poskytla vám další informace, například o kvalitě či o přítomnosti lidí v obraze.

Stačí označit úsek nahrávky, z řádku nabídek vybrat File a poté Analyze Video. Máte na výběr z různých typů analýzy:

 • Stabilization – analyzuje pohyb kamery, rozpozná její směr, stejně tak i otřesy.
 • People – rozpozná, že se v záběru nachází člověk/dva lidé/skupina lidí.
 • Stabilization and People – společná analýza pohybu kamery a přítomnosti lidí.
 • Mark Camera Pans – graficky pomocí barevných linek označí místa, kdy je kamera v klidu, kdy se výrazně pohybuje.

Vyhledávání záběrů podle lidí či typů záběrů

Výše popsanou analýzu videa jste neprováděli jen tak zbůhdarma. Můžete díky ní totiž velmi rychle dohledat ideální záběry pro váš film či trailer, popřípadě vyfiltrovat ty, které jsou co do kompozice či kvality nevhodné.

Jakmile budete mít materiál analyzovaný, klepněte v dolním panelu okna iMovie na tlačítko lupy. Objeví se malé okno pro filtrování podle klíčových slov, ale také podle dalších kritérií, o něž se postarala právě ona analýza.

Okno nabízí přehled o materiálu – můžete poté zobrazit například jen ty záběry, kde se kamera pohybuje směrem doleva.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Tipy a Triky  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: