iMovie 11 - 4. Střih video stopy - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůTipy a Triky

iMovie 11 - 4. Střih video stopy

iMovie 11

21. února 2011, 00.00 | Střihem by se dal nazvat už výběr sekvencí z hrubého materiálu, jímž jsme se zabývali minule. Kvůli lepší přehlednosti celého seriálu jsme ale oba procesy oddělili. Dnes proto přichází na řadu samotný střih uvnitř projektu.

Práce, která následuje, máte-li v okně projektu už přetažené sekvence, které by víceméně všechny měly být součástí výsledného videa, bude obsahovat tyto kroky:

  • Jemný střih, kdy odstřihnete ze záběru sebemenší kousky, které by působily neprofesionálně, popřípadě zpomalovaly tempo filmu. Možnost ořezávat kousíčky ze záběrů se bude hodit i tehdy, až přijde na řadu sladění obrazu se zvukovou stopou.
  • Editace zvukové stopy, ať už té původní, nebo přidané – hudby, ruchů nebo komentáře.
  • Vkládání přechodů a titulků, popřípadě i fotografií.
  • Úprava obrazu a zvuku – jde o nejrůznější obrazové korekce, efekty, stejně tak lze tímto způsobem měnit audio stopu.

Základní zobrazení obsahu projektu pracuje s několika řádky umístěnými pod sebou.

Klepnete-li na tlačítko (trojice čtverců) v horním pravém rohu okna s projektem, čistý materiál se zobrazí v jednom jediném řádku.

Můžete přepínat mezi dvojím zobrazením obsahu projektu. Výhodou víceřádkového zobrazení je, že se do okna projektu vejde více záznamu. Naopak zobrazení v jednom řádku znamená detailnější náhled a také přítomnost časových údajů v okně.

Základní zobrazení při střihu

Zatímco editace hrubého materiálu probíhala pouhým klepnutím, přidržením a tažením (a tedy označením určité sekvence videa), v rámci projektu lze stříhat mnohem pečlivěji. Pro jemnou práci neuškodí mít náhled nahrávky v detailním zobrazení. Tažením jezdce na posuvníku pod oknem projektu určíte, jak dlouhý úsek má být obsažen v jednom okně/čtverci náhledu. Může jít o 0,5 s až 30 s. Posunete-li jezdcem zcela doprava, zobrazí se v okně projektu celé video.

Nejpodrobnější zobrazení čistého materiálu. Všimněte si, že jednotlivé bloky představují vždy 0,5 sekundy, což je ideální pro pečlivou práci se střihem.

Nemusíte vždy potřebovat tak detailní zobrazení jako v případě předchozího obrázku. Jezdcem lze pousnout více doprava a nastavit náhledy s rozmezím 2 sekund na jeden blok.

Zobrazení All umožní vidět před vámi kompletní vybraný čistý materiál. Hodí se to zejména pro rychlý přesun vertikální čáry (jezdce v ose videa) nebo pro získání přehledu nad tím, zda vám třeba někde neschází přechod mezi střihy apod.

Střih

Samotný střih videa probíhá následovně:

1. Kurzorem najeďte na obrazovou osu – s náhledy videa v okně projektu.

2. Jakmile se kurzor myši objeví v okně projektu, zobrazí se v něm také vertikální červená čára. Ta protíná obrazovou osu a místo, kde přesně se nachází, poznáte v pravé části okna iMovie, kde se promítá dané video.

Horní polovina okna iMovie vás při střihu bude nejvíce zajímat. Vlevo je okno s obrazovou osou, na níž se pohybujete pomocí kurzoru (resp. červené vertikální čáry), vpravo pak okno s obrazovkou, kde se promítá obraz, v němž se právě vertikální čára nachází.

3. Pohybem doleva či doprava vyhledáte místo, v němž chcete provést střih. Při pohybu myší je přesun rychlejší, ale ne tak přesný. Stiskem kláves (šipka doleva a doprava) lze docílit opravdu jemného posunu po jednotlivých snímcích (framech).

4. Jakmile budete chtít záběr rozdělit, použijte klávesovou zkratku Cmd+Shift+S.

5. V okně projektu se obrazová osa rozdělí a mezi jednotlivými záběry/sekvencemi se udělá mezera. Postup zde končí jen tehdy, chcete-li oddělit dva záběry či sekvence (například kvůli vložení přechodu).

Vertikální čárou označíte místo, kde chcete provést střih.

Po střihu se obrazová osa rozdělí a mezi jednotlivými sekvencemi se udělá mezera.

6. Máte-li v úmyslu odstranit přebytečný kousek videa, je třeba kroky 3 a 4 opakovat.

7. V praxi to pak vypadá tak, že nejprve střihnete před začátkem a poté na konci nepodařeného záběru. Oddělíte jej od čistého materiálu a poté označíte a smažete.

Nepodařený záběr či sekvence videa se pomocí dvou střihů (na začátku a na konci) oddělí od zbytku. Pak jej označte a smažte.

Smažete-li z projektu nějakou sekvenci, nesmaže se z disku. Takže ji můžete případně ještě v budoucnu použít.

Pochopitelně, že výše popsaný postup nemusí platit jen při vystřižení nepodařené sekvence. Dělat zásahy do videa můžete i kvůli tomu, abyste oddělený úsek přesunuli na jiné místo. Točíte-li film, víte, že natáčení z organizačních důvodů neodpovídá chronologii příběhu. Proto takové přesouvání vystřižených záběrů či scén budete v tomto případě používat často.

Precizní střihy mezi záběry

Chcete-li mít mezi záběry co nejprofesionálnější střih, uvažujte o funkci precizního střihu.

1. V hlavním řádku nabídek vyberte Window a poté Precision Editor (Cmd+/). Dolní polovina okna iMovie se změní a objeví se v ní okno pro pečlivé nastavení střihu mezi záběry.

iMovie okno při využití funkce Precision Editor.

2. Aplikace označí mezeru mezi dvojicí záběrů, kterou je vidět v horním okně projektu. Klepnutím do jiné mezery lze upravovat střih mezi jinými částmi videa.

3. Spodní okno aplikace ukáže detailně (pomocí dvou obrazových os) záběr předcházející mezeře a záběr, který je za ní. To, co je již v ose tmavé, se v projektu (a tedy i ve výsledném videu) nenachází.

4. Přidržením a přesunutím modrého kolečka, respektive vertikální čáry protínající obě obrazové osy, posouváte střih mezi záběry.

5. Pokud se rozhodnete posunout jen jeden z dvojice záběrů (a tedy změnit, co se přesně bude nacházet při přestřižení do druhého záběru), klepněte na příslušnou obrazovou osu (horní nebo dolní) a přidržením ji posuňte doleva nebo doprava.

Všimněte si zatmavených částí obrazových os. Ty se v projektu nenacházejí, ale pomocí přesunu buďto modré vertikální čáry, nebo přidržením konkrétní obrazové osy a posunem doleva/doprava, lze i vystřižený materiál zase vrátit do hry.

Význam Precision Editoru spočívá ve vyladění střihu z jednoho záběru do druhého. Užitečný dokáže být také při editaci zvukové stopy, jak si ukážeme v dalším díle seriálu.

V panelu okna Precision Editor se nachází šestice tlačítek. Zleva: zobrazení údajů o vložených titulcích, zobrazení zvukové stopy, přesun zpět/dopředu k minulé/další mezeře mezi záběry, přehrání vybrané sekvence, potvrzení změn a zavření okna Precision Editor.

Pohodlnější prohlížení

Pokud chcete jen kontrolovat obsah určité události nebo projektu (a nikoliv editovat), neuškodí zapnout zobrazení v režimu celé obrazovky. V řádku nabídek vyberete Window a poté Show Project full-screen nebo Show Events full-screen.

Při střihu se ale vyplatí mít na stole ještě další monitor. Pak totiž lze pomocí příkazu Viewer on Other Display využít sekundární monitor ke zobrazování videa, zatímco primární displej bude ukazovat jen obrazové osy pro editaci videa.

Primární monitor budete využívat na práci s obrazovými osami.

Sekundárnímu monitoru patří zobrazení pouze náhledu videa.

Manuální vložení přechodů

V domácím videu se stále ještě hojně využívají nejrůznější přechody mezi záběry. Měli byste je ale vybírat uvážlivě. iMovie jich nabízí řadu a ve většině případů jde o tak efektní přechody, že výsledné video může působit když ne jako kýč, tak přinejmenším přeplácaně.

Výraznější přechody mají smysl například v reportážích. Pro ostatní videa byste měli převážně volit mezi fade a cross dissolve. Zatímco první zmíněný přechod se postará o to, aby se záběr vynořil či vnořil do tmy, druhý představuje prolnutí. To se hodí zvláště v případě spojování zpomalených záběrů.

A jak přechod do videa vložit?

1. V řádku nástrojů, který se nachází v polovině okna iMovie, klepněte na druhé tlačítko zprava.

2. Ve spodní části okna iMovie se objeví menší okno, obsahující náhledy rozličných typů přechodů. Pokud máte svůj aktuální projekt vytvořený pomocí šablony, nahoře budou zobrazeny speciální přechody dané šablony.

Zobrazení přechodů: nahoře se nacházejí ty, které patří k šabloně.

3. Najedete-li kurzorem na náhled určitého přechodu, uvidíte pomocí animace, jak přechod vypadá.

4. Pro vložení do projektu klepněte na přechod, přidržte jej a přetáhněte do obrazové osy v okně projektu, konkrétně do mezery mezi záběry/sekvencemi.

Mezi rozdělenými záběry se objeví čtvereček symbolizující přítomnost přechodu. Když na něj najedete kurzorem, zjistíte jeho stopáž, klepnutím na ozubené kolečko se nabídne možnost precizního střihu nebo nastavení přechodu.

5. Přechody lze i z tohoto místa nastavovat. Klepnutím na ozubené kolečko a následný příkaz Transition Adjustments se objeví okno s parametry přechodu.

6. U první položky Duration určíte trvání a pokud zaškrtnete volbu Applies to all transitions, bude nastavená stopáž platná i pro ostatní přechody v projektu.

7. Položka Overlap určuje míru překrytí. Představte si, že záběr A trvá 5 sekund, taktéž i záběr B. Když u nastavení přechodu nastavíte možnost All/ Maintain Clip Range, bude celková stopáž dvou záběrů spolu s přechodem 9 sekund, čili záběr A i B se překryjí pomocí přechodu o délce jedné sekundy. V případě možnosti Half-Maintain Project Duration nedojde ke zkrácení. Výsledné video bude mít 10 sekund. Přechod bude trvat také sekundu a bude se v něm nastavovat 0,5 sekundy jak ze záběru A, tak i B, aby například nedošlo k tomu, že v závěru záběru A nedozní celá věta a v záběru B uslyšíte až druhé slovo z další věty.

8. V okně nastavení pak lze ještě vyměnit typ přechodu za jiný.

Po klepnutí na možnost Transition Adjustments podrobněji nastavíte parametry přechodu.

Automatické vložení přechodů

V části o vytváření projektu jste mohli nastavit, aby se do videa přechody vložily automaticky. Ze seznamu stačilo vybrat jen typ. Kdo tuto možnost vynechal, nemusí zoufat. Stačí v hlavním řádku nabídek vybrat File a Project Theme. Znovu se objeví okno se šablonami s možností automatického vložení přechodů.

Pokud se vám nezaplní všechny mezery ve videu, nelekejte se. iMovie v tomto směru funguje podle vlastního uvážení. I proto nelze na zcela automatické vkládání přechodů spoléhat, nicméně zvolíte-li šablonu, alespoň se vytvoří orámování, titulková sekvence na začátku a v závěru videa. K dispozici pak máte speciální přechody dané šablony v okně přechodů, takže když bude nějaká mezera prázdná, vložíte přechod ručně.

Vyladění přechodů

Pro nejjemnější práci se hodí Precision Editor. Platí to nejen u střihů mezi záběry bez přechodů, ale také v případě prolnutí dvou záběrů pomocí přechodu.

Nejprve klepněte na daný přechod (čtvereček v mezeře mezi záběry) na obrazové ose v okně projektu. Zvolte ozubené kolečko (nastavení) a vyberte možnost Precision Editor.

Dole se pak objeví okno pro pečlivější práci s přechodem mezi záběry.

Když chcete pečlivou práci se střihem, a to se týká i vyladění přechodu, zvolte Precision Editor.

V okně Precision Editor se nacházejí dvě obrazové stopy. První představuje záběr A, druhá záběr B. Mezi nimi najdete označení přechodu. Přidržením a tažením jeho bočních stran přechod prodlužujete nebo zkracujete. Stejně tak jej lze celý přidržet a přesunout na jiné místo.

Graficky iMovie rozpoznává použitý materiál (barevné), nepoužitý (zatmavené) a místa, která se prolínají v rámci přechodu. Obrazovou osou můžete posouvat a určovat tak, co se ve výsledném videu objeví. Klepnutím do obrazové osy dáte pokyn, aby se toto místo stalo tím, které bude následovat po uplynutí přechodu.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Tipy a Triky  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: