iMovie 11 - 5. Zvuková stopa - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůTipy a Triky

iMovie 11 - 5. Zvuková stopa

iMovie 11

25. února 2011, 00.00 | Doposud jsme se bavili o editaci obrazové, čili protřídění hrubého materiálu, střihu čistého a vkládání přechodů mezi záběry. Často se ale všechny tyto fáze neobejdou bez zohlednění potřeb zvukové stopy.

Abyste viděli v oknech aplikace iMovie i zvukovou stopu, musíte mít toto zobrazení aktivované. Klepněte na tlačítko vlevo u posuvníku. Je-li modré, zvuková stopa se zobrazuje.

Práce s původním zvukem – když je audio stopa přidružená k obrazu

První situací, kdy lze zasahovat do původní zvukové stopy, je stav, kdy je zvuková stopa neoddělená od té obrazové. Když tedy označujete obrazovou osu, označujete tím i zvukovou. Pokud rozdělíte obrazovou stopu pomocí zkratky Cmd+Shift+S, střih se dotkne také zvukové stopy. Výhoda spočívá v udržení synchronizace obrazu a zvuku. Nevýhoda v malé míře flexibility.

Úprava audio stopy, která je přidružená k obrazu. Procento značí míru ztišení nebo zesílení zvuku.

A co vše lze s takto přidruženou zvukovou stopou dělat? Po stranách se nacházejí nepříliš zřetelné úchytky. Můžete je posouvat a tím nastavit postupné zesilování a zeslabování zvuku. Graficky je poznáte podle toho, že jsou tmavší.

Ve zvukové ose leží také vodorovná linka – jde o hladinu hlasitosti, kterou můžete regulovat přidržením a posouváním nahoru či dolů. iMovie o míře hlasitosti informuje číslicí.

V rámci jednoho záběru lze hlasitost upravovat na různých místech.

Jak ukazuje obrázek, hlasitost zvukové stopy nemusíte upravovat jen v rámci celého záběru, ale i v jeho určitém místě. Jděte na audio stopu a označte úsek, v němž se bude regulovat hlasitost. Toto označování funguje na stejném principu jako v případě obrazu a také zde se setkáte se žlutým rámečkem. Pak už jen stačí v jeho rámci pohybovat s vodorovnou linkou a měnit hlasitost.

Práce s původním zvukem – když je audio stopa od obrazu oddělená

Přijde chvíle, kdy budete chtít vystřihnout části videa, ale zvukovou stopu budete chtít zachovat. Narazíte určitě také na potřebu posunout zvukovou stopu k jinému obrazu. Pro tyto potřeby je potřeba oddělit audio stopu od té obrazové.

Označte záběr/sekvenci v okně projektu a poté z řádku nabídek vyberte Clip a následně příkaz Detach Audio.

Oddělení zvukové stopy má řadu výhod. Flexibilnější práce se zvukem bez závislosti na obraze však nese riziko, že se zvuk a obraz rozejdou i v místech, kde byste si to nepřáli.

Oddělená zvuková stopa představuje další řádek v okně projektu – tentokrát fialově zabarvený. Můžete s ním zacházet obdobně jako v případě obrazové stopy. Přidržet a přesunout na jiné místo či stříhat. Platí zde totéž, co u editace přidružené zvukové stopy. Po stranách najdete úchytky nastavující postupné zesílení/ztišení zvuku a s vodorovnou čárou regulujete hlasitost.

Chcete-li míchat více zvukových stop dohromady, stačí přidržet jednu ze stop a přetáhnout ji pod již existující.

Přidání zvuku z mikrofonu

Tlačítko se symbolem mikrofonu v řádku nástrojů otevře okno pro nahrávání vašeho komentáře.

Okno při nahrávání zvuku vestavěným nebo připojeným mikrofonem.

Ještě před samotným spouštěním nahrávání můžete upravit hlasitost vstupu a také vybrat, zda se má nahrávat pomocí vestavěného mikrofonu nebo jiného zařízení (externího mikrofonu). Stejně tak zde můžete regulovat míru vyčištění nahrávky od okolních ruchů.

Nahrávání komentáře spustíte klepnutím na patřičné místo na obrazové ose v okně projektu. Sledujete obraz a souběžně s ním hovoříte do mikrofonu. Pokud chcete nejen sledovat video, ale také slyšet zvukovou stoupu (či stopy), které v projektu už máte k obrazu přidělené, zaškrtněte volbu Play project audio while recording.

Svoji nahrávku pak vidíte jako samostatnou zvukovou stopu a můžete ji editovat a přesouvat jako jakoukoliv jinou zvukovou stopu v iMovie.

Přidání zvuků a hudby

Zatím jsme se bavili o zvukových stopách většinou jen v měřítku původní nahrávky a mluveného komentáře. Při střihu videa ale jistě oceníte možnost mixovat také nejrůznější znělky, ruchy či skladby.

iMovie a iLife obecně má svoji knihovnu zvuků a melodií. Dostanete se k ní tak, že v řádku nástrojů klepnete na tlačítko se symbolem noty. Otevře se okno Music and Sound Effects.

Při mixování zvukových stop lze využít i knihovnu iLife, respektive iMovie.

Horní polovina okna obsahuje strukturu knihovny a další varianty, kde se k hudbě či zvukům na disku dobrat. Kromě databáze zvuků iMovie zde najdete také zvuky (či povětšinou znělky a krátké melodie) knihovny iLife. Když vyberete GarageBand, objeví se ty skladby, které jste v této aplikaci vytvořili a uložili. No a jistě už víte, co vás může čekat, když zvolíte položku iTunes – zde se dostanete ke knihovně stejnojmenné aplikace.

Poklepáním na skladbu či zvuk dojde k jejich přehrání, vpravo vidíte údaj o stopáži. A pro vložení do projektu postačí, když skladbu přidržíte a přesunete do okna projektu.

Přidržením a přetažením vložíte zvuk z knihovny do projektu.

Hudební stopu (má zelenou barvu) lze editovat stejným způsobem jako kteroukoliv jinou zvukovou stopu v iMovie. Přidáváte-li za sebe další hudební skladby či zvuky, pro přesouvání poslouží speciální funkce. Dostanete se k ní, když z řádku nabídek vyberete Clip a poté příkaz Arrange Music Tracks.

Objeví se okno se seznamem zvukových stop – a zde je lze velmi snadnou přesouvat a měnit tak jejich pořadí.

Původní a nahraná zvuková stopa se barevně liší od zvuků či skladeb přidaných z hudební knihovny.

Tip pro sladění obrazu a zvuku

V případech, když chcete mít obraz střižený co nejlépe na zvukovou stopu, například u montáží na hudbu, se bude hodit jedna z vlastností iMovie. Klepněte na patřičnou zvukovou stopu (musí být oddělená od obrazové stopy), zvolte v levém horním rohu tlačítko nastavení (ozubené kolečko) a vyberte volbu Clip Trimmer.

V dolní polovině okna iMovie se objeví zobrazení zvukové stopy. A nad ní je několik tlačítek včetně toho s ikonou noty. Tlačítko využijete tehdy, když se rozhodnete ve zvukové stopě označit vybraná místa. Když budete mít ve zvukové stopě několik takových bodů, v rámci editace obrazu můžete hlídat, aby nové záběry nebo vybrané pasáže odpovídaly označeným místům ve zvukové stopě. Označíte si kupříkladu místo, kde hudba zvolňuje, a při střihu budete vědět, že právě sem patří romantické záběry z dovolené. Nebo dáte ve zvukové stopě značku na místo, kde naopak hudba začíná gradovat a vy na totéž místo chcete umístit velkolepý panoramatický záběr na hory.

Do zvukové stopy se značky přidávají klepnutím na tlačítko s notou. U kurzoru se taková nota objeví a vy ji držíte a přetáhnete na vybrané místo.

Jiný způsob představuje postup, kdy klepnete na patřičné místo ve zvukové stopě (označuje jej červená vertikální linka), pak vyvoláte nabídku pravého tlačítka a vyberete příkaz Add Beat Marker.

Úpravy zvukové stopy v iMovie

Zvuková stopa má ve svém horním levém rohu tlačítko pro nastavení. Vyberte pak možnost Audio Adjustment. Co lze v okně, které se objeví, nastavit?

  • Hlasitost (Volume)
  • Slovíčko Ducking, respektive osa s jezdcem, v tomto případě regulují hlasitost všech ostatních zvukových stop, jež se s tou, kterou právě upravujeme, potkávají na jednom místě. Pokud tedy máte k obrazu přidanou píseň, označíte původní zvukovou stopu a u Ducking pohybujete směrem doleva, zeslabujete hlasitost písně, protože chcete, aby v daný okamžik nezanikla původní zvuková stopa.
  • Postupný nástup, zesilování zvuku na začátku úseku (Fade in) a postupné zeslabování zvuku (Fade Out).
  • Vylepšení kvality zvuku (Enhance) pomocí potlačení ruchů a šumu okolí.
  • Equalizer – zde lze vybrat z přednastavených možností, nebo pomocí jednotlivých jezdců upravit zvuk podle sebe.
  • Funkce Normalize Clip Volume upraví zvukovou stopu tak, aby byla standardně hlasitá. Hodí se to zejména tehdy, je-li nahrávka potlačená, ne tak kvalitní. iMovie vytáhne parametry tak, aby byla například zachycená mluva zřetelná. Toto vylepšení lze kdykoliv později odebrat tlačítkem Remove Normalization.
  • Provedené změny můžete kdykoliv odebrat a vrátit nastavení zvukové stopy do původního stavu pomocí tlačítka Revert to Original.

Okno, v němž provádíte úpravy parametrů zvukové stopy.

Pokročilá práce se zvukem v Garagebandu

iMovie ve své aktuální verzi zapracovalo na tom, abyste se zvukovou stopou mohli pracovat a neměli při tom svázané ruce omezenými vlastnostmi aplikace. Nicméně, pokud by vás napadlo k obrazu přidávat několik různých zvukových stop a mixovat je, měli byste zavítat do aplikace GarageBand. Ta totiž s iMovie dokáže spolupracovat.

Podrobněji se však práci s touto aplikací budeme věnovat v další řadě seriálu o iLife. A dojde řada i na popsání postupu, kterak zvukové stopy přidávat, míchat je a vyexportovat tak, abyste je mohli v iMovie použít.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Tipy a Triky  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: