Xcode 4: levý sloupec - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůSoftware

Xcode 4: levý sloupec

5. října 2011, 00.00 | V našem seriálu, který se v součanosti zabývá prací ve vývojovém prostředí Xcode, se dnes podíváme blíže na levý sloupec, jenž poněkud neorganicky sdružuje řadu nepříliš souvisících služeb.

V našem seriálu, který se v součanosti zabývá prací ve vývojovém prostředí Xcode, se dnes podíváme blíže na levý sloupec, jenž poněkud neorganicky sdružuje řadu nepříliš souvisících služeb.

Xcode 4: levý sloupec

V minulém dílu našeho povídání o vývojovém prostředí Xcode jsme si ukázali, jak fungují paletky objektů, a také jsme se seznámili s – nakolik je mi aspoň známo – nejšikovnějším způsobem, jak obejít absurdní "jednookenní" strukturu nového vývojového prostředí při práci s XIBy, kde vadí daleko nejvíce.

Tím můžeme pro tu chvíli práci s editory v hlavním okně uzavřít: ačkoli zde jsou k dispozici ještě další služby (např. poměrně rozsáhlé možnosti editace datových modelů Core Data), nyní není vhodná chvíle se jimi podrobně zabývat; vrátíme se k nim později, až se budeme zabývat systémem Core Data jako takovým.

Než ale ukončíme blok článků věnovaný prostředí Xcode, musíme ještě dokončit několik "restů", které jsme v minulých dílech jen zběžně nakousli nebo vůbec přešli. Prvým z nich jsou zbývající režimy levého sloupce, z nějž jsme se dosud důvěrně seznámili pouze s prvým z nich – s režimem "Navigátor". Tím se dnes tedy dále zabývat nebudeme, a přejdeme rovnou na druhou ze služeb, přehled symbolů.

Přehled symbolů

Pod ikonkou, jež má patrně připomínat hierarchickou strukturu, nalezneme přehled všech symbolů; vypadá zhruba takto:

Obsah panelu je asi zřejmý: nalezneme zde symboly, definované (nejen) v rámci projektu; můžeme tedy tento sloupec využít k rychlé orientaci. Pokud máme projekt dobře strukturovaný a užíváme-li logických konvencí typu "jméno souboru odpovídá jménu třídy, jež je v něm definována" apod., je tato služba celkem málokdy potřebná.

Jen v rychlosti si proto ukážeme smysl ovladačů, jež tento panel nabízí v horní a dolní části:

• volbou "Hierarchical" nebo "Flat" v pruhu nahoře si vyžádáme zobrazení tříd ve stromové struktuře dědičnosti nebo "rozložených" vedle sebe;

• ikonka "C" v levé části dolního pruhu umožňuje rozhodnout, chceme-li v sloupci vidět pouze třídy, nebo i ostatní globální objekty, jako jsou protokoly Objective C, nebo funkce, pojmenované typy, globální proměnné a podobné prvky standardního jazyka C;

• ikonku podobnou listu papíru vedle ní asi většinou ponecháme zapnutou (tedy v modrém provedení): pak se v panelu zobrazí pouze symboly, definované v projektu. Pokud ji vypneme, zobrazí panel kompletní seznam symbolů včetně těch, jež jsou definovány na systémových objektových knihovnách: výjimečně se to může hodit, ale ve většině případů mezi nimi to, co skutečně hledáme, zanikne;

• ikonka "M" přepíná mezi zobrazením samotných tříd a zobrazení jejich atributů a deklarovaných zpráv, jimž tyto třídy rozumějí;

• standardní filtrovací textové pole vedle ikonek umožní rychle zobrazit pouze ty symboly, jež odpovídají zadanému textu.

Vyhledávání

Zatímco bez Přehledu symbolů, popsaného v minulém odstavci, by se mnozí programátoři snadno obešli, vyhledávání je velmi důležitou funkcí vývojového prostředí.

Stejně jako řadu dalších služeb, jež mívaly vlastní okno – a bylo jim v něm daleko lépe – jej bohužel Xcode 4 "nacpalo" spolu s řadou dalších prvků do levého sloupce; zde je ale náprava poměrně snadná: stačí otevřít v projektu nové okno pomocí příkazu "File / New / New Window", v něm přepnout levý sloupec do tohoto režimu, a pro vyhledávání používat právě toto okno. Jediný zbývající problém, jehož řešení bohužel neznám, pak je to, že standardní kombinace Cmd-Shift-f namísto aktivace tohoto okna přepne levý sloupec v jiném okně, v němž právě pracujeme v editoru: opět, ergonomie Xcode 4 bohužel ani zdaleka nesnese srovnání s účelností starších versí :(

Panel vyhledávání má několik na prvních pohled ne zcela zřejmých služeb, jež jsou skryty pod zvláštním GUI. Předně – to ještě není těžké odhalit – přepínač vlevo od okénka pro zápis vyhledávaného textu slouží pro přepnutí režimů mezi vyhledáváním a vyhledáváním se záměnou.

Mnohem důležitější je to, že rozevírací nabídka přímo uvnitř okénka skrývá nejen – jak bychom čekali – seznam dříve hledaných řetězců, ale proti všemu logického očekávání a zdravému rozumu také příkaz pro zobrazení nebo skrytí panelu s předvolbami hledání, jež jsou velmi důležité; bez nich skoro ani nemá smysl vyhledávání použít:

Přístup k těmto předvolbám je poněkud matoucí: některé z možností se objeví automaticky v rozevírací nabídce – pro matení nepřítele odlišné od této – kdykoli do textového pole cokoli zapíšeme. Pro přístup ke kompletnímu přehledu možností však je nutné zde použít příkaz "Show Find Options"; pod textovým polem se pak objeví panel s několika ovladači:

• pomocí přepínače "Style" můžeme volit mezi jednoduchým textovým vyhledáváním, a mnohem flexibilnějším vyhledáváním regulárních výrazů – zde je velmi důležité to, že Xcode dokáže využívat i zástupných prvků \N v zaměňovaném textu;

• nabídka "Hits must" nabízí čtveřici voleb, jež rozhodne, zda hledaný text musí být výhradně na začátku "slova" (v poměrně rozumně definovaném smyslu v rámci syntaxe jazyka), na jeho konci, kdekoli uvnitř, nebo zda musí odpovídat celému slovu;

• přepínač "Case" je zřejmý, a umožňuje vyhledávání s ohledem nebo bez ohledu na velikost písmen;

• konečně pak volba "Find in" nabízí vedle prohledání celého projektu (čím se "Workspace" od projektu liší si vysvětlíme později; prozatím můžeme bez újmy na obecnosti obou pojmů užívat záměnně) také možnost definovat vyhledávání v pouze zvolených souborech, přičemž pro jejich specifikaci máme k dispozici poměrně flexibilní editor podmínek:

Pomocí přepínače "... And linked frameworks" umožníme hledání i v hlavičkových souborech knihoven; podobně jako v minulém odstavci zobrazení všech knihovních symbolů to bývá jen málokdy zapotřebí.

Za zmínku ještě stojí možnost filtrovat nalezené výsledky pomocí standardního textového pole při dolním okraji panelu – to může mnohdy ušetřit potřebu použít regulární výrazy.

Hlášení překladače

Následující sloupec, skrytý pod varovnou ikonkou trojúhelníku s vykřičníkem, si ani nemusíme ilustrovat obrázkem: obsahuje prostě seznam všech varovných i chybových hlášení, jež překladač vygeneroval při sestavení projektu.

Opět zde máme k dispozici – stejně jako ve sloupci obsahujícím seznam symbolů – ovladače v horní i dolní liště; nahoře můžeme volit řazení podle souborů v projektu nebo podle typu hlášení, dole máme k dispozici standardní filtrovací textové pole a trojici ikonek, jež umožňují

• zobrazit hlášení pouze z posledního sestavení nebo i z předchozích;

• volit hlášení podle schématu (samozřejmě že různá schémata mohou – podle aktuálního nastavení – generovat hlášení odlišných typů);

• skrýt varování a zobrazit pouze chyby.

Navíc můžeme hlášení překladače procházet pomocí specifického ovladače v pravém horním rohu editoru v libovolném režimu levého sloupce:

Reporty o sestavení a běhu

Pátý a šestý režim levého sloupce je určen pro ladění a prozatím je přeskočíme – vysvětlíme si jejich možnosti později, až se budeme zabývat možnostmi integrovaného ladicího systému. Přejdeme tedy na poslední, sedmý, jehož ikonka připomíná komiksovou bublinu;

Zde jsou zaznamenána všechna hlášení všech sestavení, stejně jako všechna hlášení všech ladicích běhů (dokud nesmažeme projektovou složku v okně Organizer, jak si ukážeme zanedlouho). Chceme-li si připomenout některý z nich, stačí jej klepnutím otevřít v hlavním "editoru" vpravo.

Zatímco běhová hlášení jsou čistě textová, hlášení o sestavení projektu jsou strukturovaná a Xcode jejich skutečný obsah skrývá do struktury, již považuje za přehlednější. Chceme-li vidět skutečný log, musíme zvolit některý z řádků; při jeho pravém okraji pak uvidíme oválnou ikonku s několika čarami (vizte minulý obrázek); klepnutí na ni zobrazí skutečnou podobu hlášení:

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Tipy a Triky  

 » Rubriky  » Začínáme s  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: