Irbis a Foundation Kit - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůSoftware

Irbis a Foundation Kit

8. prosince 2009, 00.00 | Nyní postoupíme o kousek dál a ukážeme si, co je nového v knihovně základních tříd, ve Foundation Kitu.

V několika předcházejících dílech našeho seriálu, věnovaného programování v Cocoa, jsme si ukázali patrně nejvýznamnější novinku systému 10.6 Irbis pro vývojáře: plnohodnotné bloky, jež nyní nabízí Objective C. Nyní postoupíme o kousek dál a ukážeme si, co je nového v knihovně základních tříd, ve Foundation Kitu. Jako vždy, soustředíme se samozřejmě jen na významnější změny; řadu drobností a oprav popisovat nebudeme; ponecháme stranou i netriviální a poměrně zajímavou podporu tzv. "text checking" pro její poměrně specifické využití (případně, bude-li čas a zájem, se na ni podíváme později v samostatném článku).

Formální protokoly

Už v Objective C 2.0 se objevila možnost v protokolech deklarovat nepovinné metody pomocí direktivy @optional; v Irbisu toho firma Apple fakticky využila a většinu neformálních protokolů (tj. kategorií třídy NSObject bez implementace) převedla na formální protokoly.

V existujícím kódu to může vést k novým varováním, jež je vhodné ošetřit. Tam, kde nastavujeme delegáta, je zapotřebí, aby delegát formálně odpovídal patřičnému protokolu – buď můžeme odkaz přidat do jeho rozhraní, nebo stačí přetypovat volání, nějak takto:

// starý kód, vedoucí k warningu:
@interface MyXMLParserDelegate:NSObject {
...
NSXMLParser *xml=[[NSXMLParser alloc] initWithContentsOfURL:url];
id delegate=[[MyXMLParserDelegate alloc] init];
[xml setDelegate:delegate];
// lepší varianta opravy:
@interface MyXMLParserDelegate:NSObject <NSXMLParserDelegate> {
...
NSXMLParser *xml=[[NSXMLParser alloc] initWithContentsOfURL:url];
id<NSXMLParserDelegate> delegate=[[MyXMLParserDelegate alloc]
init]; [xml setDelegate:delegate];
// horší, ale někdy šikovnější varianta opravy:
@interface MyXMLParserDelegate:NSObject {
...
NSXMLParser *xml=[[NSXMLParser alloc] initWithContentsOfURL:url];
id delegate=[[MyXMLParserDelegate alloc] init];
[xml setDelegate:(id<NSXMLParserDelegate>)delegate];

Podobně může nastat problém v případě, kdy voláme obecné služby delegáta – zde může být zapotřebí vhodné přetypování (nejjednodušší je samozřejmě prostě id):

@interface MyXMLParserDelegate:NSObject { ... }
-somePrivateMessage;
@end
NSXMLParser *xml=...;
[[xml delegate] somePrivateMessage]; // warning
[(id)[xml delegate] somePrivateMessage]; // dobré
[(MyXMLParserDelegate*)[xml delegate] somePrivateMessage]; // lepší

Konečně pak v případě, kdy vytváříme vlastní podtřídy s rozšířeným protokolem delegáta, je samozřejmě třeba definovat vlastní protokol a dědit ten původní:

@interface ExtraXMLParserDelegate <NSXMLParserDelegate>
-someExtraXMLParserDelegateMessage;
@end
@interface ExtraXMLParser:NSXMLParser <ExtraXMLParserDelegate>
...

Je třeba zdůraznit, že pokud cokoli z výše uvedeného neuděláme, program bude bez nejmenších problémů korektně pracovat; jen bude při překladu hlásit zbytečná varování (a to samozřejmě není dobře).

Datové struktury

Jak už dávno víme, Cocoa nabízí velmi silné prostředky pro práci s datovými strukturami, založenými na několika základních datových typech (representovaných objekty tříd NSString, NSNumber, NSDate a NSData) a kontejnerech NSArray a NSDictionary. To umožňuje vytvářet a zpracovávat poměrně složité datové struktury, aniž by bylo zapotřebí ztrácet čas implementací vlastních datových tříd.

Cocoa samozřejmě nabízí i služby pro uložení celé takovéto struktury do jediného objektu NSData (který pak lze snadno např. zapsat do souboru nebo poslat prostřednictvím socketu), a naopak z něj zpět údaje načíst; přitom je k dispozici kromě proprietárního a velmi efektivního binárního kódování také XML.

Služby pro práci s těmito formáty nicméně měly až dosud zastaralé API, nekonsistentní se zbytkem Cocoa (např. vracely chybové hlášení prostřednictvím objektu NSString namísto standardního NSError). V Irbisu to programátoři firmy Apple konečně dohnali, takže nyní máme k dispozici následující metody třídy NSPropertyListSerialization:

+(NSData*)dataWithPropertyList:plist
  format:(NSPropertyListFormat)format // XML/binární
  options:(NSPropertyListWriteOptions)opt // zatím se nevyužívá
  error:(NSError **)error;
+propertyListWithData:(NSData*)data
  options:(NSPropertyListReadOptions)opt // měnitelnost
  format:(NSPropertyListFormat*)format // výstupní
  error:(NSError **)error;

a ještě podobnou dvojici, jež namísto objektů NSData používá jako zdroj nebo cíl datové proudy NSInputStream a NSOutputStream (těmi jsme se zatím v našem seriálu nezabývali; jde ale, jak název naznačuje, o objektovou abstrakci libovolného sériového vstupu či výstupu, a typicky je lze mapovat např. na socket).

Prohledávání binárních dat

Efektivní hledání v binárních datech byl až dosud poněkud problém; Irbis proto přináší novou metodu třídy NSData

-(NSRange)rangeOfData:(NSData*)dataToFind
  options:(NSDataSearchOptions)mask range:(NSRange)searchRange;

jež tento problém řeší. Přepínače jsou shodné s prohledáváním textových řetězců (samozřejmě vyjma hledání bez ohledu na velikost písmen).

Porovnávání textů

Ačkoli flexibilita služeb třídy NSString stran možností porovnávání je značná a umožňuje téměř cokoli mocí přepínačů zprávy compare:options:range:locale:, scházela jednoduchá možnost specifikovat "třídění textů stejně jako ve Finderu, ať už se tam děje cokoli". V Irbisu proto nalezneme novou metodu třídy NSString

-(NSComparisonResult)localizedStandardCompare:(NSString*)string;

jež tento problém řeší: bez ohledu na nastavení a na případné budoucí změny, srovnání textových řetězců touto metodou vždy dá stejné výsledky, jako řazení ve Finderu.

Co zbývá...

Kromě nepodstatných nebo jen výjimečně používaných drobností (a výše zmíněné podpory "text checking") jsme si ukázali všechny podstatné novinky Foundation Kitu, vyjma dvou: nové podpory pro data, jež mohou být kdykoli zrušena pro úsporu paměti, a konsistentní podpory URL pro representaci objektů v souborovém systému. To je obojí dostatečně zajímavé – a složité – téma, aby stálo za to mu věnovat samostatný článek; na obojí se proto podíváme v dalších pokračováních.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Tipy a Triky  

 » Rubriky  » Začínáme s  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: