Informace o procesech - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůSoftware

Informace o procesech

26. září 2002, 00.00 | Minule jsme si orientačně vysvětlili co to je proces, a ukázali jsme si základy příkazu ps, pomocí kterého můžeme o procesech v systému získat podrobnější informace. Dnes se pustíme právě do těch informací: řekneme si, co systém o každém procesu ví, vysvětlíme si k čemu nám to může být dobré, a ukážeme si, jak si tyto informace od příkazu ps vyžádat.

Minule jsme si orientačně vysvětlili co to je proces, a ukázali jsme si základy příkazu ps, pomocí kterého můžeme o procesech v systému získat podrobnější informace. Dnes se pustíme právě do těch informací: řekneme si, co systém o každém procesu ví, vysvětlíme si k čemu nám to může být dobré, a ukážeme si, jak si tyto informace od příkazu ps vyžádat.

Atributy procesů

Každý proces má dlouhou řadu atributů: my jsme se již dříve zmínili o jeho jednoznačném identifikačním čísle pid, a o jeho vlastníkovi (uživatel, s jehož právy proces běží — obvykle, ale ne nutně, ten uživatel, který proces spustil). Atributů je oprav du spousta — klíčových slov, jejichž pomocí si můžeme od příkazu ps vyžádat výpis odpovídajících informací, je v současné versi systému přes osmdesát; my se samozřejmě blíž podíváme jen na ty nejdůležitější.

Seznam informací, jež má příkaz ps vypsat, můžeme určit pomocí přepínače -o, za nímž uvedeme seznam odpovídajících klíčových slov.

Identifikační číslo procesu a jeho rodiče, "pid" a "ppid"

Kromě vlastního identifikačního čísla ("pid") systém pro každý proces ukládá také pid procesu, který jej spustil ("ppid", "Parent PID").

 60 ~> ps -a -o ucomm,pid,ppid
 UCOMM              PID  PPID
 zsh                348   346
 telnet             355   348
 zsh                352   346
 OCSpeller.daemon  2854   352
 zsh              20413   346
 ps               20485 20413
 61 ~> ps -p 346 -o ucomm,pid 
 UCOMM              PID
 Terminal           346
 62 ~> 

Příkaz a argumenty, jimiž byl proces spuštěn, "command" a "ucomm"

Na základě klíčového slova "command" zobrazí ps příkaz, kterým byl daný proces spuštěn, včetně všech argumentů:

 32 ~> ps -p 2854 -o command 
 COMMAND
 ./OCSpeller.service/Contents/MacOS/OCSpeller.daemon
 33 ~> 

Ve výjimečných případech nemusí klíčové slovo "command" vypsat správný výsledek (protože příkaz, jímž byl proces spuštěn, je "v moci" samotného procesu, a ten jej může změnit). V takových případech máme k dispozici systémový údaj "ucomm"; ten vždy obsahuj e správné jméno, ovšem není zde kompletní příkaz a nejsou zde argumenty:

 33 ~> ps -p 2854 -o ucomm  
 UCOMM
 OCSpeller.daemon
 34 ~> 

Stav procesu, "state"

Stav procesu je zobrazen jako krátký textový řetězec:

 34 ~> ps -p 2854 -o state
 STAT
 S+  
 35 ~> 

První písmeno v tomto řetězci je určující pro základní informaci o stavu:

  • R: normální běžící proces ("Runnable"). V praxi obvykle bude takových procesů menšina, protože většina procesů čeká na nějakou událost — např. na stisknutí klávesy či použití myši;
  • D: proces čeká na dokončení nějaké krátkodobé operace (písmeno 'D' je použito proto, že daleko nejběžnějším typem takové operace je spolupráce s diskem);
  • S: proces, který je pozastaven, protože na něco čeká ("Sleeping"). Za normálních okolností by v tomto stavu měla být většina procesů;
  • I: proces, který bude čekat déle než dvacet sekund ("Idle");
  • T: zastavený proces ("sTopped");
  • Z: ukončený proces, který se z nějakého důvodu ještě nepodařilo zrušit ("Zombie").

Další znaky v řetězci podávají některé dodatečné informace; pro nás zatím nejsou zajímavé a můžeme je kllidně ignorovat.

Řadu dalších klíčových slov...

...si ukážeme příště.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: