Další klíčová slova pro příkaz ps - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůSoftware

Další klíčová slova pro příkaz ps

3. října 2002, 00.00 | V minulém dílu jsme se seznámili s některými klíčovými slovy, pomocí nichž si můžeme od příkazu ps vyžádat zobrazení některých konkrétních informací o procesech. Dnes se podíváme na další atributy procesů a jim odpovídající klíčová slova.

V minulém dílu jsme se seznámili s některými klíčovými slovy, pomocí nichž si můžeme od příkazu ps vyžádat zobrazení některých konkrétních informací o procesech. Dnes se podíváme na další atributy procesů a jim odpovídající klíčová slova.

Vlastník procesu, "uid", "user", "ruid", "ruser"

Pomocí klíčových slov "uid" a "user" můžeme zjistit identifikační číslo a jméno uživatele, kterému daný proces patří:

 82 ~> ps -a -o ucomm,uid,user
 UCOMM              UID USER
 zsh                502 ocs   
 telnet             502 ocs   
 zsh                  0 root  
 OCSpeller.daemon   502 ocs   
 find               502 ocs   
 ps                   0 root  
 83 ~> 

Připomeňme si tzv, "set-uid" bit v přístupových právech: s jeho využitím je možné, aby efektivním vlastníkem procesu byl někdo jiný, než ten, kdo jej skutečně spustil. Zajímá-li nás reálný uživatel, který proces aktivoval, můžeme použít klíčová slova "ruid" nebo "ruser":

 83 ~> ps -a -o ucomm,uid,user,ruid,ruser
 UCOMM              UID USER    RUID RUSER
 zsh                502 ocs      502 ocs   
 ...
 zsh                  0 root       0 root  
 ...
 ps                   0 root     502 ocs   
 84 ~> 

Priorita, "pri"

Pomocí klíčového slova "pri" si můžeme vyžádat zobrazení priority procesu — čísla, které určuje, který z více procesů jež jsou připraveny "najednou" dostane procesor, aby mohl pracovat. K prioritám se v našem seriálu ještě vrátíme.

Využití procesoru, "%cpu"

Systém pro každý proces sleduje míru, ve které proces "obsazuje" procesor; tento údaj je vyjádřen v procentech, takže proces, který zabere polovinu výkonu, bude mít tento údaj nastaven na 50.

 49 ~> ps -a -o ucomm,%cpu
 UCOMM            %CPU
 zsh                1.1
 telnet             0.0
 zsh                0.0
 OCSpeller.daemon   0.0
 find               5.3
 ps                 0.0
 50 ~>

Míra využití procesoru se samozřejmě může s časem měnit; systém proto udává průměrnou hodnotu za poslední minutu. Je také třeba mít na paměti, že výpočet není a nemůže být absolutně přesný (zvlášť pro procesy, jež ještě neběžely ani minutu) — celkový součet těchto hodnot pro všechny procesy proto nemusí být přesně 100%.

Využití paměti, "%mem", "rss" a "vsz"

Podobně jako u procesoru, systém sleduje i to, jaké procento reálné paměti proces využívá; my si jej můžeme zobrazit v atributu "%mem". Atribut "rss" ukazuje skutečnou velikost reálné paměti procesu v kilobytech, a atribut "vsz" skutečnou velikost využité virtuální paměti v kilobytech:

 92 ~> ps -a -o ucomm,%mem,rss,vsz
UCOMM            %MEM    RSS      VSZ
zsh               0.0      0     1732
telnet            0.0     52     1492
zsh               0.1    332     1732
OCSpeller.daemon  0.0    136     6208
ps                0.1    312     1356
93 ~> 

My si ještě o paměti a práci s ní budeme povídat podrobněji v příštích dílech.

Čas, skutečně strávený prací, "time"

Třetí velmi důležitá informace, již systém pro každý proces sleduje, je kolik času proces skutečně běžel (není zde započten čas, kdy proces jen na něco čekal). My si ji můžeme zobrazit pomocí klíčového slova "time":

 86 ~> ps -o ucomm,time                              
UCOMM                 TIME
zsh                0:00.06
telnet             0:00.87
zsh                0:00.49
OCSpeller.daemon   0:58.27
87 ~> 

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: