CAD vs. Mac: Nemetschek, VectorWorks II. - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůSoftware

CAD vs. Mac: Nemetschek, VectorWorks II.

26. března 2008, 09.00 | Dnes si povíme něco o způsobu práce v prostředí programu VectorWorks na příkladu německé verze VW Architektur 12.5. Pro ilustraci jsem zvolil demoverzi programu, dodanou firmou ComputerWorks GmbH, která nastavením standardů odpovídá německým normám pro stavebnictví.

Aktuální verze 2008 obsahuje řadu vylepšení, např. průhlednosti, vyznačení vybraných prvků, rotace pohledu, import PDF. V americké verzi je rovněž možné provést nastavení odpovídající národním zvyklostem.

VectorWorks není určen jen pro architekty

Specializuje se i na další profese. Už v základní sadě Fundamentals je obsažena řada funkcí, kterými disponují především ilustrační programy (zobrazení skutečných tlouštěk čar, antialiasing, bílé čáry na tmavém pozadí včetně tisku, práci s alfa kanálem vkládaných bitmap, texty s výplní pozadí, bitmaptracing, nastavení průhlednosti (od verze 2008), změna pořadí překreslování prvků, vektorové i rastrové výplně, podpora tabletu a další). Vedle tradičního rýsování ve 2D a modelování ve 3D podporuje i tzv. hybridní prvky (například dveře, okna, stěny apod., které mají jiné zobrazení v půdoryse, pohledu a ve 3D modelu, včetně jejich parametrického nastavení). Další zajímavou vlastností je možnost otevření a práce s několika projekty současně (toto např. nelze v ArchiCadu).

VectorWorks 2008 je dostupný v těchto variantách

Fundamentals

2D/3D, knihovna prvků, tabulky, import/export (DWG)

Architect

navíc obsahuje automatické kótování, inteligentní objekty (dveře, okna atd.), rozšířený import/export a další (http://www.nemetschek.net/architect/featurelist.php)

Landmark

pro zahradní architekty, 2D/3D knihovna a databáze rostlin (generovaných pomocí xFrog), práce s zpevněnými plochami (povrchy a kubatury), městský mobiliář, Massing model, modelování silnic a terénu včetně výpočtu přesunu hmot, zavlažování, barevné palety Pantone a další (http://www.nemetschek.net/landmark/featurelist.php)

Machine Design

ocelové konstrukce a jejich detaily, podrobný seznam zde (http://www.nemetschek.net/machinedesign/featurelist.php)

Spotlight

osvětlovací technika, podrobný seznam zde (http://www.nemetschek.net/spotlight/featurelist.php)

Designer

obsahuje všechny výše uvedené moduly

Pracovní prostředí (Workspace)

Je přehledné díky jednoduše uspořádané pracovní ploše a grafickým symbolům v paletkách nástrojů. Veškeré funkce jsou uspořádány v hlavní liště menu (např. pro manipulaci s prvky slouží menu Tool, pro práci s textem menu Text, v menu File naleznete import/export - formátů DXF/DWG (včetně dávkového převodu), Piranesi, EPSF, Image,PDF, QuickTime, Database, Worksheet, IGES, SAT, 3DS, Artlantis a dalších). V programu je možné volit mezi přednastavenými prostředími, nebo vytvářet nové podle vlastních zvyklostí. Veškeré funkce jsou rovněž přístupné z paletek nástrojů, nebo pomocí klávesových zkratek.

V záhlaví pracovního okna je umístěn infořádek, který informuje o souřadnicích, délkách a úhlech, je možné v něm rychle měnit nastavení tříd a vrstev, zvětšení. Obsah infořádku a nabídka nastavení v něm se mění v závislosti na zvolené funkci a oproti ArchiCadu je přehlednější.

Pro podrobnější informace, změnu nastavení prvků, databázové propojení (výpisy prvků apod.), nastavení materiálů pro rendering atd, slouží infopaleta (command+I). Paletka "zdrojů" (Resource Browser - command+R) usnadňuje přístup k symbolům, šrafům, rastrovým výplním, materiálům pro rendering, databázím, skladbám stěn, tabulkám apod., a usnadňuje jejich vkládání do výkresu. Všechny tyto entity mohou být uspořádány v samostatných souborech, nebo mohou být jednoduše naimportovány z předchozích projektů.

Atributová paleta umožňuje nastavení aktivní výplně (barva, šrafura, rastrová výplň), tloušťky a typu čáry, barvy, průhlednosti (od v.2008) a koncových značek. Pracuje v souvislosti s paletkou zdrojů.

Součástí pracovního prostředí je rovněž inteligentní výběrová šipka, která usnadňuje vynášení prvků, pracuje v souvislosti s nastavením a vodícími čarami. Ve verzi 2008 je nově zavedena plovoucí paletka pro přímé vkládání údajů.

Struktura výkresu, inteligentní objekty

Objekty jsou ve VW uspořádány do pracovních rovin (Layers) a do tříd (Classes). Typickými pracovními rovinami jsou např. půdorys přízemí, 1.patra apod. Typickou třídou je např. obvodová stěna, nábytek, sanitární zařízení atd. Viditelnost rovin a tříd lze individuálně nastavovat (zapnuto, šedě, vypnuto) a ukládat jejich kombinace. Výřezy z projektu (Viewports) lze rozmisťovat na dalším typu pracovních hladin (Sheet layers) a vytvářet tak tiskové sestavy a postery.

Z kombinace objektů lze vytvářet a ukládat tzv. symboly, které je možné vkládat samostatně do výkresu ale i např. do stěn. Výběr objektů lze také seskupovat do skupin (pomocí command+G). VW dále využívá tzv. inteligentní (hybridní) objekty - např. okna, dveře, schodiště. Jejich parametry se zadávají pomocí dialogových oken a po změně parametrů, popř. po změně měřítka výkresu, se automaticky upravují. Takto předdefinované objekty je rovněž možné ukládat jako symboly.

2D, 3D, rendering

VW slouží především pro vytváření výkresové dokumentace (na rozdíl např. od ArchiCadu, kde vytváříte především virtuální budovu). Výkresy lze tedy vytvářet tradiční metodou "taháním čar" s využitím velmi propracovaných nástrojů. Práce s programem je velmi podobná práci s profesionálním CADem, jakým je např. MicroStation (od fy. Bentley, pouze ve verzi pro PC), pouze však máme k dispozici jediné okno, ve kterém si jednotlivé pohledy na vytvářenou dokumentaci, či model musíme přepínat (připomíná práci s rýsovacím prknem). Novinkou od verze 2008 je natočení pohledu. Při rýsování je možné rovněž využít referenčního připojení dalších výkresů (Workgroup Reference), je možné definovat geometrické vztahy mezi prvky a parametricky je měnit (Parametric Constraints). Další užitečnou funkcí je automatické generování kót z označených prvků na základě definovaných pravidel. Kóty, šrafy a výplně mohou být asociativní a po změně hlvního tvaru se upraví. Na základě dat přiřazených jednotlivým prvkům je možné vytvářet přehledné tabulky výčtu prvků, definováním místností rovněž tabulky kubatur a následně je umístit do výkresu, nebo exportovat do MS Excelu. VW dále obsahuje nástroje pro generování dynamických řezů, výkresových značek, anotací, razítek, legend atd.

VW je vybaven výkonným 3D povrchovým a objemovým modelářem, který hravě zvládá objekty definované pomocí NURBS, booleovské operace, import 3D souřadnic a další. VW Architect obsahuje řadu užitečných funkcí, které vytvářejí 3D inteligentní objekty (včetně popisů a zohlednění detailního prokreslení v závislosti na měřítku), jakými jsou např. střechy, stěny, věže, okna, dveře, schody se zábradlím, eskalátory, zimní zahrady, rámové konstrukce, stoly se židličkami, krby, ale také např. jednoduché domečky definované obvodem, počtem pater a tvarem střechy (tzv.Massing Model, užitečné při vytváření 3D modelů okolí) a další. Ze 3D modelu lze jednoduše zadáním řezových čar generovat dynamické řezy.

RenderWorks je volitelná nadstavba integrovaná do prostředí programu VW, umožňuje vytváření stínových a slunečních studií a raytracing, výpočet radiosity, animaci, umělecké rendery, OpenGL, skryté hrany, mapování textur a další. Renderované scény je možné ukládat do souborů, nebo přímo vkládat do tiskových sestav. Namísto RW je možné využít plug-in pro Cinema4D, Artlantis, Piranesi či Sketch-UP.

Tisk

Nastavení tiskového výstupu je velmi intuitivní. Odvíjí se od nastavení systémové tiskárny. Po nastavení formátu papíru VW přizpůsobí tisk měřítku výkresu a případně vytiskne větší výkresy na sadu menších formátů (dělení formátů vidíte na obrazovce). Pokud máte v projektu vytvořené tiskové sestavy, nebo výřezy z výkresů, můžete nastavit dávkový tisk (Batch Print).

Teamwork a VW Viewer

Díky referencování a možnosti centrálního soustředění knihoven symbolů a standardů je umožněna práce v týmu na společném projektu. K prohlížení projektu a tisku je určen prohlížeč výkresů VW Viewer, který je zdarma ke stažení zde.

Závěr

Na závěr stručného seznámení s tímto konzistentním systémem, kterému jistě náleží místo v našem seriálu a který je v naší zemi zastíněn ostatními produkty (ArchiCad ST), uvádím pro představu cenové srovnání VW nabízeného v Americe, Německu a v České republice.

VW není podle slov obchodního zástupce firmy Nemetschek CZ s.r.o. Pavla Vlasáka preferovaným produktem pro Českou republiku, tím je Allplan FT, který však existuje jen ve verzi pro WinPC. Tato situace se však může do budoucna se zvyšujícím se počtem uživatelů MacOS změnit.

Cenové srovnání VectorWorks 2008

(ceny v EUR vč. DPH, zkratky US, DE, CZ odpovídají cenám prodejců v dané zemi)


new US

upg US

new DE

upg DE

new CZ

upg CZ

Fundamentals (Basic)

812

228

2047

526

1495

423

Fundamentals+RenderWorks

1084

303

2636

-

1949

544

Architect (Architektur)

1084

303

3993

-

1874

514

Architect+RenderWorks

1356

377

4582

-

2329

648

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: