Aplikační výkon - 1. část - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůPočítače

Aplikační výkon - 1. část

vykon_test_kal1

2. dubna 2001, 00.00 | Po představení nových PowerMaců se začaly jako vždy objevovat spekulace, jak je to s jejich výkonem. Pokusili jsme se otestovat výkon několika strojů v rozličných programech.

Po představení nových PowerMaců se začaly jako vždy objevovat spekulace, jak je to s jejich výkonem. Vždyť u předchozích modelů s dvěma procesory na 500 MHz se dá očekávat výrazně vyšší výpočetní výkon oproti současně nejnovějšímu modelu s procesorem jediným, i když na vyšší prekvenci. Současně je kritizována relativně nízká taktovací frekvence v porovnání s procesory firem Intel a AMD. Frekvence se bohužel stala pro mnohé hlavním ukazatelem výkonu, přestože o něm vypovídá jen vzdáleně.

Výkon počítače se v současné době dá určovat pomocí mnoha hledisek. Nejčastěji se uvádějí ty výsledky, které se dají nejpřesněji a jednoduše měřit: výkon jednotlivých komponent (především procesoru), popřípadě tzv. aplikační testy. Ovšem sestavit srovnávací testy, které by byly dostupné pro všechny platformy není vůbec jednoduché. Málokterý program existuje pro operační systém Windows, MacOS i Linux, o dalších ani nemluvě. A ty co případně jsou, se většinou na takové hodnocení nehodí. V následujících testech jsme se snažili pokrýt širší spektrum činností, které se v současnosti používají:

  • Photoshop
  • CineBench 2000
  • Konverze hudebního souboru do formátu MP3 (SoundJam)
  • Quake III: Arena
  • Ukládání QuickTime animací

Největší důraz byl kladen na testování Photoshopu, neboť patří přeci jen k nejčastěji používaným programům na platformě MacOS. Samozřejmě mnoho uživatelů by zajímaly výsledky v jiných programech. Uvítám proto připomínky a návrhy, jak by takové testování v budoucnu mělo vypadat. Ale teď již k samotným výsledkům.

K testu Photoshopu byl použit upravený test PS5bench Advanced 1.11 skládající se z 21 operací seřazených do akce. Upraven byl hlavně z důvodu historie, neboť původní testík vykonával operace po sobě a tvorba historie výrazně ovlivňovala výsledky. Místo toho je po každé operaci vyčištěna historie a pracovní obraz znovu načten do paměti. Test je prováděn na vygenerovaném souboru o velikosti 50 MB. Nejprve byl měřen výkon na jediném stroji (PowerMac G4/350 MHz), ale s různými verzemi Photoshopu. Rozdíly ve výkonu jsou pro mnohé určitě překvapivé:

Graf zde P 5.0 P 5.5 P 5.5 AV P 6.0
Otočení 90° 1,8 1,7 0,8 1,0
Otočení 9° 20,4 25,8 12,6 13,5
Otočení 0,9° 18,7 23,6 12,3 12,7
Gaussovo rozostření 1 6,5 8,1 2,9 2,7
Gaussovo rozostření 3,7 13,7 17,6 8,5 6,7
Gaussovo rozostření 85 15,0 19,0 9,1 9,8
Doostření 50/1/0 8,4 10,8 5,7 4,7
Doostření 50/3,7/0 15,7 20,3 11,2 8,3
Doostření 50/10/5 15,9 20,5 11,2 10,4
Vyhladit 13,1 20,8 4,9 3,3
RGB-CMYK 28,8 55,0 55,1 40,0
Velikost 60 % 6,5 12,8 2,2 2,3
Odlesk objektivu 21,1 21,1 20,7 20,2
Polotón 22,1 22,8 22,1 17,9
NTSC barvy 19,0 21,2 21,0 18,7
Obrysy 56,7 59,0 58,9 53,6
Pointilizace 88,9 88,7 89,3 90,5
Akvarel 122,0 123,7 125,4 117,8
Polární souřadnice 30,2 35,1 19,9 18,3
Kruhové rozostření 260,4 255,7 259,6 251,1
Světelné efekty 50,5 50,8 11,5 48,4

Jak je vidět, každá verze programu je jinak rychlá. Většinou platí pravidlo, že čím starší verze, tím je rychlejší. Záleží ovšem na použitém procesoru, neboť jak je vidět na výsledcích u verze 5.5, instalací doplňku pro podporu AltiVecu se rapidně zvýší výkon. Současně má vliv použitá operace, zda je takového charakteru, aby dokázala AltiVec využít. Pokud ano, zrychlení je většinou dvojnásobné, v některých případech až téměř šestinásobné!!! Photoshop 5.0 nemá podporu pro procesory G4, naopak verze 6.0 je již plně nativní. Následovalo měření jednotlivých sestav. A co nám prošlo rukama za stroje?

  G4/350 G4/500 Dual G3/300
Procesor PowerPC G4 2x PowerPC G4 PowerPC G3
Frekvence pr. 350 MHz 500 MHz 300 MHz
On-Chip Cache - - -
Backside Cache 1 MB/175 MHz 2x 1 MB/250 MHz 1 MB/175 MHz
Velikost RAM 256 MB 512 MB 320 MB
Frek. sběrnice 100 MHz 100 MHz 100 MHz
Grafický čip Rage 128 Pro Rage 128 Pro Rage 128
Videopaměť 16 MB 16 MB 16 MB
Operační systém MacOS 9.0.4 MacOS 9.0.4 MacOS 9.0.4

  PM 7300 G4/733 Athlon/900
Procesor PowerPC G3 PowerPC G4 AMD Athlon Th.
Frekvence pr. 400 MHz 733 MHz 900 MHz
On-Chip Cache - 256 kB/733 MHz 256 kB/900 MHz
Backside Cache 1 MB/175 MHz 1 MB/175 MHz -
Velikost RAM 160 MB 512 MB 256 MB
Frek. sběrnice 50 MHz 133 MHz 133 MHz
Grafický čip Permedia 3 GeForce2 MX Riva TNT Ultra2
Videopaměť 32 MB 32 MB 32 MB
Operační systém MacOS 9.0.4 MacOS 9.1 Windows Me

Nelekejte se toho stařičkého Power Macintoshe 7300. Opravdu neměl procesor G3, ale jedná se o upgradovaný stroj. Athlon 900 MHz je v testu hlavně pro srovnání. Nevím, jestli byl zrovna tento počítač svým výkonem typický zástupce PC této třídy. Testy jsou zaměřeny na srovnání Maců a doufám, že to je zřejmé i ze složení testovaných strojů. Pro měření jsme zvolili Photoshop 5.5, neboť je již pro AltiVec optimalizovaný a v praxi je pravděpodobně rozšířenější, než verze 6.0. Jako referenční počítač byla zvolena G4/350 MHz. V tabulce jsou uvedeny dosažené výsledky v sekundách plus procentuální výkon vzhledem k referenčnímu stroji.

Graf zde G4/350 G4/500 Dual G3/300
Otočení 90° 0,8 100,0 0,8 100,0 4,9 612,5
Otočení 9° 12,6 100,0 6,2 49,2 31,4 249,2
Otočení 0,9° 12,3 100,0 5,7 46,3 29,1 236,6
Gauss. 1 2,9 100,0 2,1 72,4 11,6 400,0
Gauss. 3,7 8,5 100,0 4,3 50,6 24,7 290,6
Gauss. 85 9,1 100,0 4,8 52,7 28,4 312,1
Doost. 50/1/0 5,7 100,0 3,0 52,6 14,8 259,6
Doost. 50/3,7/0 11,2 100,0 5,4 48,2 28,0 250,0
Doost. 50/10/5 11,2 100,0 5,2 46,4 28,2 251,8
Vyhladit 4,9 100,0 2,6 53,1 24,5 500,0
RGB-CMYK 55,1 100,0 36,8 66,8 60,6 110,0
Velikost 60 % 2,2 100,0 1,8 81,8 15,8 718,2
Odlesk objektivu 20,7 100,0 9,4 45,4 26,7 129,0
Polotón 22,1 100,0 15,8 71,5 30,0 135,7
NTSC barvy 21,0 100,0 17,7 84,3 31,0 147,6
Obrysy 58,9 100,0 43,9 74,5 77,7 131,9
Pointilizace 89,3 100,0 37,0 41,4 107,0 119,8
Akvarel 125,4 100,0 92,6 73,8 164,1 130,9
Polární souř. 19,9 100,0 10,7 53,8 43,6 219,1
Kruhové roz. 259,6 100,0 101,6 39,1 291,4 112,2
Světelné efekty 11,5 100,0 5,3 46,1 61,4 533,9

Graf zde PM 7300 G4/733 Athlon/900
Otočení 90° 5,0 625,0 0,7 87,5 2,4 300,0
Otočení 9° 30,2 239,7 6,6 52,3 10,2 81,0
Otočení 0,9° 27,2 221,1 6,1 49,6 9,1 74,0
Gauss. 1 12,1 417,2 1,7 58,6 3,1 106,9
Gauss. 3,7 26,8 315,3 5,6 65,9 10,5 123,5
Gauss. 85 33,9 372,5 6,1 67,0 23,0 252,7
Doost. 50/1/0 15,3 268,4 3,5 61,4 4,3 75,4
Doost. 50/3,7/0 29,8 266,1 7,2 64,3 10,9 97,3
Doost. 50/10/5 30,3 270,5 7,3 65,2 12,1 108,0
Vyhladit 20,0 408,2 2,9 59,2 7,9 161,2
RGB-CMYK 47,1 85,5 27,1 49,2 16,4 29,7
Velikost 60 % 13,7 622,7 1,4 63,6 3,8 172,7
Odlesk objektivu 24,2 116,9 12,1 58,5 24,3 117,4
Polotón 28,3 128,1 13,3 60,2 24,9 112,7
NTSC barvy 24,5 116,7 13,7 65,2 15,5 73,8
Obrysy 59,3 100,7 36,3 61,6 41,4 70,3
Pointilizace 89,7 100,4 47,3 53,0 66,9 74,9
Akvarel 124,1 99,0 79,1 63,1 83,4 66,5
Polární souř. 38,2 192,0 11,9 59,8 41,4 208,0
Kruhové roz. 272,2 104,9 141,2 54,4 156,3 60,2
Světelné efekty 47,2 410,4 6,5 56,5 21,3 185,2

Předem chci říci, že na základě těchto výsledků nelze říci, že počítač XY je například o 30 % rychlejší, než počítač YX. Je třeba si uvědomit, že každá operace se používá jinak často. Osobně bych řekl, že první polovinu operací většina z nás používá běžně, zatímco druhou spíše výjmečně. Ale na celkový výsledek mají větší vliv právě operace z druhé poloviny testu, neboť jsou časově mnohem náročnější. V ideálním případě by musela být k dispozici statistika prováděných operací a na základě té pak hodnotit pracovní výkon. Každý ať si v těchto výsledcích najde sám, co ho zaujalo. Přesto bych se rád podělil o to, co podle mého stojí za povšimnutí:

  • PowerMac G4/500 DUAL - oproti referenčnímu stroji má téměř o polovinu vyšší frekvenci, navíc podpořenou druhým procesorem. Výsledky jsou proto velice dobré, přesto stojí za pozornost, že nejsou takové, jak by možná někdo očekával. V průměru je tato setava přibližně dvojnásobně rychlá, ale dvojnásobný výkon nemá zdaleka ve všech operacích.
  • PowerMac G3/300 - sestava známá pod názvem Yosemite. Oproti referenční G4 má nevýhodu staršího procesoru G3 navíc s poloviční vyrovnávací pamětí. Vzhledem k tomu, že mají téměř shodné frekvence, lze krásně pozorovat vliv AltiVecu. Při operacích, které zvýšily výkon při srovnání verzí Photoshopu tento stroj výrazně zaostává, u ostatních (kde se AltiVec neprojeví) drží statečně krok.
  • Power Macintosh 7300 - čtyři roky starý počítač, ale s novějším procesorem G3 na frekvenci 400 MHz. Obdobně jako předešlá sestava je na tom lépe či hůře podle toho, o jakou operaci se jedná. Za pozornost ovšem stojí jiná věc - přestože se pracovalo s relativně velkým obrazovým souborem, prakticky se výrazněji neprojevila poloviční rychlost sběrnice. To je dobrá zpráva pro majitele starších strojů, neboť upgradem procesoru mohou získat za relativně rozumné peníze vcelku výkonný stroj. Přestože mi mnoho lidí říká, že čtyři roky starý počítač nemá smysl upgradovat, dovolím si tvrdit, že má. Zvlášť pokud je ke stroji připojeno více zařízení, která nejdou k novým počítačům připojit.
  • PowerMac G4/733 - v současné době vlajková loď Apple. Celkově dokončila tento test o cca 6 % pomaleji, než dvouprocesorová G4/500 MHz. Dá se tedy říci, že jsou prakticky stejně rychlé (v tomto testu). Jak jsme se přesvědčili na PM 7300, vliv sběrnice bude zanedbatelný. Výsledek proto lze přičíst na vrub procesoru. Přestože se jedná v obou případech o procesor PowerPC G4, každý z nich je jiný. V PowerMac G4/733 je použit nový procesor MPC 7450, zatímco ve starších strojích šlo o MPC 7400. Při pohledu do specifikací je na první pohled zřejmé, že se jedná o zcela jiné procesory. Navenek je ovšem zřejmý pouze rozdíl v frekvenci a vyrovnávacích pamětích. Osobně se divím, proč tento rozdíl nebyl využit marketingově a pro většinu uživatelů se jedná o shodný procesor.
  • Athlon Thunderbird/900 - v testu jako zástupce rychlejších PC. Přeci jen mi to nedá, abych neupozornil na skutečnost, že v 11 testech z 21 byl pomalejší než G4 na 350 MHz, často vcelku výrazně. Oproti G4/733 byl rychlejší pouze při převodu RGB-CMYK. Ten vůbec dělá Applům problémy. Nejprve jsem nechápal proč, ale pak jsem si všiml výsledků u testování verzí Photoshopu - verze 5.0 je o téměř polovinu rychlejší, než verze 5.5! Co Adobe změnila? A jsou vůbec verze 5.5 shodné pro Mac i PC? Do jaké míry šlo o optimalizovaný stroj ovšem nemohu posoudit.

Myslím, že pro dnešek by to mohlo stačit. Výsledkům ostatních testů se budu věnovat zase příště.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Software  

 » Rubriky  » Počítače  

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: