Které iMovie používat? - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůSoftware

Které iMovie používat?

14. srpna 2008, 08.00 | V balíku multimediálních aplikací iLife ’08 byla představena nová aplikace pro stříhání videa, která sice na předchozí iMovie HD navazuje číslováním, ale způsob práce v ní je jiný, než jsme byli dosud zvyklí. Možná právě záběry z letošní dovolené před vás postavily otázku: Které iMovie si vybrat?

Tato otázka se vás týká, pokud vlastníte iLife ’08, ať už v krabicové verzi, nebo dodaný s novým Macem. Protože nové iMovie ’08 (resp. iMovie 7, pokud dáváte přednost tomuto značení) vzbudilo u některých uživatelů rozpaky, umožnil Apple majitelům iLife ’08 bezplatné stažení starší verze programu pro střih videa. Naleznete ho na stránkách Applu (http://www.apple.com/support/downloads/imovieHD6.html), velikost souboru je 154,6 MB.

Máme tedy před sebou dvě různé aplikace se stejným názvem. Co nám která z nich přinese? Pojďme si jejich funkce projít s důrazem na rozdíly.

iMovie HD 6

Verze, kterou bylo možno získat jako součást balíku iLife ’06, je poslední verzí původního iMovie a současně druhou verzí s podporou vysokého rozlišení (high definition – HD). iMovie se poprvé objevilo již v roce 1999 a od té doby se dodávalo s Macy vybavenými FireWire portem, přes nějž se nejčastěji provádí import videa z kamery.

Rozhraní aplikace se skládá ze tří hlavních částí, které jsou u programů pro střih videa běžné. Jedná se o panel zdrojových videí, projekt, do kterého je vkládáme, a „obrazovku“, na níž si můžeme video (zdrojové či projekt) přehrát. Zvláštností iMovie HD je rozdělení okna těmto základním prvkům. Neobvykle velkou část zde zabírá náhled, kde se video se standardním rozlišením zobrazuje ve skutečné velikosti. Naopak výběr klipů a projekt se krčí po okrajích okna.

Zdrojová videa se rovnají do tabulky o třech sloupcích a jejich počet se nedá zvýšit. Ke každému klipu se zobrazuje jeho délka v minutách, vteřinách a snímcích, náhled – první snímek klipu – a popis, který můžete jednoduše nastavit dvojím kliknutím (stejně jako se přejmenovávají soubory). Dvojklikem se otevřou informace o klipu. Přehrávat se dají pouze jednotlivé klipy, přehrát celý import najednou není možné.

Projekt je možné zobrazit buď v prohlížeči klipů (Clip viewer), nebo na časové ose. První možnost zobrazí videa ve stejných rámečcích jako ve výběru zdrojů. To se dá použít pouze k seřazení videí, veškeré úpravy délky klipů je vhodnější provádět na časové ose, která je nejběžnějším druhem zobrazení projektu v programech pro střih videa, i když v každém z nich se s osou pracuje trochu jinak.

Časová osa v iMovie HD se skládá z jedné videostopy a dvou audiostop. Zvuk z videostopy se v audiostopách nezobrazuje, pokud ho od obrazu ručně neoddělíme. Tažením myší v oblasti video- a audiostop se označují klipy, pro přesun na jiné místo projektu stačí kliknout na pravítku. Změna měřítka časové osy se provádí na jezdci vlevo pod osou.

Pokud chcete použít dvě části klipu a mezi nimi kus vystřihnout, vložte video do projektu a použijte rozdělení klipu v místě kurzoru pomocí zkratky Cmd+T. Zajímavě, ale ne zcela ideálně, je vyřešena změna délky klipů. Kurzor si nastavte na místo, kde má klip začínat/končit. Potom chytněte klip za okraj a přetáhněte myš k požadovanému místu. V náhledu se přehrává místo, na kterém se právě nacházíte, což reprezentuje i kurzor, který se drží okraje klipu a myši. Na původní pozici, kde si přejeme mít střih, zůstane stínový kurzor, ke kterému se tažený okraj klipu přichytí, pokud najedeme dostatečně blízko. Tento systém funguje příjemně, pokud se zkracují klipy uprostřed projektu, na jeho konci nikoli. Zde ho komplikuje jiná funkce, změna délky osy podle délky videa. Osa se totiž zkracuje i během zmíněného tažení. Stínový kurzor tudíž často přejedete a musíte se pomalu vracet. Výsledkem je nepříliš efektivní stříhání, přičemž právě na konci projektu stříháme nejčastěji.

Druhou možností je zkrácení klipu v modré časové ose pod náhledem videa, kde si nastavíme ukazatele začátku a konce zkráceného klipu a poté pomocí Cmd+K klip ořízneme. Zde nám ovšem stínový kurzor nepomůže, takže přesné nalezení požadovaného místa začátku/konce videa před vlastním označením je zbytečné; a nalezení místa střihu pouze myší může být nepřesné. Proto si tento způsob střihu (alespoň u autora článku) nezískal oblibu. Zajímavostí je, že tento způsob lze aplikovat i na zdrojová videa.

Chování zdrojových videí v iMovie HD je celkově poněkud zvláštní. Tak předně – zdrojová videa jsou součástí „souboru“ projektu (ve skutečnosti je to složka). Umístění videa do projektu se v iMovie znázorní jako přesun, nikoli kopírování (pokud při přetažení nedržíme Alt). Zdrojová videa je, jak už bylo řečeno, také možno zkrátit pomocí ořezu. Toto zvláštní chování jen dokresluje koš, který je rovněž součástí projektu. Najdeme v něm klipy, které jsme z projektu odstranili. To dotváří nepřehlednost a celkově se zdá, jako by se zdrojová videa dala při zpracování „zkazit“, což je proti logice počítačových střihových programů. (I když ve skutečnosti je u každého zdrojového videa možné z kontextové nabídky zvolit Obnovit původní klip.) A co s projektovým košem, když se roztáhne na velikost mnoha gigabajtů? Může se vysypat, nebo budou videa v něm ještě potřeba? Toto místo by se navíc při použití kteréhokoli jiného programu vůbec nezaplnilo…

Co naopak nelze iMovie HD upřít, jsou efekty. Na výběr je slušné množství video- i audioefektů. Ty je navíc možné okamžitě vyzkoušet, v reálném čase nastavovat a přepínat. Efekty se dají snadno aplikovat na více klipů – stačí je najednou označit. Po potvrzení ihned dojde k vyrenderování efektu, což lze sice vrátit, ale odstraněný efekt opět navýší objem koše.

iMovie ’08

iMovie ’08, které představil Steve Jobs společně s ostatními částmi balíku iLife ’08 loňské léto, nese číslo 7.x, ale kromě číslování nemá s předchozím iMovie snad nic společného. Sám Apple nový začátek naznačil i novou ikonou hvězdy, když už na číslování nedošlo. Nové iMovie se liší filozofií střihu videa – nově se s filmovými klipy pracuje podobně jako s textem.

Navzdory pokusu o revoluci ve způsobu střihu zůstává samotný vzhled aplikace věrný klasickému rozvržení, i když rozdíly od předchozího iMovie jsou patrné.

Část pro náhled („obrazovka“) je ve výchozím nastavení menší než dříve, ale velikost lze nyní jednoduše a plynule nastavovat tažením volné části vodorovné šedé lišty, která dělí celé okno napůl. Zdrojová videa se zobrazují dole a projekt nahoře, ale to lze jednoduše prohodit kliknutím na tlačítko se dvěma šipkami v levé části prostředního panelu. Prohození částí okna nového iMovie bude doprovázeno efektem, vycházejícím z již téměř deset let starého efektu pro minimalizaci oken v Mac OS X. (Mimochodem, i zde funguje při stisku klávesy Shift zpomalení animace.)

Videa se nyní zobrazují jako filmové pásy sestávající se ze snímků, které se nacházejí ve videu po určité době. Tu je možné nastavit jezdcem v pravé dolní části každé oblasti na hodnotu 0,5 až 30 sekund nebo volbu Vše, kdy bude každý klip bez ohledu na délku reprezentován pouze jedním obrázkem. Velikost obrázků, z nichž se pás skládá, je možné nastavit jezdcem v levé části střední lišty. Filmové pásy se nezobrazují v jedné ose, ale na řádcích pod sebou, což ovšem docela komplikuje projíždění klipu myší i označování. Začátek a konec klipu – filmového pásu – je zaoblený, zubatý okraj znamená, že klip pokračuje na dalším řádku.

Klipy se dají prohlížet pouhým přejetím kurzoru myši přes filmový pás, při tom se může nebo nemusí přehrávat zvuk – podle stavu tlačítka vedle „grafů“ hlasitosti. Klasické přehrávání od místa kurzoru se spustí a zastaví stiskem mezerníku. Druhé a třetí tlačítko zleva pod příslušnou částí okna dává možnost přehrát si celý projekt nebo událost (sadu zdrojových klipů, které byly importovány najednou) buď na celé obrazovce, nebo v okně. Při přehrávání na celé obrazovce je nově také možné video myší pozastavit (dříve fungoval pouze mezerník) a posunout se v přehrávaném obsahu, který je zde opět zobrazen jako filmový pás.

Ve zdrojích jsou dostupná všechna videa, která jsme do iMovie, případně iPhota nahráli – provázání zdrojů a projektu už zde nefunguje. Novinkou je také možnost označit videa jako oblíbená (Favorite) nebo je skrýt (volba Reject). Část videa, kterou chceme vložit do projektu, označíme podobně jako text tažením myši (drag and drop). V náhledu se při tom stále ukazuje aktuální pozice kurzoru a podle nastavení se přehrává nebo nepřehrává zvuk. Kliknutím označíme 5vteřinový kus videa. Výběr je možné dále nastavovat tažením jeho okrajů. Celý klip označíme tak, že nejprve vybereme nějakou jeho část a poté stiskneme Cmd+A. Na rozdíl od práce s textem nemůže označení přecházet hranici klipů, lze pouze označit více celých klipů klikáním se stisknutým Shiftem. Pokud chcete z jednoho klipu použít dvě oddělené části, můžete do projektu vložit nejprve jednu a pak druhou část, nebo je vložit dohromady a pak jednoduše označit prostředek určený k vystřižení a zmáčknout Delete.

Přetažením vybrané části videa do projektu klip ze zdrojů nezmizí. Zdrojová videa, která jsou vložena do právě otevřeného projektu se označí oranžovou čárou podél dolního okraje, ale jsou nadále použitelná, a to nejen v aktuálním projektu. Další prvky jako obrázky, hudba, titulky a přechody se dají vybrat, když klikneme na příslušná tlačítka vpravo na dělící liště. Do projektu se umisťují přetažením. Média se dají přetahovat i z Finderu. Přidaný zvuk a titulky se v projektu zobrazí jako bubliny nad nebo pod videem, popřípadě rámečky kolem něj.

Pomocí ikonek v levém horním rohu se dají provádět na jednotlivých klipech (včetně zdrojových) úpravy obrazu (jas, kontrast apod.), zvuku (hlasitost, náběh a doběh apod.) a ořezávání videa, což zahrnuje i jeho snadné otočení, které se bude hodit, pokud jste natočili video digitálním fotoaparátem na výšku. Provedení změn na klipu bude znázorněno tak, že příslušná ikonka zůstane viditelná i po odjetí myši z klipu. Úpravy bohužel nelze provádět pro více klipů současně. U videí v projektu ještě přibývá úprava délky vložené části (trimování) a jemné nastavení okrajů, což je znázorněno ikonkami v dolních rozích videa.

Když budete mít alespoň část projektu hotovou, budete si ji nejspíš chtít uložit. Ovšem v iMovie ’08 se neukládá, změny se zaznamenávají průběžně. Se soubory bude třeba pracovat až po exportu, a to navíc jen pokud vyloženě potřebujete vidět vlastní soubor. Jinak vám iMovie nabídne přímé vložení do iTunes a do prohlížeče médií, čímž se video zpřístupní z iDVD a iWebu; video můžete také přímo nahrát na YouTube nebo MobileMe. Při použití těchto možností není dále moc co řešit, nastavuje se jedině velikost výsledného videa. iMovie nabízí čtyři rozlišení, a když najedete na íčko vpravo od rozlišení, zobrazí se další informace o jednotlivých nastaveních: kodek (vždy H.264), snímky za sekundu (FPS), bitová rychlost (Mbps) a odhadovaná výsledná velikost souboru. Současně iMovie v jednoduché tabulce doporučuje, pro který účel se hodí které nastavení.

Provedený export se zaznamená v seznamu projektů, kde jsou vidět velikosti videa, které už byly exportovány, a také, zda bylo video odesláno na internet. Pokud budete provádět úpravy v již exportovaném videu, iMovie vás upozorní, že upravujete již hotový projekt, a dá vám vybrat, zda úpravu odvolat (Undo), nebo zda odpojit již vyexportované soubory od projektu (stisknutím OK).

Zatím se jeví iMovie ’08 jako jednoznačný posun vpřed, ovšem je tu jedna velká nevýhoda. Kromě zmíněných základních úprav obrazu a zvuku tu nenaleznete žádné efekty, jichž byl velký počet v předešlé verzi. A právě jejich „odstranění“ z nové verze (ve skutečnosti spíše nepřevedení do ní) mělo pravděpodobně největší vinu na kritice nového iMovie i na možnosti bezplatného stažení staré verze.

Závěr

Otázka „Které iMovie používat?“ jako spousta jiných nemá jednoduchou odpověď. Pokud vám nezáleží na efektech starší verze a důležitější je pro vás snadnější stříhání, sáhněte po nové verzi. Pokud vás naopak efekty zajímají, nebo se nechcete (prozatím) na nový způsob práce přeučovat, můžete používat starší verzi – jestliže máte iLife ’08, použijte odkaz ze začátku článku a iMovie HD si stáhněte. Dá se ale očekávat, že efekty budou v další verzi doplněny i do „hvězdičkového“ iMovie, zatímco původní program už může pouze stárnout.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Zábava  

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Multimedia  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: