Které iMovie používat? - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůSoftware

Které iMovie používat?

14. srpna 2008, 08.00 | V balíku multimediálních aplikací iLife ’08 byla představena nová aplikace pro stříhání videa, která sice na předchozí iMovie HD navazuje číslováním, ale způsob práce v ní je jiný, než jsme byli dosud zvyklí. Možná právě záběry z letošní dovolené před vás postavily otázku: Které iMovie si vybrat?

Tato otázka se vás týká, pokud vlastníte iLife ’08, ať už v krabicové verzi, nebo dodaný s novým Macem. Protože nové iMovie ’08 (resp. iMovie 7, pokud dáváte přednost tomuto značení) vzbudilo u některých uživatelů rozpaky, umožnil Apple majitelům iLife ’08 bezplatné stažení starší verze programu pro střih videa. Naleznete ho na stránkách Applu (http://www.apple.com/support/downloads/imovieHD6.html), velikost souboru je 154,6 MB.

Máme tedy před sebou dvě různé aplikace se stejným názvem. Co nám která z nich přinese? Pojďme si jejich funkce projít s důrazem na rozdíly.

iMovie HD 6

Verze, kterou bylo možno získat jako součást balíku iLife ’06, je poslední verzí původního iMovie a současně druhou verzí s podporou vysokého rozlišení (high definition – HD). iMovie se poprvé objevilo již v roce 1999 a od té doby se dodávalo s Macy vybavenými FireWire portem, přes nějž se nejčastěji provádí import videa z kamery.

Rozhraní aplikace se skládá ze tří hlavních částí, které jsou u programů pro střih videa běžné. Jedná se o panel zdrojových videí, projekt, do kterého je vkládáme, a „obrazovku“, na níž si můžeme video (zdrojové či projekt) přehrát. Zvláštností iMovie HD je rozdělení okna těmto základním prvkům. Neobvykle velkou část zde zabírá náhled, kde se video se standardním rozlišením zobrazuje ve skutečné velikosti. Naopak výběr klipů a projekt se krčí po okrajích okna.

Zdrojová videa se rovnají do tabulky o třech sloupcích a jejich počet se nedá zvýšit. Ke každému klipu se zobrazuje jeho délka v minutách, vteřinách a snímcích, náhled – první snímek klipu – a popis, který můžete jednoduše nastavit dvojím kliknutím (stejně jako se přejmenovávají soubory). Dvojklikem se otevřou informace o klipu. Přehrávat se dají pouze jednotlivé klipy, přehrát celý import najednou není možné.

Projekt je možné zobrazit buď v prohlížeči klipů (Clip viewer), nebo na časové ose. První možnost zobrazí videa ve stejných rámečcích jako ve výběru zdrojů. To se dá použít pouze k seřazení videí, veškeré úpravy délky klipů je vhodnější provádět na časové ose, která je nejběžnějším druhem zobrazení projektu v programech pro střih videa, i když v každém z nich se s osou pracuje trochu jinak.

Časová osa v iMovie HD se skládá z jedné videostopy a dvou audiostop. Zvuk z videostopy se v audiostopách nezobrazuje, pokud ho od obrazu ručně neoddělíme. Tažením myší v oblasti video- a audiostop se označují klipy, pro přesun na jiné místo projektu stačí kliknout na pravítku. Změna měřítka časové osy se provádí na jezdci vlevo pod osou.

Pokud chcete použít dvě části klipu a mezi nimi kus vystřihnout, vložte video do projektu a použijte rozdělení klipu v místě kurzoru pomocí zkratky Cmd+T. Zajímavě, ale ne zcela ideálně, je vyřešena změna délky klipů. Kurzor si nastavte na místo, kde má klip začínat/končit. Potom chytněte klip za okraj a přetáhněte myš k požadovanému místu. V náhledu se přehrává místo, na kterém se právě nacházíte, což reprezentuje i kurzor, který se drží okraje klipu a myši. Na původní pozici, kde si přejeme mít střih, zůstane stínový kurzor, ke kterému se tažený okraj klipu přichytí, pokud najedeme dostatečně blízko. Tento systém funguje příjemně, pokud se zkracují klipy uprostřed projektu, na jeho konci nikoli. Zde ho komplikuje jiná funkce, změna délky osy podle délky videa. Osa se totiž zkracuje i během zmíněného tažení. Stínový kurzor tudíž často přejedete a musíte se pomalu vracet. Výsledkem je nepříliš efektivní stříhání, přičemž právě na konci projektu stříháme nejčastěji.

Druhou možností je zkrácení klipu v modré časové ose pod náhledem videa, kde si nastavíme ukazatele začátku a konce zkráceného klipu a poté pomocí Cmd+K klip ořízneme. Zde nám ovšem stínový kurzor nepomůže, takže přesné nalezení požadovaného místa začátku/konce videa před vlastním označením je zbytečné; a nalezení místa střihu pouze myší může být nepřesné. Proto si tento způsob střihu (alespoň u autora článku) nezískal oblibu. Zajímavostí je, že tento způsob lze aplikovat i na zdrojová videa.

Chování zdrojových videí v iMovie HD je celkově poněkud zvláštní. Tak předně – zdrojová videa jsou součástí „souboru“ projektu (ve skutečnosti je to složka). Umístění videa do projektu se v iMovie znázorní jako přesun, nikoli kopírování (pokud při přetažení nedržíme Alt). Zdrojová videa je, jak už bylo řečeno, také možno zkrátit pomocí ořezu. Toto zvláštní chování jen dokresluje koš, který je rovněž součástí projektu. Najdeme v něm klipy, které jsme z projektu odstranili. To dotváří nepřehlednost a celkově se zdá, jako by se zdrojová videa dala při zpracování „zkazit“, což je proti logice počítačových střihových programů. (I když ve skutečnosti je u každého zdrojového videa možné z kontextové nabídky zvolit Obnovit původní klip.) A co s projektovým košem, když se roztáhne na velikost mnoha gigabajtů? Může se vysypat, nebo budou videa v něm ještě potřeba? Toto místo by se navíc při použití kteréhokoli jiného programu vůbec nezaplnilo…

Co naopak nelze iMovie HD upřít, jsou efekty. Na výběr je slušné množství video- i audioefektů. Ty je navíc možné okamžitě vyzkoušet, v reálném čase nastavovat a přepínat. Efekty se dají snadno aplikovat na více klipů – stačí je najednou označit. Po potvrzení ihned dojde k vyrenderování efektu, což lze sice vrátit, ale odstraněný efekt opět navýší objem koše.

iMovie ’08

iMovie ’08, které představil Steve Jobs společně s ostatními částmi balíku iLife ’08 loňské léto, nese číslo 7.x, ale kromě číslování nemá s předchozím iMovie snad nic společného. Sám Apple nový začátek naznačil i novou ikonou hvězdy, když už na číslování nedošlo. Nové iMovie se liší filozofií střihu videa – nově se s filmovými klipy pracuje podobně jako s textem.

Navzdory pokusu o revoluci ve způsobu střihu zůstává samotný vzhled aplikace věrný klasickému rozvržení, i když rozdíly od předchozího iMovie jsou patrné.

Část pro náhled („obrazovka“) je ve výchozím nastavení menší než dříve, ale velikost lze nyní jednoduše a plynule nastavovat tažením volné části vodorovné šedé lišty, která dělí celé okno napůl. Zdrojová videa se zobrazují dole a projekt nahoře, ale to lze jednoduše prohodit kliknutím na tlačítko se dvěma šipkami v levé části prostředního panelu. Prohození částí okna nového iMovie bude doprovázeno efektem, vycházejícím z již téměř deset let starého efektu pro minimalizaci oken v Mac OS X. (Mimochodem, i zde funguje při stisku klávesy Shift zpomalení animace.)

Videa se nyní zobrazují jako filmové pásy sestávající se ze snímků, které se nacházejí ve videu po určité době. Tu je možné nastavit jezdcem v pravé dolní části každé oblasti na hodnotu 0,5 až 30 sekund nebo volbu Vše, kdy bude každý klip bez ohledu na délku reprezentován pouze jedním obrázkem. Velikost obrázků, z nichž se pás skládá, je možné nastavit jezdcem v levé části střední lišty. Filmové pásy se nezobrazují v jedné ose, ale na řádcích pod sebou, což ovšem docela komplikuje projíždění klipu myší i označování. Začátek a konec klipu – filmového pásu – je zaoblený, zubatý okraj znamená, že klip pokračuje na dalším řádku.

Klipy se dají prohlížet pouhým přejetím kurzoru myši přes filmový pás, při tom se může nebo nemusí přehrávat zvuk – podle stavu tlačítka vedle „grafů“ hlasitosti. Klasické přehrávání od místa kurzoru se spustí a zastaví stiskem mezerníku. Druhé a třetí tlačítko zleva pod příslušnou částí okna dává možnost přehrát si celý projekt nebo událost (sadu zdrojových klipů, které byly importovány najednou) buď na celé obrazovce, nebo v okně. Při přehrávání na celé obrazovce je nově také možné video myší pozastavit (dříve fungoval pouze mezerník) a posunout se v přehrávaném obsahu, který je zde opět zobrazen jako filmový pás.

Ve zdrojích jsou dostupná všechna videa, která jsme do iMovie, případně iPhota nahráli – provázání zdrojů a projektu už zde nefunguje. Novinkou je také možnost označit videa jako oblíbená (Favorite) nebo je skrýt (volba Reject). Část videa, kterou chceme vložit do projektu, označíme podobně jako text tažením myši (drag and drop). V náhledu se při tom stále ukazuje aktuální pozice kurzoru a podle nastavení se přehrává nebo nepřehrává zvuk. Kliknutím označíme 5vteřinový kus videa. Výběr je možné dále nastavovat tažením jeho okrajů. Celý klip označíme tak, že nejprve vybereme nějakou jeho část a poté stiskneme Cmd+A. Na rozdíl od práce s textem nemůže označení přecházet hranici klipů, lze pouze označit více celých klipů klikáním se stisknutým Shiftem. Pokud chcete z jednoho klipu použít dvě oddělené části, můžete do projektu vložit nejprve jednu a pak druhou část, nebo je vložit dohromady a pak jednoduše označit prostředek určený k vystřižení a zmáčknout Delete.

Přetažením vybrané části videa do projektu klip ze zdrojů nezmizí. Zdrojová videa, která jsou vložena do právě otevřeného projektu se označí oranžovou čárou podél dolního okraje, ale jsou nadále použitelná, a to nejen v aktuálním projektu. Další prvky jako obrázky, hudba, titulky a přechody se dají vybrat, když klikneme na příslušná tlačítka vpravo na dělící liště. Do projektu se umisťují přetažením. Média se dají přetahovat i z Finderu. Přidaný zvuk a titulky se v projektu zobrazí jako bubliny nad nebo pod videem, popřípadě rámečky kolem něj.

Pomocí ikonek v levém horním rohu se dají provádět na jednotlivých klipech (včetně zdrojových) úpravy obrazu (jas, kontrast apod.), zvuku (hlasitost, náběh a doběh apod.) a ořezávání videa, což zahrnuje i jeho snadné otočení, které se bude hodit, pokud jste natočili video digitálním fotoaparátem na výšku. Provedení změn na klipu bude znázorněno tak, že příslušná ikonka zůstane viditelná i po odjetí myši z klipu. Úpravy bohužel nelze provádět pro více klipů současně. U videí v projektu ještě přibývá úprava délky vložené části (trimování) a jemné nastavení okrajů, což je znázorněno ikonkami v dolních rozích videa.

Když budete mít alespoň část projektu hotovou, budete si ji nejspíš chtít uložit. Ovšem v iMovie ’08 se neukládá, změny se zaznamenávají průběžně. Se soubory bude třeba pracovat až po exportu, a to navíc jen pokud vyloženě potřebujete vidět vlastní soubor. Jinak vám iMovie nabídne přímé vložení do iTunes a do prohlížeče médií, čímž se video zpřístupní z iDVD a iWebu; video můžete také přímo nahrát na YouTube nebo MobileMe. Při použití těchto možností není dále moc co řešit, nastavuje se jedině velikost výsledného videa. iMovie nabízí čtyři rozlišení, a když najedete na íčko vpravo od rozlišení, zobrazí se další informace o jednotlivých nastaveních: kodek (vždy H.264), snímky za sekundu (FPS), bitová rychlost (Mbps) a odhadovaná výsledná velikost souboru. Současně iMovie v jednoduché tabulce doporučuje, pro který účel se hodí které nastavení.

Provedený export se zaznamená v seznamu projektů, kde jsou vidět velikosti videa, které už byly exportovány, a také, zda bylo video odesláno na internet. Pokud budete provádět úpravy v již exportovaném videu, iMovie vás upozorní, že upravujete již hotový projekt, a dá vám vybrat, zda úpravu odvolat (Undo), nebo zda odpojit již vyexportované soubory od projektu (stisknutím OK).

Zatím se jeví iMovie ’08 jako jednoznačný posun vpřed, ovšem je tu jedna velká nevýhoda. Kromě zmíněných základních úprav obrazu a zvuku tu nenaleznete žádné efekty, jichž byl velký počet v předešlé verzi. A právě jejich „odstranění“ z nové verze (ve skutečnosti spíše nepřevedení do ní) mělo pravděpodobně největší vinu na kritice nového iMovie i na možnosti bezplatného stažení staré verze.

Závěr

Otázka „Které iMovie používat?“ jako spousta jiných nemá jednoduchou odpověď. Pokud vám nezáleží na efektech starší verze a důležitější je pro vás snadnější stříhání, sáhněte po nové verzi. Pokud vás naopak efekty zajímají, nebo se nechcete (prozatím) na nový způsob práce přeučovat, můžete používat starší verzi – jestliže máte iLife ’08, použijte odkaz ze začátku článku a iMovie HD si stáhněte. Dá se ale očekávat, že efekty budou v další verzi doplněny i do „hvězdičkového“ iMovie, zatímco původní program už může pouze stárnout.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Zábava  

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Multimedia  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Kapitoly

Autor: despy Muž

Založeno: 14.08.2008, 08:27
Odpovědí: 0

Mam dotaz k nekomu kdo delal ve starsich verzich iMovie, ja strihal jenom v '08 a nejvetsi problem mam ve vytvareni kapitol, to tam proste nejde a jedina moznost je import do Garage Bandu, kde se daj vytvorit kapitoly a pak teprve export do iDVD kde si vytvorim menu. Jdou ve starsi verzi vytvaret kapitoly?

Odpovědět na příspěvek

RE: Kapitoly

Autor: Jouda Muž

Založeno: 14.08.2008, 08:30

Ahoj, ted u toho nesedim, nevim presne, ktera je to volba, ale vim, ze nekde pred importem do iDVD se tam nastavily kapitoly a jejich nazvy vlozenim markeru. Kapitola se da i pojmenovat. Pak po importu do iDVD ji iDVD zohledni.

Odpovědět na příspěvek

RE: Kapitoly

Autor: Miroslav Matějů (Melebius) Muž

Založeno: 14.08.2008, 09:10

V iMovie ’06 je tvorba kapitol dostupná přes tlačítko nejvíce vpravo nad projektem. (Na ukázce v článku se dá skoro přečíst, že tam je Kapitoly.) V iMovie ’08 jsem zatím stříhal pouze krátká videa na YouTube, takže nemůžu sloužit.

Odpovědět na příspěvek

RE: Kapitoly

Autor: Vláďa J. Muž

Založeno: 14.08.2008, 09:41

Není to tam proto, že od verze 08 se vytvareni kapitol presnulo z iMovie do iDVD.

Odpovědět na příspěvek

MOD súbory

Autor: LackoB Muž

Založeno: 14.08.2008, 15:09

Prosím Vás o radu: kamarát má kameru čo nahrává video ako MOD file. Chce mi tie filmy preposlať aby som ich editoval v iMovie 08, on sám má Windows a navyše ja mám .mac a tam kopu miesta na publikovanie. Ako viem MOD súbory dostať do iMovie 08, bez pripojenia kamery? Kamarát mi tie súbory asi pošle inak možno mi to nahrá do Public Folder na iDisk. Vie iMovie 08 pracovať s MOD súbormi a ak nie, viem ich nejako prekonvertovať ? (napr. Visual Hub?). Aký formát mám zvoliť pri konverzii? Ďakujem vopred za odpovede,
LackoB

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: Kapitoly

Autor: despy Muž

Založeno: 15.08.2008, 08:58

No ja ty kapitoly nenasel ani v iDVD '08, jenom jsem nenkde na netu nasel navod ze to jde delat pres GB, coz je podle me zase dalsi program navic

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: Kapitoly

Autor: Broe Muž

Založeno: 16.08.2008, 00:48

Kapitoly se v iM HD delaj jednoduse. Tam kde zacina kapitola se umisti Chapter Marker (zlutej)..v polozce CHAPTERS si pak ty kapitoly pojmenujes. No a kdyz z toho pak delas DVD s kapitolama, tak das Share -> iDVD. Jako facka.
TOD file je trochu prekerka...mam taky JVC a dloooouho jsem to resil. Rozhodne musis mit nainstalovanej kodek (QuickTime Component for Everio.pkg) posledni verzi....jsou dve...takze druhou :-) No a pak by to melo chodit v iM HD ...08 nemam-neznam. Ale ja to delam tak, ze to co stahnu, tak nejdriv otevru v QT a dam export to QTmovie v Options - Video Settings - pouziju AppleIntermediateCodec a QT mi vyexportuje .mov file, kterej je bez straty a v klidu maka v iM HD a FinalCutEx. Pro strih bych teda vsem doporucil FinalCut kerej podporuje vrstvy-vic video stop. Strihani je pak jako hrani pexesa...jen presouvas obrazky...supr.

Odpovědět na příspěvek

z Finderu i ve stare verzi

Autor: Jouda Muž

Založeno: 14.08.2008, 08:32
Odpovědí: 0

Diky autorovi za pekny clanek (konecne neco citelneho na MujMAcu :-)). Mam iĹife 06 a uz i tam lze pretahovat do iMovie media z Finderu, mailu a obecne odkudkoliv, tzn. funguje drag and drop.

Odpovědět na příspěvek

iMovie z iLife 08

Autor: Michal Soukup Muž

Založeno: 14.08.2008, 08:43
Odpovědí: 0

Nedávno jsem řešil jak nastřihat video z miniDV kamery. Na Mac jsem přešel v březnu z Windows světa kde jsem s oblibou používal Adobe Premiere Elements. Najednou jsem však stál před iMovie a po prvním seznámení jsem to s nechucením vypnul. Druhý den jsem se k tomu vrátil a začal střihat. Nakonec to dopadlo velice dobře a ani to moc nebolelo :) ... Starší verzi vůbec neznám tak nemám co porovnávat.

Odpovědět na příspěvek

6 HD vs. \'08

Autor: Honza Muž

Založeno: 14.08.2008, 09:02
Odpovědí: 0

Pro mě je hlavní výhoda iMovie \'08 v tom, že se různé operace nepočítají hned po vložení, ale až při renderování (např. titulky, vložené obrázky atp.). Šetří to hodně času.

Jediné, co je otravné, je nějaký bug při vkládání obrázků přes video, kdy při vložení špatného souboru (špatného z pohledu iMovie, tzn. docela náhodně, často nějaké průhledné png) se další obrázky přestanou ve videu zobrazovat, ač na časové ose (resp. filmovém pásu) vidět jsou. Video pak musím vyexportovat a vložit jako nový projekt, aby šlo rozumně pracovat dál.

Odpovědět na příspěvek

RE: 6 HD vs. \'08

Autor: Vláďa J. Muž

Založeno: 14.08.2008, 09:32

Není to tím, že by byl vložen špatný obrázek (ten je v pořádku). iMovie má omezení na počet overlay obrázků použitelných v jednom klipu. Nevím proč, ale taky mi to vadí a poctivě to reportuju jako bug po každém updatu iMovie...

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: 6 HD vs. \'08

Autor: Honza Muž

Založeno: 14.08.2008, 10:08

To jsem původně předpokládal, ale občas se mi stane, že vložím bez problémů 10 obrázků, občas mi to kiksne po třech. Možná by to ještě mohlo být velikostí těch obrázků, ale tak do hloubky jsem to nezkoumal...

Odpovědět na příspěvek

IMovie 08

Autor: mac user Muž

Založeno: 14.08.2008, 09:04
Odpovědí: 0

Ahojte, strihal som aj v 06 aj v 08,v 08 sa jednoznacne striha lepsie a rychlejsie.Efekty z 06 ma az tak nezaujimaju.

Odpovědět na příspěvek

iMovie a mini DVD

Autor: David Muž

Založeno: 14.08.2008, 09:45
Odpovědí: 0

Můžete mi někdo prosím poradit?
Mám iMovie obsaženo v iLife '08. Zhruba v dubnu jsem stříhal video, které bylo nahráno na videokameře ve formátu mini DVD. Soubory jsem si stáhl na flash disk a poté nakopíroval do Mac mini. iMovie tento film nahrál a mohl jsem ho bez problému zpracovat. Nyní už nejsem schopen filmy nahrané z této kamery dostat do iMovie. Nevím čím to je ale je to možné novou verzi?
Jestli by jste mi mohl poradit jak tyto filmy nahrané na mimiDVD dostat do iMovie budu moc rád.
Předem děkuji za odpověď.

Odpovědět na příspěvek

testy na lidech

Autor: Jan Rybar Muž

Založeno: 14.08.2008, 10:01
Odpovědí: 0

Otestoval jsem na nekolika lidech: kdyz je postavite pred starsi verzi iM, dost dlouho trva, nez se zorientuji a uvedomi si, co a jak. Kdyz je postavite pred novou verzi, za minutu uz strihaji a organizuji filmy. V tomhle je to vazne velky krok kupredu vstric "beznemu" uzivateli.

Odpovědět na příspěvek

Super

Autor: Osios Muž

Založeno: 14.08.2008, 10:04
Odpovědí: 0

Opět musím pochválit perfektní článek.
Dávám pět jablek a jen tak dál....:-)

Odpovědět na příspěvek

Horsi kvalita v iMovie'08

Autor: David Muž

Založeno: 14.08.2008, 10:56
Odpovědí: 0

sveho casu to bylo dosti podrobne diskutovano na Apple foru (vcetne ukazek)..tusim ze bez vysledku.
O co jde -- kdyz si nechate strihnout stejne zdroj. video do stejneho typu vysledneho videa, je kvalita z '08 verze viditelne horsi. O co hur - plati to i pro 'bez-ztratovy' export do mini-DV (tj. chcete odstrihnout zacatek a konec ale ponechat zdroj v puvodni-plne kvalite. V iMovieHD v pohode, v '08 uz vidite artefakty.

to je celkem podstatna vec (aspon pro me) - a jsem moc smutny, ze kvuli tomu nemuzu pouzivat iMovie'08

Setkali jste se s tim? Je mozny ze mam binec v kodecich a proto to dela? (proc ale HD 'jede' a '08 ne? Samozrejme jsem zkusil vyhodit Perian i Flip4Mac)

Odpovědět na příspěvek

RE: Horsi kvalita v iMovie'08

Autor: ERT Muž

Založeno: 14.08.2008, 15:30

zkuste do mp4 či mov s volbou automaticky.
spolehlivá volba je Apple none či intermediate

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: Horsi kvalita v iMovie'08

Autor: David Muž

Založeno: 15.08.2008, 00:26

díky za snahu o pomoc, ale.....artefakty se projevují i tak. Co mě nejde do hlavy je, jaktože to ničí bez-ztratový min-DV. Při zcela stejném postupu ve starším iMovie je vše v pořádku. Příjde mě, že je to snad nějakej bug...

Zatím to 'řeším' tak, že ....prostě nestříhám. Koupil jsem Sanyo Xacti, co nahrává přímo do H.264 (a je to kompatibilní s iPod/iPhone), takže je super, že se nic nepřekódovává. Je malá, dá se s ní točit pod vodou....po roce používání doporučuju jako rodinou kameru, která se dá vzít všude a nezabere místo. (stojí asi £170,-)

Odpovědět na příspěvek

Horší kvalita výstupu v iMovie 08

Autor: Pavel77 Muž

Založeno: 14.08.2008, 12:04
Odpovědí: 0

Mám stejný problém jako kolega přede mnou. Jakékoliv zpracování videa v 08 má za výsledek horší kvalitu obrazu než při práciv ve verzi 6.
Máte s tím ještě někdo problém? Nebo jsme jen dva?
Dá se to řešit?

Odpovědět na příspěvek

RE: Horší kvalita výstupu v iMovie 08

Autor: Alda Muž

Založeno: 14.08.2008, 12:11

Ja mam problemy pri svenku. iMovie 6 i 7 mam vystupy trhany. Pri pouziti StudioPro je vse OK

Odpovědět na příspěvek

více filmařiny a ukázek

Autor: jurap Muž

Založeno: 14.08.2008, 14:56
Odpovědí: 0

čekal bych že zde popíšete nějaké zkušenosti a triky s novým imovie + ukázky (imovie je o filmařině ne o ikonkách a rámečcích)
zásadní co tu mělo zaznít je že nový imovie má mnohem vyšší nároky na výkonnost systému a nedoporučuje se proto instalovat na slabší a starší stroje. a dále popsat jak se to konkrétně projeví při práci
...iMovie ’08 requires a Mac computer with an Intel processor, a Power Mac G5 (dual 2.0 GHz or faster), or an iMac G5 (1.9 GHz or faster), high-definition video requires at least 1 GB of RAM (zkušenost radí minimálně 4GB)...
efekty v novém imovie obsaženy jsou. lze je ovšem aplikovat pouze při exportu a na celý projekt. informace o předpokládané velikosti souboru před exportem v novém imovie je velmi orientační (např. program informuje že exportovaný projekt bude mít velikost 1,2 GB ale výsledek má jen 640MB)

Odpovědět na příspěvek

RE: více filmařiny a ukázek

Autor: Miroslav Matějů (Melebius) Muž

Založeno: 14.08.2008, 16:28

Píšu dost povšechně, můj minulý článek byl o Time Machine, příští má být o virtualizaci… Pokud se problematikou videí zabýváte hlouběji, určitě MujMac uvítá i Vaše články. Zatím alespoň děkuji za vyčerpávající doplnění mého článku.

Odpovědět na příspěvek

hezke

Autor: Petr Muž

Založeno: 14.08.2008, 16:50
Odpovědí: 0

Hezky clanek, ale mel vyjit zacatkem roku...

Odpovědět na příspěvek

RE: hezke

Autor: Petr Muž

Založeno: 14.08.2008, 17:06

jo a jeste jsem zapomel, ze je to jeden z mala uzitecnych clanku ktere na mujmacu vychazeji. Davno pryc jsou doby, kdy mujmac uzivatelum pomahal. Ne jen chrlil souvisle hromady textu. To chrlil je take docela prehnane... ach jo :(

Odpovědět na příspěvek

Efektivni strihani v iMovie 06 na konci klipu

Autor: kppm Muž

Založeno: 14.08.2008, 18:19
Odpovědí: 0

V místě, kde popisujete změnu délky klipu v iMovie 06 s kritikou, že na konci klipu není tažení dobré řešení, nepomohlo by vypnout v předvolbách (popř. klávesovou zkratkou) přichytávání ke kurzoru a k okrajům klipu? Navíc tažení myší lze nahradit krokování po snímku klavesami, popř. použít shuttle. Potom je stříhání v iMovie 06 efektivní i na konci klipu.

Odpovědět na příspěvek

DV out

Autor: CEO Muž

Založeno: 17.08.2008, 09:35
Odpovědí: 0

Umí už iMovie '08 exportovat video zpátky na pásku?

To je (byla) pro mě asi největší nedostatek.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: