Další výkonnostní testy diskového pole Promise Pegasus R6 - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůInformace

Další výkonnostní testy diskového pole Promise Pegasus R6

20. července 2011, 00.00 | Macworld provedl další benchmarkové testy RAID pole Promise Pegasus R6 pro rozhraní Thunderbolt, porovnával jeho výkon proti polím pro rozhraní eSATA, zjišťoval vliv různých konfigurací RAID polí a zkoumal výkon v režimu Target Disk Mode.

Letošní MacBooky Pro a iMacy mimo jiné přinesly nové výkonné rozhraní Thunderbolt (jež poskytuje na každém portu dva obousměrně kanály s přenosovou rychlostí 10 Gb/s) a předpokládá se, že postupně toto rozhraní získají i všechny ostatní typy Maců (možná už dnes se začnou prodávat modernizované MacBooky Air, které pravděpodobně Thunderbolt rovněž dostanou).

Avšak teprve koncem června se počal prodávat první hardware pro toto rozhraní, takže až poté bylo možné začít zjišťovat, jak je tomu s jeho výkonem v praxi. Na trh se dostala především externí disková pole Pegasus R4 a Pegasus R6 od Promise Technology a Macworld zanedlouho potom provedl první výkonnostní testy modelu Pegasus R6 a zjistil, že nové rozhraní skutečně dovoluje dosahovat několikanásobně vyšších přenosových rychlostí proti dosavadním přípojným rozhraním dostupným na Macích (tedy rozhraním FireWire 800 a 400 a USB 2.0).

A minulý týden Macworld tohle diskové pole testoval dál, porovnal jeho výkon s výkony diskového pole připojeného přes rozhraní eSATA a dále pak zkoumal vliv různých konfigurací RAID polí na výkon a též měřil výkony v režimu Target Disk Mode. Výsledky těchto nových testů se zde pokusíme shrnout.

Hardware použitý v testech

Výkony rozhraní Thunderbolt se měřily na diskovém poli Pegasus R6 osazeném šesti 2TB SATA disky se 7 200 otáčkami za minutu. Tahle konfigurace se v USA nabízí za 1 999 USD. Pole Pegasus ovšem nabízí pouze rozhraní Thunderbolt, a tak pro porovnání výkonu na jiných rozhraních bylo nutné užít jiné diskové pole.

Macworld sáhl po dalším RAID poli Promise, typu SmartStor DS4600 osazenému čtyřmi 1TB disky. Toto pole (prodávané za 799 USD) nese celou řasu různých přípojných rozhraní, konkrétně poskytuje připojení pro FireWire 800, FireWire 400, USB 2.0 a eSATA, bylo s ním tak možné měřit výkony na všech těchto rozhraních.

Vzhledem k rozdílné kapacitě a počtům nasazených disků nebylo možné úplně objektivní srovnání s polem Pegasus R6, avšak Macworld prostě neměl v době testů přístup k jinému šestidiskovému poli pro příslušná rozhraní.

Obě disková pole byla připojena k letošním MacBookům Pro, které poskytovaly všechna potřebná rozhraní, na nich se prováděla veškerá měření. (Pro rozhraní eSATA se musel použít 17“ MacBook Pro, jehož zásuvka ExpressCard/34 dovoluje nasazení rozšiřujících karet třetích stran s rozhraním eSATA, které Apple samotný nenabízí.)

Užité testy

Ke změření rychlosti čtení a zápisu diskových polí Macworld využil testovací software AJA System Test a dále nasadil další vlastní jednoduché aplikační testy. V nich se zjišťovala rychlost čtení a zápisu na diskových polích při kopírování 2GB souboru a 2GB složky mezi daným Macem (tedy jeho vnitrním diskem) a externím diskovým polem. Všechny výsledky se uvádějí v MB/s, vyšší hodnota je samozřejmě lepší.

Výsledky jednotlivých testů najdete v připojených tabulkách, a teď už se podívejme, co vlastně Macworld naměřil:

Porovnání výkonů na rozhraních Thunderbolt a eSATA

Při srovnání výkonů pole Pegasus R6 na rozhraní Thunderbolt s výsledky pole SmartStor DS4600 na FireWire 800 se ukázala značná výkonnostní převaha nového rozhraní. A podobně to dopadlo i při porovnání s připojením na eSATA, i když rozdíl už nebyl tak velký.

Obě zkoumaná disková pole byla zformátována jako RAID 0 a podrobena výše popsaným testům. AJA System Test naměřil pro čtení poli Pegasus R6 na rozhraní Thunderbolt téměř čtyřiapůlkrát vyšší rychlost než pro pole SmartStor DS4600 na eSATA (532,1 MB/s proti 125,3 MB/s), ještě větší rozdíl se projevil v rychlosti zápisu, tam byl zhruba osminásobný (707,6 MB/s versus 87,2 MB/s).

Při testech kopírování 2GB souboru a složky se však zpočátku výsledky hodně lišily od toho, co naměřil AJA System Test, hodnoty pro eSATA se dost podobaly výsledkům pro Thunderbolt a příliš nezaostávalo ani připojení přes FireWire 800. Avšak v tomto případě tvořil úzké místo poměrně pomalý vnitřní pevný disk testovacího 17“ MacBooku Pro, který diskovým polím prostě nestačil.

Macworld to vyřešil tím, že vyjmul SSD disk, co měl v 15“ MacBooku Pro a nainstaloval ho do testovacího 17“ MacBooku Pro. Tím se úzké místo odstranilo a opět se projevily značné rozdíly mezi diskovými poli na jednotlivých rozhraních.

Při čtení 2GB souboru z diskového pole bylo rozhraní Thunderbolt o 39 procent rychlejší než eSATA a proti FireWire 800 podávalo dokonce dvojnásobný výkon. Při zápisu stejného 2GB souboru na diskové pole dalo rozhraní Thunderbolt víc než dvakrát lepší čas proti eSATA a 2,8krát kratší než FireWire 800.

Ve čtení 2GB složky činil rozdíl ve prospěch rozhraní Thunderbolt 30 procent a proti FireWire 800 už 73 procent. A při zápisu této složky bylo rozhraní Thunderbolt dvakrát rychlejší než eSATA a 2,4krát rychlejší proti FireWire 800.

To tedy znamená, že zatímco přes rozhraní eSATA lze proti FireWire 800 v praxi dosáhnout zlepšení o první desítky procent, hardware pro Thunderbolt dokáže být násobně výkonnější (pole Pegasus R6 sice mělo výhodu též ve větším počtu disků, ovšem toho stejně dokáže naplno využít jenom rozhraní Thunderbolt).

Testování vlivu různých RAID konfigurací

Standardně se pole Pegasus R6 dodává nakonfigurované jako pole typu RAID 5, jež nabízí rozumný kompromis mezi výkonem, ochranou dat a využitelnou úložnou kapacitou. Právě tato konfigurace byla použita při prvních testech porovnávajících jeho výkon proti rozhraní FireWire 800.

Čtenáře Macworldu proto zajímalo, jak se výsledky změní, bude-li pole zformátováno jako RAID 0. Taková konfigurace sice nenabízí vůbec žádné zabezpečení dat (vlastně to ani není „pravé“ RAID pole a porucha jednoho disku povede ke ztrátě všech dat pole), ale může zajistit vyšší výkon.

Pro další testy proto byla pole Pegasus R6 a SmartStor DS4600 zformátována jako RAID 0 a připojena k letošnímu 15“ MacBooku Pro s 2,2GHz procesorem Core i7 a s 256GB SSD diskem a byly na nich opět provedeny výše popsané testy.

AJA System Test naměřil pro pole Pegasus R6 v konfiguraci RAID 0 rychlost zápisu vyšší asi o 9 procent než v uspořádání do RAID 5 (710,2 MB/s proti 650,3 MB/s), naopak v rychlosti čtení byla konfigurace RAID 5 lepší o 6,5 procenta než RAID 0 (s 543,2 MB/s oproti 510,1 MB/s). V testu kopírování 2GB souboru a složky bylo čtení z RAID 0 o trochu rychlejší, zatímco zápis se (proti konfiguraci s RAID 5) zpomalil jenom nepatrně.

V případě pole SmartStor DS4600 připojeného přes FireWire 800 byla konfigurace RAD 0 rychlejší ve všech testech, i když v testech čtení rozdíl činil jen jeden či dva MB/s. Větší odchylky se projevily v testech rychlosti zápisu (v konfiguraci RAID 0 zrychlení překračovalo 20 MB/s), avšak proti poli Pegasus R6 na rozhraní Thunderbolt to pořád nebyly ani poloviční hodnoty.

Testy ukázaly, že vliv různých RAID konfigurací na výkon není nijak závratný, bude tak záležet spíše na tom, zda uživatel dá přednost využití veškeré kapacity nainstalovaných disků (v RAID 0), anebo jestli raději část kapacity obětuje výměnou za vyšší zabezpečení dat (v RAID 5).

Výkony v režimu Target Disk Mode

Když se dva Macy propojí přes rozhraní FireWire, lze je provozovat v režimu Target Disk Mode, kdy se jeden z Maců chová jako externí pevný disk použitelný na druhém Macu. Rozhraní Thunderbolt ovšem tohle podporuje také (Macworld názorně předvádí postup propojení dvou Maců s rozhraním Thunderbolt tady), a tak bylo možné porovnat výkony v Target Disk Mode na obou rozhraních. (Přes Thunderbolt se ovšem dají Macy propojovat teprve od té doby, co se začal prodávat příslušný kabel.)

Testů se účastnily letošní 17“ MacBook Pro s 256GB SSD diskem a letošní 27“ iMac s 2,7GHz procesorem Core i5, propojené nejprve přes Thunderbolt. Oba dva Macy byly postupně použity jako cílový disk a rychlost čtení a zápisu se opět měřila pomocí AJA System Testu. Totéž pak Macworld provedl přes rozhraní FireWire 800 (které oba stroje též nabízejí). A dále se pro srovnání ještě měřily výkony disků, když sloužily ke spouštění Maců, v nichž byly umístěny, tedy ve své „vlastní“ roli vnitřních disků.

Výsledky nepřekvapivě ukázaly, že SSD disk MacBooku Pro pracuje mnohem rychleji než 1TB pevný disk iMacu. Zároveň z nich však vyplynulo, že v režimu Target Disk Mode podávají disky mnohem horší výkony než v roli vnitřních disků (náskok SSD disku v podstatě zmizel). A co víc, rozdíly ve výkonech při připojení přes rozhraní Thunderbolt a FireWire byly pro Target Disk Mode velmi malé, v řádu prvních desítek MB/s.

Jasně se tak prokázalo, že režim Target Disk Mode je sice skvělá pomůcka pro snadný přenos souborů mezi Macy a pro klonování systémů, ale zjevně není optimalizovaný pro výkon. Nedokáže plně využít ani potenciálu FireWire 800, o možnostech rozhraní Thunderbolt ani nemluvě.

Zhodnocení výsledků

Nové testy Macworldu jen potvrdily jeho dřívější měření. Rozhraní Thunderbolt je násobně rychlejší než všechna dosavadní přípojná rozhraní a platí to také pro rozhraní eSATA (které navíc lze využívat pouze na některých Macích s pomocí rozšiřujících karet třetích stran). Pokud jde o vliv různých konfigurací RAID polí na výkon, na rozhraní Thunderbolt se nijak výrazně neprojevil, pří volbě uspořádání pole tak výkon nebude rozhodujícím faktorem.

Testy zároveň naznačují, že disková pole pro rozhraní Thunderbolt podávají tak vysoké výkony, že s nimi ostatní hardware nedokáže držet krok, což platí i pro běžné vnitřní SSD disky. Bude proto třeba vhodně volit hardwarové konfigurace, aby se potenciál tohoto rozhraní vůbec využil.

Hardware pro Thunderbolt se ovšem i jinak pohybuje na hranici toho, co ještě lze zařídit kovovými kabely, rozebrání Thunderbolt kabelu ukázalo, že kabel obsahuje speciální čipy, které zajišťují dostatečně spolehlivé datové přenosy při takto vysokých rychlostech. Když se k tomu připočtou předváděné výkony, je zřejmé, že přinejmenším zpočátku se nabídka Thunderbolt periférií omezí na dražší zařízení pro profesionální nasazení, kde se ovšem výborně uplatní.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Periferie  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: