Aplikační výkon - 1. část - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálůInformace

Aplikační výkon - 1. část

vykon_test_kal1

2. dubna 2001, 00.00 | Po představení nových PowerMaců se začaly jako vždy objevovat spekulace, jak je to s jejich výkonem. Pokusili jsme se otestovat výkon několika strojů v rozličných programech.

Po představení nových PowerMaců se začaly jako vždy objevovat spekulace, jak je to s jejich výkonem. Vždyť u předchozích modelů s dvěma procesory na 500 MHz se dá očekávat výrazně vyšší výpočetní výkon oproti současně nejnovějšímu modelu s procesorem jediným, i když na vyšší prekvenci. Současně je kritizována relativně nízká taktovací frekvence v porovnání s procesory firem Intel a AMD. Frekvence se bohužel stala pro mnohé hlavním ukazatelem výkonu, přestože o něm vypovídá jen vzdáleně.

Výkon počítače se v současné době dá určovat pomocí mnoha hledisek. Nejčastěji se uvádějí ty výsledky, které se dají nejpřesněji a jednoduše měřit: výkon jednotlivých komponent (především procesoru), popřípadě tzv. aplikační testy. Ovšem sestavit srovnávací testy, které by byly dostupné pro všechny platformy není vůbec jednoduché. Málokterý program existuje pro operační systém Windows, MacOS i Linux, o dalších ani nemluvě. A ty co případně jsou, se většinou na takové hodnocení nehodí. V následujících testech jsme se snažili pokrýt širší spektrum činností, které se v současnosti používají:

  • Photoshop
  • CineBench 2000
  • Konverze hudebního souboru do formátu MP3 (SoundJam)
  • Quake III: Arena
  • Ukládání QuickTime animací

Největší důraz byl kladen na testování Photoshopu, neboť patří přeci jen k nejčastěji používaným programům na platformě MacOS. Samozřejmě mnoho uživatelů by zajímaly výsledky v jiných programech. Uvítám proto připomínky a návrhy, jak by takové testování v budoucnu mělo vypadat. Ale teď již k samotným výsledkům.

K testu Photoshopu byl použit upravený test PS5bench Advanced 1.11 skládající se z 21 operací seřazených do akce. Upraven byl hlavně z důvodu historie, neboť původní testík vykonával operace po sobě a tvorba historie výrazně ovlivňovala výsledky. Místo toho je po každé operaci vyčištěna historie a pracovní obraz znovu načten do paměti. Test je prováděn na vygenerovaném souboru o velikosti 50 MB. Nejprve byl měřen výkon na jediném stroji (PowerMac G4/350 MHz), ale s různými verzemi Photoshopu. Rozdíly ve výkonu jsou pro mnohé určitě překvapivé:

Graf zde P 5.0 P 5.5 P 5.5 AV P 6.0
Otočení 90° 1,8 1,7 0,8 1,0
Otočení 9° 20,4 25,8 12,6 13,5
Otočení 0,9° 18,7 23,6 12,3 12,7
Gaussovo rozostření 1 6,5 8,1 2,9 2,7
Gaussovo rozostření 3,7 13,7 17,6 8,5 6,7
Gaussovo rozostření 85 15,0 19,0 9,1 9,8
Doostření 50/1/0 8,4 10,8 5,7 4,7
Doostření 50/3,7/0 15,7 20,3 11,2 8,3
Doostření 50/10/5 15,9 20,5 11,2 10,4
Vyhladit 13,1 20,8 4,9 3,3
RGB-CMYK 28,8 55,0 55,1 40,0
Velikost 60 % 6,5 12,8 2,2 2,3
Odlesk objektivu 21,1 21,1 20,7 20,2
Polotón 22,1 22,8 22,1 17,9
NTSC barvy 19,0 21,2 21,0 18,7
Obrysy 56,7 59,0 58,9 53,6
Pointilizace 88,9 88,7 89,3 90,5
Akvarel 122,0 123,7 125,4 117,8
Polární souřadnice 30,2 35,1 19,9 18,3
Kruhové rozostření 260,4 255,7 259,6 251,1
Světelné efekty 50,5 50,8 11,5 48,4

Jak je vidět, každá verze programu je jinak rychlá. Většinou platí pravidlo, že čím starší verze, tím je rychlejší. Záleží ovšem na použitém procesoru, neboť jak je vidět na výsledcích u verze 5.5, instalací doplňku pro podporu AltiVecu se rapidně zvýší výkon. Současně má vliv použitá operace, zda je takového charakteru, aby dokázala AltiVec využít. Pokud ano, zrychlení je většinou dvojnásobné, v některých případech až téměř šestinásobné!!! Photoshop 5.0 nemá podporu pro procesory G4, naopak verze 6.0 je již plně nativní. Následovalo měření jednotlivých sestav. A co nám prošlo rukama za stroje?

  G4/350 G4/500 Dual G3/300
Procesor PowerPC G4 2x PowerPC G4 PowerPC G3
Frekvence pr. 350 MHz 500 MHz 300 MHz
On-Chip Cache - - -
Backside Cache 1 MB/175 MHz 2x 1 MB/250 MHz 1 MB/175 MHz
Velikost RAM 256 MB 512 MB 320 MB
Frek. sběrnice 100 MHz 100 MHz 100 MHz
Grafický čip Rage 128 Pro Rage 128 Pro Rage 128
Videopaměť 16 MB 16 MB 16 MB
Operační systém MacOS 9.0.4 MacOS 9.0.4 MacOS 9.0.4

  PM 7300 G4/733 Athlon/900
Procesor PowerPC G3 PowerPC G4 AMD Athlon Th.
Frekvence pr. 400 MHz 733 MHz 900 MHz
On-Chip Cache - 256 kB/733 MHz 256 kB/900 MHz
Backside Cache 1 MB/175 MHz 1 MB/175 MHz -
Velikost RAM 160 MB 512 MB 256 MB
Frek. sběrnice 50 MHz 133 MHz 133 MHz
Grafický čip Permedia 3 GeForce2 MX Riva TNT Ultra2
Videopaměť 32 MB 32 MB 32 MB
Operační systém MacOS 9.0.4 MacOS 9.1 Windows Me

Nelekejte se toho stařičkého Power Macintoshe 7300. Opravdu neměl procesor G3, ale jedná se o upgradovaný stroj. Athlon 900 MHz je v testu hlavně pro srovnání. Nevím, jestli byl zrovna tento počítač svým výkonem typický zástupce PC této třídy. Testy jsou zaměřeny na srovnání Maců a doufám, že to je zřejmé i ze složení testovaných strojů. Pro měření jsme zvolili Photoshop 5.5, neboť je již pro AltiVec optimalizovaný a v praxi je pravděpodobně rozšířenější, než verze 6.0. Jako referenční počítač byla zvolena G4/350 MHz. V tabulce jsou uvedeny dosažené výsledky v sekundách plus procentuální výkon vzhledem k referenčnímu stroji.

Graf zde G4/350 G4/500 Dual G3/300
Otočení 90° 0,8 100,0 0,8 100,0 4,9 612,5
Otočení 9° 12,6 100,0 6,2 49,2 31,4 249,2
Otočení 0,9° 12,3 100,0 5,7 46,3 29,1 236,6
Gauss. 1 2,9 100,0 2,1 72,4 11,6 400,0
Gauss. 3,7 8,5 100,0 4,3 50,6 24,7 290,6
Gauss. 85 9,1 100,0 4,8 52,7 28,4 312,1
Doost. 50/1/0 5,7 100,0 3,0 52,6 14,8 259,6
Doost. 50/3,7/0 11,2 100,0 5,4 48,2 28,0 250,0
Doost. 50/10/5 11,2 100,0 5,2 46,4 28,2 251,8
Vyhladit 4,9 100,0 2,6 53,1 24,5 500,0
RGB-CMYK 55,1 100,0 36,8 66,8 60,6 110,0
Velikost 60 % 2,2 100,0 1,8 81,8 15,8 718,2
Odlesk objektivu 20,7 100,0 9,4 45,4 26,7 129,0
Polotón 22,1 100,0 15,8 71,5 30,0 135,7
NTSC barvy 21,0 100,0 17,7 84,3 31,0 147,6
Obrysy 58,9 100,0 43,9 74,5 77,7 131,9
Pointilizace 89,3 100,0 37,0 41,4 107,0 119,8
Akvarel 125,4 100,0 92,6 73,8 164,1 130,9
Polární souř. 19,9 100,0 10,7 53,8 43,6 219,1
Kruhové roz. 259,6 100,0 101,6 39,1 291,4 112,2
Světelné efekty 11,5 100,0 5,3 46,1 61,4 533,9

Graf zde PM 7300 G4/733 Athlon/900
Otočení 90° 5,0 625,0 0,7 87,5 2,4 300,0
Otočení 9° 30,2 239,7 6,6 52,3 10,2 81,0
Otočení 0,9° 27,2 221,1 6,1 49,6 9,1 74,0
Gauss. 1 12,1 417,2 1,7 58,6 3,1 106,9
Gauss. 3,7 26,8 315,3 5,6 65,9 10,5 123,5
Gauss. 85 33,9 372,5 6,1 67,0 23,0 252,7
Doost. 50/1/0 15,3 268,4 3,5 61,4 4,3 75,4
Doost. 50/3,7/0 29,8 266,1 7,2 64,3 10,9 97,3
Doost. 50/10/5 30,3 270,5 7,3 65,2 12,1 108,0
Vyhladit 20,0 408,2 2,9 59,2 7,9 161,2
RGB-CMYK 47,1 85,5 27,1 49,2 16,4 29,7
Velikost 60 % 13,7 622,7 1,4 63,6 3,8 172,7
Odlesk objektivu 24,2 116,9 12,1 58,5 24,3 117,4
Polotón 28,3 128,1 13,3 60,2 24,9 112,7
NTSC barvy 24,5 116,7 13,7 65,2 15,5 73,8
Obrysy 59,3 100,7 36,3 61,6 41,4 70,3
Pointilizace 89,7 100,4 47,3 53,0 66,9 74,9
Akvarel 124,1 99,0 79,1 63,1 83,4 66,5
Polární souř. 38,2 192,0 11,9 59,8 41,4 208,0
Kruhové roz. 272,2 104,9 141,2 54,4 156,3 60,2
Světelné efekty 47,2 410,4 6,5 56,5 21,3 185,2

Předem chci říci, že na základě těchto výsledků nelze říci, že počítač XY je například o 30 % rychlejší, než počítač YX. Je třeba si uvědomit, že každá operace se používá jinak často. Osobně bych řekl, že první polovinu operací většina z nás používá běžně, zatímco druhou spíše výjmečně. Ale na celkový výsledek mají větší vliv právě operace z druhé poloviny testu, neboť jsou časově mnohem náročnější. V ideálním případě by musela být k dispozici statistika prováděných operací a na základě té pak hodnotit pracovní výkon. Každý ať si v těchto výsledcích najde sám, co ho zaujalo. Přesto bych se rád podělil o to, co podle mého stojí za povšimnutí:

  • PowerMac G4/500 DUAL - oproti referenčnímu stroji má téměř o polovinu vyšší frekvenci, navíc podpořenou druhým procesorem. Výsledky jsou proto velice dobré, přesto stojí za pozornost, že nejsou takové, jak by možná někdo očekával. V průměru je tato setava přibližně dvojnásobně rychlá, ale dvojnásobný výkon nemá zdaleka ve všech operacích.
  • PowerMac G3/300 - sestava známá pod názvem Yosemite. Oproti referenční G4 má nevýhodu staršího procesoru G3 navíc s poloviční vyrovnávací pamětí. Vzhledem k tomu, že mají téměř shodné frekvence, lze krásně pozorovat vliv AltiVecu. Při operacích, které zvýšily výkon při srovnání verzí Photoshopu tento stroj výrazně zaostává, u ostatních (kde se AltiVec neprojeví) drží statečně krok.
  • Power Macintosh 7300 - čtyři roky starý počítač, ale s novějším procesorem G3 na frekvenci 400 MHz. Obdobně jako předešlá sestava je na tom lépe či hůře podle toho, o jakou operaci se jedná. Za pozornost ovšem stojí jiná věc - přestože se pracovalo s relativně velkým obrazovým souborem, prakticky se výrazněji neprojevila poloviční rychlost sběrnice. To je dobrá zpráva pro majitele starších strojů, neboť upgradem procesoru mohou získat za relativně rozumné peníze vcelku výkonný stroj. Přestože mi mnoho lidí říká, že čtyři roky starý počítač nemá smysl upgradovat, dovolím si tvrdit, že má. Zvlášť pokud je ke stroji připojeno více zařízení, která nejdou k novým počítačům připojit.
  • PowerMac G4/733 - v současné době vlajková loď Apple. Celkově dokončila tento test o cca 6 % pomaleji, než dvouprocesorová G4/500 MHz. Dá se tedy říci, že jsou prakticky stejně rychlé (v tomto testu). Jak jsme se přesvědčili na PM 7300, vliv sběrnice bude zanedbatelný. Výsledek proto lze přičíst na vrub procesoru. Přestože se jedná v obou případech o procesor PowerPC G4, každý z nich je jiný. V PowerMac G4/733 je použit nový procesor MPC 7450, zatímco ve starších strojích šlo o MPC 7400. Při pohledu do specifikací je na první pohled zřejmé, že se jedná o zcela jiné procesory. Navenek je ovšem zřejmý pouze rozdíl v frekvenci a vyrovnávacích pamětích. Osobně se divím, proč tento rozdíl nebyl využit marketingově a pro většinu uživatelů se jedná o shodný procesor.
  • Athlon Thunderbird/900 - v testu jako zástupce rychlejších PC. Přeci jen mi to nedá, abych neupozornil na skutečnost, že v 11 testech z 21 byl pomalejší než G4 na 350 MHz, často vcelku výrazně. Oproti G4/733 byl rychlejší pouze při převodu RGB-CMYK. Ten vůbec dělá Applům problémy. Nejprve jsem nechápal proč, ale pak jsem si všiml výsledků u testování verzí Photoshopu - verze 5.0 je o téměř polovinu rychlejší, než verze 5.5! Co Adobe změnila? A jsou vůbec verze 5.5 shodné pro Mac i PC? Do jaké míry šlo o optimalizovaný stroj ovšem nemohu posoudit.

Myslím, že pro dnešek by to mohlo stačit. Výsledkům ostatních testů se budu věnovat zase příště.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Software  

 » Rubriky  » Počítače  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Stary Macy nepatrej do staryho zeleza!

Autor: wizzi Muž

Založeno: 02.04.2001, 22:37
Odpovědí: 0

chci jen rict vsem kdo ma starsi Macy - od prvnich PCI Macu vyse (NuBus PPC stroje maji totiz uz mnohem drazsi upgradovaci karty) - at nevahaji a vydaji se cestou upgradu procesoru, pokud nemaji na cely novy nebo novejsi bazarovy pocitac. At kdyztak pridaji jeste nejakou tu pamet a i nejakou lepsi grafickou kartu a maji zase na nejaku dobu vystarano! presne tohle jsem totiz udelal ja pred nedavnem a mam se dobre. Mam ted G3/400/1MB, 200MB RAM a VOODOO 3/3000. Muzete namitnout ze je blbost si kupovat VOODOO kartu, kdyz firma 3DFX uz neexistuje,ale prave proto jsem si ji vybral! Plno PCckaru se ji ted zbavuje za babku ... a pritom je mnohem nadupanejsi nez vsechny videokarty v techto starsich Macich. 16MB VRAM zacaly mit prece az ATI 128. Kdyz jsem si poustel nejaky benchmarky v NU, tak tam muj MAC dopadl jen o malinko hur nez tovarni G3/400 a tu ted v bazaru za 16 500,- rozhodne nekoupite!!! nehlede na to, ze k ni nepripojite starsi tiskarny,scannery,JAZy atd.
Mejte se krasne a MACum ZDAR!!!

Odpovědět na příspěvek

RE: Stary Macy nepatrej do staryho zeleza!

Autor: Jiri Podhorecky Muž

Založeno: 03.04.2001, 20:07

S timhle nazorem celkem souhlasim, ac jsem mel donedavna pocit, ze precijen nove stroje jsou "nove stroje" atd atd.... Ovsem pokud stary PCI PowerMac/klon vhodne upgradnete, tak poskytne jeste dost slusny vykon. a zachranite alespon castecne investice. Pokud to bude G4 procesor, pak u aplikaci vyuzivajici Altivec dostanete skvele vysledky....(na to, co mate) Berte vsak na vedomi, ze tam, kde jsou naroky na pruchod sbernicemi a RAM, pak uz stary PowerMac nebude tak zivy (oproti novym G4) ... Taky musim poznamenat, ze kdejakej iMac bude vzdycky v necem rychlejsi, nez sedivy tower PowerMac s procesorem G4 a nejakou PCI grafickou kartou.. '

Odpovědět na příspěvek

Windows ME + Riva = "profesionalni" reseni

Autor: Petr Beranek Muž

Založeno: 03.04.2001, 10:16
Odpovědí: 0

lidi, vzpamatujte se - herni PC na grafiku ! nahodte tam Windows 2000 a jako grafiku dejte Matrox G400

takhle to vypada jako schvalne spatne vybrane PC, aby bylo co nejpomalejsi........

N
avic Riva TNT2 je par let stara a rychlosti zrovna neoplyva.......je div ze to je rychlejsi nez ten nejpomalejsi Mac..... proste "test" udelany tak, aby ten Macek vyhral......

Odpovědět na příspěvek

RE: Windows ME + Riva =

Autor: Lukas Kalista Muž

Založeno: 03.04.2001, 13:42

1) Ten pocitac jsem si tezko mohl sestavit, aby mohl byt optimalni pro praci. Jiny jsem nesehnal
2) Pomoci Win2K to tezko bude vyrazne rychlejsi, nez WinMe (Spis naopak). Tim nechci rici, ze Me jsou profi system. Pracovat urcite pod 2k, ale v rychlosti se to vyrazneji neprojevi.
3) To same u gr. karty. Jsem zvedav o co urychlite procesorove vypocty lepsi gr. kartou. Ostatne - otazka, zda je pomalejsi Riva TNT, nebo Rage 128.
Zkratka toto PC dopadlo tak, jak dopadlo. Pokud mate lepsi, budte rad

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: Windows ME + Riva =

Autor: Pavel Zelenka Muž

Založeno: 03.04.2001, 16:56

Opravdu se seredne mylite. Rychlostni rozdil mezi Win95/98/ME a WinNT/2000 je veliky. Sice jsem par let tu playstationovou nadstavbu dosu (Win95/98) nevidel, ale vzpominam, ze pri prechodu na NT nekdy v 96 roce jsem byl u vytrzeni nad tim, jak FreeHand a PageMaker zacaly kmitat.
Vykonostni rozdil neni zanatelny mezi NT4 a W2k. Samozrejme, je to take otazka velikosti RAM, ale o mene nez 256MB se nema cenu bavit, ze?

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: Windows ME + Riva =

Autor: Lukas Kalista Muž

Založeno: 03.04.2001, 17:12

OK, nejsem znalec Woken. Ale stejne se mi to nezda. U FreeHandu ci PageMakeru bych to chapal, nebot to bude prevazne o rychlost zobrazeni. Ale prijde mi divne, proc by vypocet byl pod jednim systemem vyrazne rychlejsi nez pod jinym. Nebo ze by ve WinMe byl nejaky spomalovaci cyklus, ktery by bral procesoru treba 20 % vykonu? Me zase nekteri uzivatele Windows rikali, ze Me jsou rychlejsi system. Mozna by stalo za to zverejnit nejake vysledky mereni.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: Windows ME + Riva =

Autor: agent Muž

Založeno: 03.04.2001, 20:24

nejde ani tak o rychlostni rozdil, ale hlavne o stabilitu... Windows Me padaji tak 100x vic nez hodne rozladeny Mac OS... kazdych par minut naky problem... to sou uz i ty priserny W2K na tom vyrazne lepe... ale myslim, ze bavit se tu o herni platforme Windows je celkem zbytecne, PS2 je stejne lepsi ;-)))

Odpovědět na příspěvek

Reflek: RE: RE: Windows ME atd.

Autor: Viktor N. Muž

Založeno: 04.04.2001, 14:50

Pane Agente, to je příliš silné tvrzení. Kdepak jste vzal tu informaci, že ME padají 100x více? Pokud ovšem toto tvrzení vychází z Vaší osobní zkušenosti, kdy jste si nainstaloval Vy sám osobně ME na své \\\"garagePC\\\" - prosím, pak ale svou trpkou zkušenost nezobecňujte. Stejně tak se domnívám, že Váš výraz \\\"priserny W2K\\\" a \\\"herni platforme Windows\\\" vychází spíše z Vaší hluboké neznalosti. Ale asi Vás zmátlo, že W2K má v názvu slovo \\\"Windows\\\" a že na liště se rovněž nachází tlačítko \\\"Start\\\"...
Mohu Vás ubezpečit, že na svých pracovních stanicích mám nainstalovány W2k již od loňského léta a ani 1x (slovy: ani jednou) jsem nezažil \\\"modrou obrazovku\\\" a pocit nestability či nějaké nepohodlnosti, zatímco G4 se mi za tu stejnou dobu odporoučela mnohokrát. Ale rozhodně nemám nutkání na základě této zkušenosti prohlásit MacOS za nestabilní a nedodělaný systém. A to rozhodně ne proto, že by se po tomhle prohlášení na mou hlavu sesypalo spousta urážek a nadávek z úst ortodoxních \\\"mekařů\\\". Tohle není to správné diskusní forum (doporučuji nahlédnout na: diskusním fóru mujmac.cz/forum/hardware.
.. na téma "Kolikrát vám průměrne spadne MAC?" a pod.).

Jinak ale aktuálně k zajímavému článku pana Kalisty:
Schází mi tam poněkud konkrétnější informace o způsobu testování tak, aby se tentýž test dal nezávisle zopakovat i na jiné mašině a tím se tak například vyhnout zpochybnění testu (třeba právě u toho PC). Tomu zcela skvěle vyhovoval test na:http://members.nbci.co
m/_XMCM/powercheck/index.
html, ale o tomhle testu pane Kalisto víte, jak soudím z tabulky výsledků zde uvedené. Jste tam sice na 1. místě s časem 2 minuty a 23 vteřin, ale já se tam se svými 96 vteřinama už nedostal :-))
Tenhle test je ale zajímavý právě svou přenositelností. Pročpak nebyl součástí Vašeho testování zde? Vždyť k tomu ještě stačilo uvést typ a výchozí nastavení Photoshopu tak, aby si to každý mohl sám porovnat...
Zdravím
Vi
ktor N.

Odpovědět na příspěvek

RE: Reflek: RE: RE: Windows ME atd.

Autor: Lukas Kalista Muž

Založeno: 04.04.2001, 19:52

:-)))
Bohuzel, tato stranka neni aktualizovana uz hodne dlouho (mam pocit, ze asi rok a pul). Ten vysledek, co tam mam je upgradovany PowerMac 7300, takze zajiste pochopite, ze dnesni vysledky by byly o hodne jine. Nekdy loni jsem se tam chtel zapsat s nejakym lepsim casem (mam pocit, ze to byla 1:23, ale nechci kecat), ale uz to neslo :-(((
Proc nebyl zarazen - hodnoti cely test najednou a ne jednotlive operace. Ale vice v druhem dile clanku (Doufam, ze se bude zobrazovat bez problemu

Odpovědět na příspěvek

RE: Reflek: RE: RE: Windows ME atd.

Autor: agent Muž

Založeno: 04.04.2001, 20:09

tohle je klasika... opravdu nachapu, proc mi pisete zase otrepane fraze, ze Windows 2000 bezi rok bez restartu... kdyz ja mluvil POUZE o Windows Me -- "herni platforme", tedy nevim co sem tahate zase W2K (priserne jsou, na tom trvam, procovat bych s tim nemohl -- to uz radeji linux...)
ale to je uplne jine tema...
S Windows delam dost casto a ne jen jako naky uzivatel... a musim priznat, ze dokud jsme na Windows NT (tehdy jeste 4.0sp3) nezacal opravdu pracovat -- take to fungovalo, ale okamzite po nasazeni do bezne prace, internet, photoshop, Illustrator, scriptovani apod. to litalo dolu kazdou chvilkou a hlave to bylo silene pomale (tehdy nejlepsi co bylo -- PII/233)... hodil jsem to z okna a koupil G3 Maca... a rozhodne bych nemenil... hlavni duvod, proc nemohu delat pod windows, je ze se nedokazu smirit s hnusnou sedou bednou, ktera se klepe jak ratlik a hluci jak vysvac a s totalne nevkusnym GUI, ze ktere mi vstavaji vlasy hruzou... jako kreativec proste nemohu delat na necem co je hnusne a neesteticke... a to ze W2K jsou stabilnejsi nez Mac OS 9.1 nepopiram... ale to nic nemeni na celkove pouzitelnosti -- a ta je u Mac OS prijatelnejsi (oba ty systemy jsou mimochodem dost zoufale, ale kdyz si mam vybrat -- je to jasny...) Apple uz taky konecne dostal rozum (castecne) a Mac OS X je pravy UNIX... (a to je dalsi duvod pro Apple -- kvalitni UNIX mi vyhovuje 100x vice nez nake XP bez Unixu)

Odpovědět na příspěvek

Tuti: RE: Reflek: RE: RE: Windows ME atd.

Autor: Viktor N. Muž

Založeno: 04.04.2001, 21:52

Řekl bych tedy, že to je Váš problém, ze kterým se musíte psychicky vyrovnat. :-))
Zdravím
Viktor N.

Odpovědět na příspěvek

RE: Tuti: RE: Reflek: RE: RE: Windows ME atd.

Autor: agent Muž

Založeno: 05.04.2001, 00:17

nemusim se vubec s nicim vyrovnat! proc bych to delal???? mohu se prce svobodne rozhodnout! a to je to hlavni! ;)

Odpovědět na příspěvek

RE: Windows ME + Riva =

Autor: Bertik Muž

Založeno: 04.04.2001, 08:29

Koukam, ze prostor na hadky, jestli je lepsi PC nebo MAC se najdou vzdycky. Takze mala poznamka. Myslim, ze tenhle zastupce PC je stale jeste o hodne naslapanejsi nez ma vetsina z nas doma ci v praci (tim samozrejme nechci tvrdit, ze je nejlepsi, to v zadnem pripade).

Odpovědět na příspěvek

cely clanok

Autor: gogo Muž

Založeno: 03.04.2001, 14:11
Odpovědí: 0

rad by som si precital cely clanok ale, nejak mi to konci na riadku s %3, hned po prvej tabulke.je chyba len u mna[skusam z dvoch roznyx pocitacov,aj prehliadacov].

Odpovědět na příspěvek

RE: cely clanok

Autor: Lukas Kalista Muž

Založeno: 03.04.2001, 14:39

:-(((
Nekde se neco pokazilo, omlouvam se. Ted jsou vsichni na Expu. Bud to zkuste zitra, snad uz to bude opravene, nebo to mohu pripadnym zajemcum poslat mejlem.AUTOBOOT@

Odpovědět na příspěvek

MACofilie

Autor: petr Muž

Založeno: 17.04.2001, 16:44
Odpovědí: 0

Tento test by byl velmi objektivní, kdyby autor nemátl veřejnost "výkonem PC" Došlo zde k tomu, že v testech s nejnovějším modelem Apple G4 733MHz byl nasazen už poměrně starý a tudíž pomalý K7 900MHz. Samozřejmě se staršími SD-RAM pamětmi a né DDR-RAM na 266MHz. Osazení kartou TNT2 je politováníhodné. K tomuto stroji se spíše hodí GTS-2. TNT2 je tak pro 400MHz. K umělému upravování testů k poukázání na výkon G4 proti PC docházelo v těchto případech:
1) Photoshop - Nástroj pro produkty Apple. Jak by asi dopadli testy ve hrách nebo prácí s videem?
2) V CINEBENCH ukázalo AMD, je na stejné frekvenci rychlejší neš G4!!
"Prý na frekvenci nezáleží..HA HA!!"
3) Chybějící podpora OpenGL. Tak to je nejprůhlednější! Prý nechodil Quake 3 a další testy kvůli chybějící podpoře OpenGL. NO NEVÍM JAK VELKOU PRÁCI VÁM MUSELO DÁT Z WINDOWS TO OPENGL DOSTAT.
Když si totiž i úplný laik koupí jakékoli PC, sám si lehce naistaluje WIN (ten se vlastně naistaluje sám) a ovladače hardwaru, tak VŽDY bez jakýchkoli problémů naistaluje a spustí QUAKE III ARENA. OpenGL JE součástí WIN i Q3. Důvod, proč vám to údajně nechodilo je ten, že by se ukázalo, že G3/4 ABSOLUTNĚ nestíhá ve zobrozování (výpočtu) 3D-her. Pro ilustraci a porovnání s naměřenými hodnotami (super)strojů Apple uvádím výkony fps na AMD K7 1200MHz s obyčejnou GTS-2 za 8KKč a SDRAM. Hodnoty 1333MHz a GE-Force 3 jsou ještě výše:
Timedemo HIGH DETAIL
640*800*16 - netestovalo se
640*800*32 - netestovalo se
800*600*16 - 169,4
800*600*32 - 137,9
1024*768*16 - 144,6
1024*768*32 - 90,9
1280*1024*16 - 95,7
1280*1024*32 - 51,9
1600*1200*16 - 62,7
1600*1200*32 - 34,5
Toto však nejsou žádné rekordní výsledky díky levné grafárně. Co ale GTS-2 ultra? Nebo KYRO 2?
Zde je vidět slabost počítačů Apple. je tedy jasné, že ukázat výsledky testu by bylo škodlivé pro pověst o Apple a hlavně namyšlenost některých sběratelů želaza.

Také v dosti aplikacích převzatých z PC je výkon G4 na výkonu 100MHz Pentia. MAC není přáteský a výkoný počítač. V pro něj napsaných aplikacíh exceluje, to je jasné. V žádném případě není PC horší než MAC ani naopak. Jde o jiné syśtémy. Porovnávat jejich výkon je možné pouze za korektních podmínek. Když nejlepší, tak s nejlepším a neházet všechna PC do jednoho pytle. Co třeba Pentium 4? Nebo Alpha?
Závěrem bych porovnal Mac OS s Win2K, které oba znám: Win je stabilnější, přátelštější a rychleji se s ním pracuje. Jednotlačítková myš je přežitek. Já mám na myši tlačítka čtyři+ kolečko a pro některé grafické aplikace ve to tak akorát (Ofice, autocad, corel, visio..) Největší problém s jedním tlačítkem zažívám při kopírování a trapném tahání souboru na ikony aplikací.
Závěrem nutno říci že za současný stav produktů Apple může malá podpora vývojářů, málo peněz a nízká podpora veřejnosti. Jedinou šancí by bylo udělat PC kompaktibilní MAC s alespoň srovnatelným výkonem. Jinak tato značka skončí během pár let v propadlišti dějin. Vždyť AMD a INTEL jdou mílovými kroky, nové, o dost výkonější stroje jsou už za dveřmi!
A desing PC CASE je otázkou pouze vaší kapsy. Některý výrobky se i hodně podobají MACům.
Otázka na závěr: PROČ MÁ TABLET ČTYRY TLAČÍTKA NA "MYŠCE" ?
pro zrychlení a zjednodušení práce!

Odpovědět na příspěvek

RE: MACofilie

Autor: Jan Krotký Muž

Založeno: 17.04.2001, 17:23

Máš asi pravdu, ale zarputilí zastánci apple asi odeoíší hezké věci!

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Nejčtenější články
Nejlépe hodnocené články
Apple kurzy

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: