iMovie 3: Tři kroky dopředu, jeden zpátky - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Soutěž

Sponzorem soutěže je:

IDIF

 

Kde se koná výstava fotografií Luďka Vojtěchovského?

V dnešní soutěži hrajeme o:

Seriály

Více seriálůSoftware

iMovie 3: Tři kroky dopředu, jeden zpátky

21. února 2003, 00.00 | Program iMovie 3, součást balíku aplikací iLife pro práci s digitálními médii přináší řadu novinek, ale také několik nepříjemných chyb. Podívejme se, co nám nová verze nabízí a na co si musíme dát pozor.

V několika volně navazujících článcích se podíváme na současné možnosti pro střih digitálního videa. Budeme postupovat od nejjednoduššího ke složitějšímu: dnes se budeme stručně věnovat základní amatérské aplikaci iMovie; příště si ukážeme Final Cut Express pro zkušené amatéry, a nakonec se soustředíme na špičkový, plně profesionální Final Cut Pro. Samozřejmě si najdeme čas i na to, abychom si něco řekli o konkurenčním Avidu; jen Premiéru vynecháme (proto, že se jí nedávno MujMAC věnoval).

Nová aplikace iMovie 3 z balíku iLife od firmy Apple je oproti svému předchůdci rozhodně obrovský krok kupředu; bohužel však obsahuje i pár dost zásadních chyb. Na její služby i na její problémy se zde podíváme trochu blíž.

Do jisté míry jde o dvě recenze v jedné: pro ty, kdo iMovie neznají, se jej pokusíme alespoň zhruba popsat; naopak těm, kdo už s iMovie nějaké zkušenosti mají, se pokusíme zhruba přiblížit novinky verse 3. Je jich řada, mnoho skvělých, ale želbohu i pár velmi nepříjemných.

iMovie 3 můžete získat buď s novým počítačem, jako součást prodávaného balíku iLife spolu s iPhoto 2, iTunes 3 a iDVD 3 a nebo zdarma z internetových stránek Apple

. Tak trochu obecně

Aplikace iMovie je zcela typickým zástupcem jednoduchých střihových systémů, určených naprosto pro kohokoli: pro práci s iMovie nepotřebujeme žádné speciální znalosti. Její výhodou je i to, že je standardně předinstalována na kterémkoli počítači Apple, který si koupíme; díky tomu, že počítače Apple jsou standardně vybaveny vším potřebným pro digitální střih, to znamená, že prostě počítač vybalíme z krabice, připojíme k němu kameru, a můžeme začít střihat. Není zapotřebí se zabývat žádným sestavováním hardware (vyjma připojení počítače do zásuvky a jeho propojení s kamerou pomocí kabelu FireWire), ani komplikovanými volbami pro potřebné nastavení software.

Ve třetí versi konečně okno!

iMovie 3 sice základní rozložení ovládacích prvků zachovává beze změny, ale firma Apple konečně upustila od nepraktického celoobrazovkového formátu; nyní iMovie pracuje ve zcela standardním okně. To přináší předlouhou řadu výhod — od pohodlného drag&drop mezi různými aplikacemi až po možnost využití pracovní plochy obrazovky podle potřeby: velikost okna se samozřejmě dá měnit. Bohužel, pořád nelze otevřít víc projektů najednou, ačkoli okna by to bez problémů umožňovala a výrazně by to usnadnilo sdílení klipů; nabízí se myšlenka, že jde o úmysl, protože firma Apple chce náročnější uživatele spíše směrovat k samostatnému produktu Final Cut Express.

Základní koncepce iMovie se ovšem nemění: jednotlivé funkční bloky jsou v okně rozloženy přesně stejně, jako tomu bylo u předchozí verse na celé obrazovce:

 • levý horní roh okna zabírá náhled, kombinovaný s řízením kamery pro snímání záběrů do počítače prostřednictvím rozhraní FireWire. Povšimněme si dvoupolohového přepínače "kamera / střih" pod ním;
 • v pravé části okna je o něco menší panel, obsahující seznam služeb. Pomocí tlačítek pod ním jej můžeme přepínat mezi sedmi možnými režimy: přehled klipů, nasnímaných z kamery; statické snímky; práce se zvukem; titulky; přechodové efekty; filtry a efekty nad záběry; příprava DVDisků. Prostřednictvím tohoto panelu máme přístup prakticky ke všem službám, jež iMovie nabízí (s několika málo výjimkami, přístupnými jen přes menu);
 • u dolního okraje okna vidíme přehled celého střihaného filmu. I ten můžeme používat ve dvou režimech: první z nich, který vidíme na minulém obrázku, ukazuje jednotlivé klipy jak jsou seřazeny za sebou. Druhý režim representuje každý klip obdélníčkem takové délky, kolik času klip zabere; navíc v něm vidíme i zvukový doprovod: podobá se tak "timeline" profesionálních střihových aplikací:

Převod záběrů do počítače

Chceme-li se pustit do práce se střihem videa, skutečně stačí připojit kameru. Žádná nastavení a předvolby nejsou zapotřebí: aplikace iMovie sama zjistí, zda kamera pracuje v evropském standardu PAL nebo v americkém NTSC, a tomu automaticky přizpůsobí celý projekt. Po přepnutí do režimu "kamera" máme k dispozici stejné základní ovladače pro vyhledání záběru; nyní však samozřejmě namísto zobrazování klipu nebo jejich skupiny ovládají přímo připojenou videokameru. Uvnitř okna vidíme záběr, který kamera právě čte z kazety. Po vyhledání prvního záběru, který chceme z kazety sejmout, už jen stiskneme tlačítko "Import".

U aplikace určené pro laický střih je samozřejmé, že se už o nic jiného nemusíme starat: iMovie automaticky sejme všechny klipy z pásku, roztřídí je podle toho, kdy byl který fakticky natočen, a automaticky je uloží do seznamu klipů v projektu, na kterém právě pracujeme (nebo rovnou do sestřihu, chceme-li).

Hrubý sestřih

Máme-li alespoň zhruba promyšlený scénář budoucího filmu, můžeme se pustit do hrubého sestřihu. V nejjednodušším případě nejde o nic jiného, než poskládat klipy za sebe ve vhodném pořadí. Obvykle na to stačí myš: prostě klipy podle libosti přetahujeme ze seznamu klipů v okénku v pravé části obrazovky do přehledu filmu dole.

Aplikace klipy automaticky skládá v požadovaném pořadí; i to můžeme změnit prostým přetažením klipu z jednoho místa na druhé. Jestliže se nám něco nelíbí a chceme zvážit jinou variantu, můžeme samozřejmě myší přemístit klip i opačně: z filmu do seznamu klipů.

Pro amatérský střih je typické, že — až na výjimky potvrzující pravidlo — se každý zdrojový klip v cílovém sestřihu objeví pouze jednou. Aplikace iMovie tomu vychází vstříc tím nejjednodušším způsobem: přesunutí klipu myší ze seznamu do sekvence jej skutečně přemístí, tj. klip zmizí ze seznamu, a objeví se v sekvenci. Pokud bychom ale z nějakého důvodu chtěli použít jediný klip na více místech — např. klip, obsahující hezký celkový záběr, můžeme chtít uložit jak na začátek jako úvod, tak i na konec jako podklad pro koncové titulky — klip prostě označíme, a použijeme naprosto standardní příkazy "Copy", "Cut" a "Paste". Jejich prostřednictvím také můžeme měnit pořadí klipů a přemísťovat je mezi seznamem a sekvencí, jestliže nám z nějakého důvodu práce s myší nevyhovuje. Někdy pouhé přesunování klipů nestačí; pak máme k dispozici i další služby:

 • kterýkoli klip můžeme rozdělit na dvě části — tj. na dva klipy, které budou nadále samostatné — v libovolném místě. Nic není jednoduššího: klepnutím na klip — který opět může stejně dobře být v sekvenci jako v seznamu klipů — si jej zobrazíme v okně náhledu. Myší, pomocí tlačítek pro vyhledání záběru, nebo docela obyčejnými kursorovými šipkami vyhledáme místo, na kterém chceme klip rozdělit — a použijeme příkaz "Split Video Clip at Playhead" z menu "Edit". To je vše: aplikace iMovie ihned klip nahradí dvojicí nových klipů, z nichž první na zvoleném místě končí a druhý začíná;
 • klip můžeme omezit jen na jeho část, chceme-li se zbavit nevydařených záběrů na jeho začátku a/nebo konci. Opět klip klepnutím zobrazíme v náhledovém okénku, a tentokrát namísto jediného bodu vybereme celý úsek (k tomu slouží trojúhelníčky pod lištou, representující klip; označený úsek je zobrazen žlutě — podívejte se znovu na první obrázek). Pak už jen použijeme příkaz "Crop", a klip se omezí jen na označený úsek;
 • kterýkoli klip můžeme pustit "pozpátku" — stačí jej označit a zvolit příkaz "Reverse Clip Direction" z nabídky "Advanced";
 • z kteréhokoli snímku libovolného klipu můžeme vytvořit samostatný "klip" jakékoli délky, který prostě obsahuje ten jediný neměnný záběr: snímek opět vybereme v okně náhledu, a použijeme příkaz "Create Still Frame".

Kombinace těchto služeb nám umožní sestavit celou sekvenci tak, jak si ji představujeme. Chceme-li vidět, jak bude výsledek vypadat, prostě klepneme kamkoli do okna mimo klipy; tím se v náhledovém panelu zobrazí celý film, a můžeme si jej prohlédnout (mimochodem, tlačítko vpravo vedle tlačítka "play", které vypadá jako "play v obdélníčku", zajistí náhled na celé obrazovce).

Další služby: perfektní spolupráce s ostatními aplikacemi

Asi nejvýznamnější z novinek iMovie 3 je mnohem lepší integrace iMovie do systému. Zčásti je příčinou to, že iMovie bylo konečně přepsáno do nativního API Mac OS X Cocoa; kromě toho ale přibyla dlouhá řada zcela nových služeb, zaměřených právě na spolupráci s ostatními aplikacemi, především z balíku iLife. Této spolupráci jsou přímo věnovány tři režimy pravého multifunkčního panelu.

Statické snímky

První z nich, režim statických snímků, prostě nabízí přímý přístup do databáze aplikace iPhoto. Cokoli, co tam máme, je zde pohodlně k dispozici a prostým drag&drop můžeme kterýkoli snímek zařadit do sestřihu jako statický klip předem zvolené délky:

Klip ovšem nemusí být zase tak docela statický: iMovie dokáže animovat zoom a posunutí obrázku; další oživení můžeme doplnit prostřednictvím filtrů a efektů, jež lze aplikovat na libovolný klip včetně klipů vytvořených z fotografií — na to se ale podíváme až v příštím odstavci, věnovaném jemnému střihu.

Práce se zvukem

Služby pro ozvučení filmů samozřejmě byly součástí iMovie od samého začátku: standardně bylo možné kromě původního zvukového doprovodu sejmutého z kamery využívat audiozáznamy z CD, "voiceover", nahraný prostřednictvím mikrofonu, a pracovat se sadou zvukových efektů iMovie.

To vše je stále k dispozici; navíc ale verze 3 dokáže přímo spolupracovat s iTunes, takže máme v panelu přímo kompletní seznam všech skladeb včetně rozdělení do skupin, a můžeme je volně využívat:

Kteroukoli skladbu — nebo, po přepnutí pomocí horní rozevírací nabídky, kterýkoli efekt či skladbu z vloženého CD — prostě vhodíme myší do "timeline" na místo, na kterém ji chceme mít, do kterékoli ze dvou dolních stop (horní representuje původní zvukový doprovod klipů, sejmutých z kamery).

Další velmi příjemnou novinkou iMovie 3 je to, že v "timeline" můžeme průběžně měnit hlasitost jednotlivých audioklipů s využitím klíčových bodů, podobně, jako se to dělá v profesionálních střihových programech: stačí zapnout přepínač "Edit Volume", a můžeme myší v každém klipu libovolně upravovat čáru, representující hlasitost:

Příprava DVD

Zatímco starší verse iMovie dokázala pouze vyexportovat video ve formátu vhodném pro import do iDVD, verze 3 i zde exceluje ve snadné a pohodlné spolupráci. Především, přímo v iMovie můžeme určit tzv. "chapter marks" — značky, na které budeme později při přehrávání DVDisku mít přímý přístup; k tomu slouží další z nových panelů. Odsud pak můžeme i rovnou vytvořit základ projektu pro iDVD:

Kromě toho, a to je další skvělá novinka iMovie 3 oproti předchozím verzím, můžeme film přímo exportovat do formátu MPEG2; to má smysl pro ty, komu stačí jednoduché střihové služby iMovie, ale chtějí připravovat náročné DVDisky s využitím všech možností autoringového programu DVD Studio Pro:

Služby pro jemný střih jsou bohatší

Máme-li sekvenci nahrubo připravenou, zbývá doladit přechody mezi jednotlivými klipy, a doplnit titulky, efekty a případně zvukovou stopu. K tomu odjakživa slouží zbývající, dosud nepopsané režimy multifunkčního panelu: titulky, přechodové efekty, filtry.

Ani jeden z těchto panelů není v iMovie novinka; všechny tři však nabízejí bohatší paletu služeb, než jak tomu bylo v předcházejících versích. Se všemi se také pracuje obdobným způsobem:

Nejprve zvolíme klip, na který chceme efekt či titulek aplikovat; iMovie nám pak bude ukazovat náhled průběžně při tom, jak budeme upravovat nastavení. Pak určíme atributy efektu či titulku — a výsledek prostě vhodíme před požadovaný klip (nebo mezi dvojici klipů, jedná-li se o přechodový efekt).

To je všechno: přechodové efekty se v přehledu sekvence zobrazí jako malá okénka, s "packami" zasahujícími do klipů, na něž jsou aplikovány; pro ostatní slouží malé ikonky v horním rámečku klipů — to vše ilustruje následující obrázek (klip "Music Video" obsahuje titulky, klip "Peta" filtr):

S titulky je ovšem bohužel v iMovie 3 jeden velký problém: jak se zdá, nejsou pro jejich přípravu použity rutiny Cocoa, ale multimediální knihovna QuickTime. Ta ovšem je, stejně jako Carbon, dědictvím po Mac OS 9 — takže nepodporuje Unicode. To by samo o sobě nemuselo vadit; mezi zásadní chyby iMovie 3 však patří to, že se jeho programátoři neobtěžovali Unicode korektně převádět na odpovídající osmibitová kódování podle použitých písem. Pro uživatele je výsledek velmi tristní: české znaky fungují bez nejmenších problémů kdekoli, kromě toho nejdůležitějšího — titulků!

Pokusíme-li se tedy v titulcích použít české znaky, iMovie 3 se prostě zblázní: obvykle titulek vůbec neuvidíme, někdy se zobrazí zcela nesmyslné znaky nebo čtverečky (jež normálně v písmech representují neexistující znak). To je podle mého názoru nejhorší z chyb iMovie 3; o ostatních se ještě zmíním, ale nepovažuji je za tak závažné.

Kakao odstranilo řadu problémů

Nová verse iMovie není jen upgrade: jde o kompletní přepis aplikace z původního API Carbon, vhodného pro kompatibilitu se starým Mac OS 9 — který už konečně firma Apple definitivně opustila — do moderního, plně objektového nativního API Mac OS X Cocoa.

Uživateli by ovšem mohlo být lhostejné, v jakém API je ta která aplikace napsaná; rozdíly se ovšem projeví v řadě detailů, kde nativní Cocoa daleko lépe podporuje standardní systémové služby. Staré iMovie např. vinou Carbonu pracovalo s pouze osmibitovou znakovou sadou: třeba v názvech klipů české znaky nešly použít vůbec. Cocoa však využívá standard Unicode, a díky tomu v iMovie 3 nejsou s češtinou žádné problémy (vyjma titulků, za něž může patrně QuickTime), ani při sdílení českých jmen mezi iMovie a ostatními aplikacemi iLife. Bez obtíží funguje také řada systémových doplňků, založených na využití objektového jádra (jako třeba TextExtras nebo OCSmart Hacks), fungují služby pro integraci mezi aplikacemi (Services), titulky můžeme "drag&dropnout" z libovolné jiné aplikace...

Velikost? Lenost? Chyby?

Až dosud jsme iMovie 3 většinou chválili; zaslouží si ale také pár výtek. Uživatelé nové verzi vytýkají především

 • velikost: iMovie 3 zabere na disku několikanásobně víc místa, než jeho předchůdce;
 • rychlost: iMovie 3 prý je nesrovnatelně pomalejší;
 • omezené služby: uživatelům, kteří byli zvyklí na "timeline" starší verse, nový režim často nevyhovuje;
 • řada chyb: nový iMovie prý občas padá, někdy špatně překresluje obrazovku...

Podívejme se na jednotlivé výtky postupně: jistě, iMovie 3 je daleko větší, než jeho předchůdce; nabízí ovšem také daleko více služeb, a především obsahuje patnáct kompletních lokalizací. Pokud máme málo místa, můžeme je klidně odstranit. A vlastní kód aplikace je, na služby jež nabízí, směšně malý: má jen cca 1.5 MB! Ani s rychlostí jsem zásadní problém neviděl: trojka se mi zdála jen o něco pomalejší než dvojka, ani zdaleka natolik, aby to opravdu vadilo. Možná je trojka výrazně náročnější na paměť: je pravda, že mám ve svém Macu přes půl GB RAM. Polemizoval bych i s těmi, kdo protestují proti nové "timeline": mně přijde šikovnější než stará; dokonce je možné i řídit přímo hlasitost jednotlivých úseků zvukového doprovodu s využitím klíčových bodů, stejně jako v profesionálních systémech.

Chyby... to je jiná. Chyb je bohužel v iMovie 3 jak naseto: můžeme spekulovat o urychleném uvedení na trh (a, samozřejmě, musíme mít na paměti také to, že ve skutečnosti jde o první versi zcela nové aplikace — iMovie 3 není úprava, ale kompletní přepis). Ať už je ale příčinou cokoli, narazíme na řadu nepříjemných problémů. Mně při testování aplikace nespadla ani jednou, ale chybné překreslení jsem zažil mnohokrát, a narazil jsem i na další problémy.

Asi nejhorší z nich je výše popsaný problém s podporou češtiny v titulcích.

Suma sumárum...

Celkem vzato, iMovie 3 je skutečně skvěle navržený program... ale vinou řady chyb v současnosti ideální "na podívanou a na hraní"; chcete-li opravdu střihat video, ještě se chvilku držte iMovie 2, dokud se neobjeví update.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

To jsem trochu zklamán ...

Autor: Pes Karter Muž

Založeno: 21.02.2003, 09:51
Odpovědí: 0

A to si plánuji letos pořídit Apple právě pro střih videa. Jenomže pokud bych nemohl psát titulky s diakritikou, tak takový film vůbec nedokončím. Na PC mne stříhat moc netěší, jsem přesvědčen, že pro mé potřeby (střih, digitální fotografie, grafika a tvorba webu) bude Mac vhodnější a teď takovéhle překvapení. No to je situace !

Odpovědět na příspěvek

RE: To jsem trochu zklamán ...

Autor: Arthur Muž

Založeno: 21.02.2003, 10:53

Pokud se chcete dat do strihani, za chvili zjistite, ze vam iMovie nestaci. Pro to je tady novy FinalCut Express za cca 13000, ktery umi skoro to same co velky FinalCut. K těm titulkům: podle moji zkušenosti nemůžete používat systémová Unicode písma, ale pokud použijete "starší" CE písma, tak tam diakritika normálně je.

Odpovědět na příspěvek

To se nepovedlo!

Autor: agent Muž

Založeno: 21.02.2003, 10:40
Odpovědí: 0

Já tedy vážně nevím, ale verze co mam (nějaká prerelase 3.0.0) rozhodně není kompletně přepsaná do kakaa, rozhraní je normálně v rsrc souboru, což ukazuje na C++ Nevěřím, že rozdíl mezi verzí 3.00 a 3.01 bude zásadní přepsání kódu..
Pokud jde o titulky, absolutně vše funguje, zkoušel jsem to dost intenzivně.. bohužel výsledek byl zoufale nekvalitní (výsledný rendering) Možná to je nějaký problém s QuickTime (já to zkoušel na 10.2.0 s originálním QT). Velmi nespokojen jsem ostatně byl s jakýmkoliv exportem, kvalita vždy byla nedostatečná.
Jinak mi nejvíc vadí to pitomé okno, které lze kdekoliv chytnout a přenášet, doufám, že to odstranili, protože jsem si každých pár minut posunul nechtěně celým oknem… (to je vážně k smích, systémová okna lze chytat trapně jen za horní lištu, a tady můžu chytat snad i za ovládací prvky... hrůza!) Timeline mi nesedí (tedy jen to automatické roztahování) jinak je super... Co víc dodat? Konečně opravdu kompletně vše přepsat do kakaa a nevytvářet trapné umělé omezení pro uživatele. U titulků mne velmi vadí, že nelze změnit styl (a to ani u dokupovaných) -- vždy je tam stín... Celkově jsem čekal mnohem ale mnohem víc. Bohužel podobě zmršené je i nové iPhoto, tam bych klidně použil titulek Dva kroky zpět, jeden drobný krůček vpřed.

Odpovědět na příspěvek

RE: To se nepovedlo!

Autor: OC Muž

Založeno: 23.02.2003, 14:36

Nevím jak Váš prerelease, ale iMovie 3.0 je určitě Kakao, GUI je definováno zcela standardními NIBy v XXX.lproj, a tak dále. Jistě, tu a tam nějaké carbonovské reziduum zbylo v GUI (speciálně dementní popup menu na fonty namísto standardního panelu), a zřejmě je v carbonu/quicktime vlastní práce s videem.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: To se nepovedlo!

Autor: jirka Muž

Založeno: 24.02.2003, 10:24

To, ze jsou resources v .nib vubec neznamena, ze je aplikace v coca! Carbon api obsahuje samozrejme i funkce pro praci s .nib. Cocoa je to tehdy, je-li to napsane v objective-c, vyuziva to cocoa classes, a eventuelne rozhrani je udelane pomoci Interface Builderu! Ne kazdy je ale takovy blazen aby prepisoval kod z vyspelejsiho c++ do objective-c jen kvuli cocoa classes! To je pravy duvod, proc je a bude spousta veci carbon. Ale carbon neni zadny shit, je to jen jine api (tedy jen interface) k vecem ktere nabizi OS X. Problemy ktere mate s carbon aplikacemi tedy vetsinou neni vinen carbon, ale to, ze ho dana aplikace dostatecne nevyuziva.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: To se nepovedlo!

Autor: agent Muž

Založeno: 24.02.2003, 11:43

Tvrdit, že C++ je vyspělejší mi připadá buď jako plácnutí z neznalosti OC a nebo velmi odvážný (a ojedinělý) názor programátora, který se s OC ještě nestačil zcela seznámit. Ale jinak je pravda, že i Carbon může být v nibu, ale není to pak kakaový nib, ale velmi omezený carbon nib (s možnostmi jako mají běžné prostředky v mac os classic). Carbon je největší opruz jaký nám Apple dopřál. Vše (NAPROSTO VŠE) co nám v Mac OS X nefunguje jde na vrub právě této "vyspělé" technologie. Všechny problémy, které řeší vývojáři a uživatelé např. u Adobe produktů mají společného jmenovatele -- carbon. Všechny problémy s českým prostředím v Mac OS X jsou také vázány na Carbon. Jistě bude zajímavá informace, že problémy, které po užití českého jazyka na prvním místě zmizeli z posledních verzí Mac OS X Jaguar jsou způsobeny jen a pouze přepsáním konkrétních "vadných" částí do kakaa -- zatím jsem se ještě nesetkal s perfektně fungující carbon aplikací. Když si můžu vybrat mezi dvěma aplikacemi se zhruba stejnými funkcemi a jedna bude v kakau a druhá v karbonu, tak bez rozmýšlení sáhnu po té kakaové verzi. A již mne vážně nebaví stále poslouchat zastánce karbonu, že vše v něm jde stejně snadno a dobře jako v kakau, kdyby tomu tak opravdu bylo, vypadali by tyto programy asi o hodně jinak než vypadají a především by se dali reálně použít.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: RE: To se nepovedlo!

Autor: jirka Muž

Založeno: 24.02.2003, 12:56

Nechci rozpoutavat plamenne diskuse o c++ a obj-c, zejmena bylo-li puvodni tema jine. Ale to ze c++ je vyspelejsi jazyk rozhodne neni ojedinely nebo snad velmi odvazny nazor! Mohl bych stejne tak tvrdit ze to co pises "je velmi odvazny a ojedinely nazor programatora, ktery se jeste s c++ nestacil zcela seznamit" :-) Tim nijak nehanim obj-c! Nejsem ani zadnym "zastancem Carbonu". Jen rikam, ze zdaleka ne vsechny neduhy, kterymi trpi carbon aplikace, jsou problemem Carbonu. Jsou jenom nedobre napsane a "pouhe" prepsani do Cocoa k jejich spraveni nestaci.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: RE: RE: To se nepovedlo!

Autor: oc Muž

Založeno: 24.02.2003, 13:44

Inu, zkusme to uzavřít -- opravdu sem tahle diskuse tak úplně nepatří. Tak postupně:

[jirka]
> To, ze jsou resources v .nib vubec neznamena, ze je aplikace v coca!

Jistěže, to ovšem byla odpověď na zprávu, jejíž autor tvrdil, že resources jsou v osdevítkovém rsrc (a proto je to Carbon).

Ve skutečnosti lze z Cocoa využívat carbonovské služby prakticky bez omezení (existují určité problémy s Carbon eventy, ale dají se řešit), z Carbonu lze kakaové služby využívat hůř a ne všechny, ale možné to je taky.

> Cocoa je to tehdy, je-li to napsane v objective-c, vyuziva to cocoa classes, a eventuelne rozhrani je udelane pomoci Interface Builderu

Je to zjednodušení, ale budiž. To je také přesně případ iMovie. Pro ověření doporučuji použít např. otool ;)

Nejjednodušší test pro laika neprogramátora je zkusit, zda v aplikaci fungují věci jako TextExtras nebo OCSmart Hacks. Ano-li, je to Cocoa (a případné carbonovské doplňky na tom nic nemění). Ne-li, je to Carbon (a případné kakové doplňky na tom nic nemění).

> Ne kazdy je ale takovy blazen aby prepisoval kod z vyspelejsiho c++ do objective-c jen kvuli cocoa classes

Inu, je otázka, jak se měří vyspělost jazyka. Já mám za sebou velké projekty (statisíce programových řádků a víc) v C++ i v ObjC, a na základě této snad ne zcela zanedbatelné zkušenosti tvrdím, že

- v ObjC se programuje nesrovnatelně pohodlněji (v průměru to, na co v C++ potřebuji den, mám v ObjC za dvě hodiny);
- ObjC je daleko úspornější (v průměru to, na co v C++ potřebuji sto řádků, napíšu v ObjC na dvacet);
- ObjC je mnohem bezpečnější (v průměru to, co v C++ ladím několik hodin, v ObjC chodí bez chyby hned na první napsání).

Důvodem je plnohodnotné objektové programování, o kterém se C++ nezdá, ale v ObjC je samozřejmostí -- a také, ovšem, skvěle navržené knihovny Cocoa (nebo ještě přesněji řečeno, skvěle navržené knihovny OpenStep, jež Cocoa naštěstí pokazilo jen docela málo).

> Ale carbon neni zadny shit, je to jen jine api (tedy jen interface) k vecem ktere nabizi OS X

Obojí je pravda ;) Obdobně by se dalo říci, že valcha i moderní automatická pračka jsou jen různá API k k věcem, které nabízí voda a prací prášek ;) Ačkoli toto podobenství samozřejmě -- jako všechna -- kulhá, přeci jen má smysl: na valše i v automatické pračce lze kvalitně vyprat, v Carbonu i v Cocoa lze napsat kvalitní aplikaci. Na valše i v automatické pračce lze zaprat, v Carbonu i v Cocoa lze napsat šmejd. Dosáhnout stejného výsledku na valše je nesrovnatelně pracnější, než v automatické pračce -- a nejinak tomu je s Carbonem a s Kakaem.

> Problemy ktere mate s carbon aplikacemi tedy vetsinou neni vinen carbon, ale to, ze ho dana aplikace dostatecne nevyuziva

Jistěže. A proč tomu tak je? Proto, že carbon je špatně navržené zastaralé API, ve kterém by kompletní využití všech možností programátora stálo strašlivou spoustu času a práce, jež na to vynaložit prostě nemůže. V kakau naproti tomu většina standardních služeb funguje prostě sama od sebe, aniž by se o to programátor musel starat.

[agent]
> Vse (NAPROSTO VSE) co nam v Mac OS X nefunguje jde na vrub prave teto "vyspele" technologie

No, to zase úplně pravda není, i když je to pravdě velice blízko. Existují ale některé problémy, jež s Carbonem nijak nesouvisejí (např. dementní "osdevítková" struktura Quartzu, jenž není plnohodnotným serverem, ale spíše pouhou client-side knihovnou služeb; s tím _volně_ související nemožnost spustit zároveň dvě aplikace v různých uživatelských kontech z nichž ani jedno není root nebo nemožnost spustit aplikaci na jednom stroji a její GUI na jiném; chybné zpracování redraw regionu, jehož vinou se často naprosto zbytečně překresluje spousta "views" jež se vůbec neměnily; a tak dále).

Je ale naprostá pravda, že carbon je vinen odhadem tak 95% chyb a problémů s Mac OS X.

> zatim jsem se jeste nesetkal s perfektne fungujici carbon aplikaci

BBEdit? Nevím, sám jej nepoužívám (TextEdit a pico mi bohatě stačí na vše, co potřebuji), ale dosud jsem na něj ve fórech neviděl ani jedinou kritiku.

[jirka]
> Ale to ze c++ je vyspelejsi jazyk rozhodne neni ojedinely nebo snad velmi odvazny nazor!

Inu, pokud nedefinujeme "vyspělost" nějakým velmi ojedinělým či odvážným způsobem ;), je to především naprostý nesmysl.

> Mohl bych stejne tak tvrdit ze to co pises "je velmi odvazny a ojedinely nazor programatora, ktery se jeste s c++ nestacil zcela seznamit" :-)

Problém je v tom, že v zásadě existují dvě skupiny programátorů:

(i) ti, kdo ObjC neznají vůbec nebo jen orientačně (napsali v něm nanejvýš několik projektů, max. nějaký ten tisíc řádků). Ti obvykle preferuji C++ (případně Javu či C#);
(ii) ti, kdo ObjC znají dobře -- mají v něm za sebou nejméně jeden velký projekt. Dosud jsem se v této skupině nesetkal s *nikým*, kdo by ObjC nepreferoval kdykoli je to jen trochu možné.

> Jsou jenom nedobre napsane a "pouhe" prepsani do Cocoa k jejich spraveni nestaci

To je jistě pravda. Zároveň je ale třeba mít na paměti, že (díky nesrovnatelně menší pracnosti při psaní standardních věcí) je v Cocoa jaksi mnohem víc času na to zamyslet se nad správnými algoritmy.

Odpovědět na příspěvek

po upadatu snad ano...

Autor: strihoruky edvard Muž

Založeno: 21.02.2003, 13:40
Odpovědí: 0

pokud jde o ty titulky, tak tam jsem problem nezaznamenal... vse jde cesky, v pohode...

jinak ale verzi 3.0 nedoporucuju, strihal jsem asi hodinu dosti narocneho videa v os9/imovie 2.0, nespadl mne ani jednou, a prace je opravdu rychlejsi...

vcera jsem poprve strihal v osx 10.2.3/imovie3.0 klipek 2min/400mb a imovie spadlo trikat...

take jednou uz vytvorene titulky nesly updatovat jinym textem... stejne tak nove nastaveni transitions se odmitaly prepocitat...

hlavni problem ale byl v tom, ze stav/prubeh videa na obrazovce vubec neodpovidal pozici kurzoru v time line... takze se vlastne vubec nedalo rozdelovat klilpy, delat stillframy, vse bylo cca o sekundu posunuto...

snad to vse update vyresi...

Odpovědět na příspěvek

Carbon umí unicode

Autor: Lubor Muž

Založeno: 21.02.2003, 17:15
Odpovědí: 0

Musím vás trochu opravit. Carbon podporuje všechny operace s unicode texty, musí se ale použít CF funkce, odpovídá to přibližně třídě NSString v Cocoa. Je ale pravda, že Apple v iApplikacích někdy nepoužívá vymoženosti Apple, například ty fadery v iTunes byly jiné, než systémové. LP

Odpovědět na příspěvek

Carbon umí unicode

Autor: Lubor Muž

Založeno: 21.02.2003, 17:17
Odpovědí: 0

Musím vás trochu opravit. Carbon podporuje všechny operace s unicode texty, musí se ale použít CF funkce, odpovídá to přibližně třídě NSString v Cocoa. Je ale pravda, že Apple v iApplikacích někdy nepoužívá vymoženosti Apple, například ty fadery v iTunes byly jiné, než systémové. LP

Odpovědět na příspěvek

RE: Carbon umí unicode

Autor: OC Muž

Založeno: 23.02.2003, 14:32

Inu, programátoři tomu rozumějí stejně. Pro neprogramátory: ano, pokud někdo píše aplikaci v Carbonu _pro Mac OS X_, může využívat Unicode (a Services a řadu dalších věcí). Nikdo ale není takový blázen aby to dělal, protože psát aplikace přímo pro Mac OS X jde stokrát snáz v Kakau. Pokud se naopak Carbon používá pro _přenesení hotového kódu z Mac OS 9-_, Unicode (a Services a spousta dalších věcí) je v háji. Jistě, dají se doplnit -- snad s jedinou výjimkou BBEditu se tím ale nikdo neobtěžuje, protože carbonovští programátoři jsou obecně zvyklí na systémové standardy kašlat. Bohužel.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: Carbon umí unicode

Autor: MaLer Muž

Založeno: 23.02.2003, 14:41

Np. Eudora umi jak unicode, tak services. puvodne devitkova aplikace.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: Carbon umí unicode

Autor: oc Muž

Založeno: 23.02.2003, 14:48

Ehm... To, jak Eudora "umí" Unicode je ten důvod, proč Ti musím psát maily bez diakritiky, aby sis nerozbil ústa o UTF8? ;))))

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: RE: Carbon umí unicode

Autor: MaLer Muž

Založeno: 23.02.2003, 14:54

Nevim jestli to je tva skleroza nebo kakaova demagogie, ale shodli jsme se na tom, ze prave s UTF-8 problem neni. dal to nekomentuju.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: RE: RE: Carbon umí unicode

Autor: oc Muž

Založeno: 23.02.2003, 15:01

Skleróza? Kakaová demagogie?!?

From: Martin Ler
Date: Thu Feb 6, 2003 01:57:04 Europe/Prague
To: Ondra Cada
Subject: Re: Omni, DVD-RW

no jasne, viz hvezdicky...

zprava a) s korektni cestinou:
Date: Wed, 5 Feb 2003 03:28:48 +0100
Subject: Re: iSycn
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed *****
...
zprava b) s pomrsenou cestinou
Date: Wed, 5 Feb 2003 15:34:06 +0100
Subject: Re: iSycn
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed *****
...
a jeste take
...
On Thursday, Feb 6, 2003, at 01:57 Europe/Prague, Martin Ler wrote:

hlavne ze eudora, resp. qualcom tvrdi, ze podporuji unicode...

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Carbon umí unicode

Autor: MaLer Muž

Založeno: 23.02.2003, 21:05

mea culpa, tak z toho kodovani sem byl ve finale zmateny.

Odpovědět na příspěvek

Ken Burns efekt/titulky

Autor: Jiri Muž

Založeno: 21.02.2003, 19:51
Odpovědí: 0

Mne napriklad nefungovalo reversni provedeni Ken Burns efektu, spravne ho spocital jen jednou, pri dalsich pokusech uz vysledny snimek skoncil na jine velikosti nez byl nastaven v preview. Nepomohlo ani nove spusteni aplikace, ani zalozeni noveho projektu.
S cestinou v titulcich jsem nemel ZADNY problem. Jediny problem byl, ze pokud jsem dal zobrazit titulek, behem jeho zobrazovani o neco potlacil zvuk klipu. To jsem teda fakt nechapal, at jsem delal cokoliv, nepodarilo se mi to ovlivnit. Nakonec jsem titulek vlozil v iMovie 2, projekt otevrel v iMovie 3 a vse bylo OK.
Jiri

Odpovědět na příspěvek

nedovareny SW

Autor: Dusan Neumann Muž

Založeno: 22.02.2003, 21:44
Odpovědí: 0

Po ctrnactidennim experimentovani jsem se opet vratil k iMovie 2.1.1. v OS9, kter je nejrychlejsi a nejspolehlivejsi.
IM3 je zoufale pomale uz pri otevreni, import z IM2 je skutecne hlemyzdi. Prvni a poslednim okn klipu casto po strihu zcernaji ( nekdy zcela randomly po "undo"). v timeline mi chybi casovy udaj u jednotlivych klipu jako v IM2. Upgrade to IM# je zadarmo, ale Apple jaksi zamlcel, ze pak uz nejde exportovat do iDVD2. V nahledovem panelu uz nelze klipy posunovat kdyz se zaplni jako to slo u IM2. U okna chybu fast forward. Prestal mi fungovat export pres Dazzle Hollywood do S-VHS.
Nemam sice nejrychlejsi stroj G4 867MHz, 768mRAM, ale kdyz jsem srovnal rychlost prace tak na mem PB G3 500Mhz , udelam stejnou praci v IM2 o tretinu rychleji.
Uprimne receno, az na podstatne vylepsenou praci se zvukovymi stpami stoji IM3 za hovno.
Dneu

Odpovědět na příspěvek

zrychleni IM3

Autor: Dusan Neumann Muž

Založeno: 22.02.2003, 21:49
Odpovědí: 0

Na Basboardu jsem nasel uztecnou radu. Je to sice kostrbate reseni, ale zrychli IM3. Dlouhe nabihani casto zpusobuje velka knihovna iTunes. Idealni je proto vytvorit noveho uzivatele jen s iMovie - a vzdycky se zalogovat jen na nej. Zrychlilo se to asi 25%.... ale je to stejne jen zaplata nez pride nejaky poradny update. Rumors are, ze to bude nekdy v dubnu.
dneu

Odpovědět na příspěvek

titulky jdou, máte-li česká písma!

Autor: oc Muž

Založeno: 23.02.2003, 14:44
Odpovědí: 0

Omlouvám se čtenářům: zdá se, že s českými osmibitovými písmy (musel jsem je na vyzkoušení zvlášť shánět, samozřejmě je v OS X dávno nepoužívám :((( ) to skutečně _funguje_. Zblázní se to jen se standardními písmy Unicode. (Firmě Apple se moc neomlouvám, protože zprasené je to stejně velectěně.)

Odpovědět na příspěvek

Titulky

Autor: Ondřej Muž

Založeno: 02.07.2004, 19:06
Odpovědí: 0

Seznamuji se s iMovie a pri aplikaci titulku vse funguje pri preview, ale nevim jak výseldek "potvrdit" do zvoleneho okna. Tlacitko UPDATE neni aktivni. Vysledku tedy nemuzu docilit, pouze si prohlizet preview. Poradte.

Odpovědět na příspěvek

RE: Titulky

Autor: OC Muž

Založeno: 02.07.2004, 20:22

Drag&drop: ikonku zvoleného typu titulků vhodit do sestřihu.

Odpovědět na příspěvek

střih zvuku

Autor: Ondrej Muž

Založeno: 03.07.2004, 21:14
Odpovědí: 0

Asi jsem nechápavý, ale...jak mám stříhat zvukovou stopu!? Jak odstříhnu ve zvukové stopě to co tam už nechci? Díky za radu.

Odpovědět na příspěvek

Extrakce zvuku

Autor: Ondřej Muž

Založeno: 15.07.2004, 10:04
Odpovědí: 0

Když vyextrahuji originál zvuk přetažený z kamery do nové nezávislé stopy v I movie, tak mě nechce hrát. Přitom věci přetažené z I Tunes hrají !! Co s tím!?

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: