Recenze: MotionX GPS - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Seriály

Více seriálů

Informace

Recenze: MotionX GPS

MotionX GPS

22. března 2011, 00.00 | Nedávno jsme se zabývali aplikací GPS Kit. Nyní se podíváme na jeho úhlavního konkurenta, program MotionX GPS pro iPhone respektive MotionX GPS HD pro iPad. Software se dopracoval již verzi 15 a nestojí za ním nikdo jiný, než známý programátor, novátor, hudebník a mořeplavec Philippe Kahn.

Nedávno jsme se zabývali aplikací GPS Kit. Nyní se podíváme na jeho úhlavního konkurenta, program MotionX GPS pro iPhone respektive MotionX GPS HD pro iPad. Software se dopracoval již verzi 15 a nestojí za ním nikdo jiný, než známý programátor, novátor, hudebník a mořeplavec Philippe Kahn.

První, co při spuštění MotionX GPS uvidíte, je varování, že jeho použití je na vlastní nebezpečí, nesmí se používat pro primární navigaci a nemá se používat v aplikacích, na kterých závisí život a zdraví. Pak už program skočí do obrazovky, ve které byl naposledy opuštěn. V App Store má svého bezplatného bratříčka MotionX GPS lite, který má omezené funkce. Plná aplikace stojí 0,79 EUR a verze Motion X GPS HD upravený pro iPad vyjde na 2,39 EUR.

Ovládání

V horní části prakticky všech obrazovek je lišta, sestávající se z informačního tlačítka, názvu právě zvolené funkce a točící se zeměkoule, která svou barvou indikuje kvalitu GPS signálu. Klepnutím na informační tlačítko se dostanete k anglické nápovědě aktivní funkce. Pole pro název je uprostřed a pokud z probíhající funkce skočíte někam dál, zobrazí se další ovládací tlačítka (Done pro návrat zpět) nebo na druhé půlce možnost další volby. Klepnutí na zeměkouli znamená volbu jednoho ze tří lokalizačních režimů:

  • Outdoor GPS mode - v tomto režimu se poloha určuje příjmem signálů družic systému GPS. Přesnost je 9 až 90 metrů.
  • Wifi/Triangluation mode - poloha se určuje podle polohy okolních Wi-Fi a BTS stanic. Přesnost 30 m až 5 km.
  • Manual mode - ručně určujete svou polohu na mapě jako Home waypoint.

Další univerzální ovládací lišta je dole. Tlačítkem Search vlevo se dostanete do kruhového menu s tlačítky. Nejvýznamnější z nich je vyhledávání podle adresy nebo názvu, která nemá u konkurence ekvivalent. Zajímavé může být také zobrazení informací z Wikipedie, týkajících se právě aktuální pozice, jejíž souřadnice zjistíte tlačítkem My Position, nebo jiného zadaného umístění. V tabulce je název místa, přibližný směr k němu a vzdálenost vzdušnou čarou. Po kliknutí na některý název se dostanete k umístění na mapě, fotce, krátkému popisu a linku do Wikipedie.

Prostřední tlačítko s notičkou je vstupem k ovládání iPodu – přehrávače hudby. Poslední tlačítko vpravo je Menu, které slouží k vyvolání funkcí stejně, jako to levé Search. Obsahuje většinu funkcí duplicitně, ale některé z nich tady nejsou (nař. Wikipedie nebo hledání). Zato tady najdete nastavení programu a trochu zbytečný skok na menu Search.

Mapa

MotionX GPS používá mapy rozdělené do skupin podle účelu. Jde o mapy silniční, terénní, satelitní, hybridní a námořní. Zdrojem dat jsou vlastní mapy MotionX založené na mapách Open Street Map a Open Cycle Map, dále mapy Bing a Google. Druh mapy se volí v menu Maps vlevo dole a v menu je symbolem ukázáno, jestli lze mapy otáčet a stahovat pro pro použití offline. Při zobrazení mapy platí běžná gesta iOS – tažení prstem posunuje mapu a roztažení prstů zoomuje.

Obecně lze mapy mít buď otočené vždy severem nahoru nebo se ty, které to umožňují, mohou otáčet ve směru pohybu nebo ve směru odvozeném od vnitřního kompasu (iPhone 4 a 3Gs). Režim otáčení volíte vpravo od tlačítka Maps klepnutím na symbol šipky mezi plusem a mínusem (funkce cyklují v krocích podle možností používání mapy). Pro všechny typy map platí, že prvním klepnutím na jejich střed se nastaví aktuální poloha a šipka svítí modrozeleně. Další klepnutí znamená u map Bing a MotionX vstup do režimu natáčení mapy ve směru pohybu telefonu. Směr se odečítá ze změny souřadnic GPS a pokud se nepohybujete, zůstává mapa stát v původní poloze. Tento režim je signalizován světelným kuželem na tlačítku a kurzor na mapě ukazuje žlutou barvou směr pohybu na mapě.

Třetí klepnutí do symbolu přidá ještě označení světových stran a natáčení mapy se pak řídí údaji vestavěného magnetometru. Všechny tři popsané režimy udržují polohu uprostřed mapy a zrušíte je posunutím mapy prstem.

Na mapě je na pravé straně symbol pro maximalizaci - schová horní a dolní menu, aby bylo místo pro mapu co největší. Zůstávají jen tlačítka Maps, mínus, plus a šipka mezi nimi.

Vpravo dole najdete nenápadný, ale důležitý ukazatel zoomu. Podle něj můžete vidět, že nejpodrobnější jsou mapy Google, které u MotionX nelze stahovat ani otáčet. Nejméně podrobné jsou mapy MotionX. Stupeň zoomování musíte vědět při stahování map, kde je třeba zvolit všechna požadovaná měřítka, která chcete stáhnout.

Stahování map

Stahování map je dostupné v menu prostřednictvím volby Download maps. Proti konkurenčnímu GPS Kitu lze stahovat jen mapy MotionX Road, MotionX Terrain a námořní mapy NOAA Marine. Ty poslední nepochybně souvisí s jachtařským koníčkem Philippa Kahna. Oblast ke stažení určíte středem a poloměrem oblasti nebo čárou a její tloušťkou. V dalším kroku stačí zadat nejmenší a největší zoom a pak už jen stahovat.

Ačkoliv se o tom nikde nehovoří, MotionX GPS ve skutečnosti tiše stahuje také ostatní druhy map a ukládá si je do cache. Ale uložit si předem nějakou oblast pro použití offline bez signálu znamená pracně v daném stupni zoomu projít na mapě celou požadovanou oblast a podle Parkinsonových zákonů si určitě některý kousek nestáhnete což obvykle zjistíte až na místě. Tuto funkci si můžete vyzkoušet s Google maps, když projdete či projedete nějakou trasu a na zpáteční cestě vypnete datové připojení – mapy přesto uvidíte dokud nevyjedete z uložené oblasti.

Track recorder

Záznamník trasy spojený se stopkami pojmenovali autoři Track recorder. Stopky jsou výrazně graficky upravené a je vidět, že jsou určené také pro trénink sportovců. Už proto, že po spuštění záznamu se odpočítá three-two-one-GO! Stránka uvádí kromě spotřebovaného času aktuální rychlost, průměrnou rychlost, absolvovanou vzdálenost a maximální rychlost. Snímání trasy můžete přerušit a pokračovat a pochopitelně lze trasu uložit.

Pro záznam trasy je připravena řada režimů vhodných pro různé aktivity. Jde jen o nastavení frekvence snímání polohy, které je u rychlejších aktivit častější, a filtrování výchylek. Při návrhu aktivit se dokonce rozlišuje pádlování na moři a pádlování na řece. V Track recorderu lze nastavovat i další veličiny. Jednotkami mohou být kilometry, míle a námořní míle, rychlost lze udávat jako rychlost, nebo čas na 1 km (pace). Funkcí Auto Pause se záznam automaticky přeruší, pokud po určenou dobu není zjištěn žádný pohyb. Funkce Auto swipe střídavě v dolní části zobrazuje různé sady údajů o zaznamenávané trase, mezi které patří i graf rychlosti a výškového profilu. Podržením prstu na grafu se ukáže průměrná rychlost nebo výška v dané chvíli.

My Position a kompas

Sekce My Position zobrazuje kromě souřadnic aktuální pozice ještě výšku, přesnost a kvalitu GPS signálu. Polohu můžete označit a pomocí služby Check-In sdílet na Facebooku. Připojit můžete také fotografii.

Kompas je používán magnetický (jen iPhone 4 a 3Gs),odečítaný ze změny souřadnic při pohybu nebo kombinace obojího. Jednotlivé režimy lze přepínat klepnutím na střed kompasu. Klasické zobrazení je nahoře doplněno pomocnými údaji o rychlosti SOG (rychlost pohybu po povrchu Země) a VMG (efektivní rychlost pohybu k cíli), směru natočení telefonu (Direction) nebo směru pohybu (Heading při odečítání ze změny souřadnic). Rohy kolem kulaté větrné růžice jsou využity k uvedení vzálenosti a směru k určeném waypointu, doby zbývající k jeho dosažení a odhadovanému času v cíli.

Sdílení a waypointy

Ke sdílení údajů o poloze na sociálních sítích Facebook a Twitter lze použít aktuální pozici, trasu, waypoint nebo jinou trasu. K mání je také možnost odeslání až na pět e-mailových adres.

Jak už bylo zmíněno, aplikace pracuje s waypointy (body na mapě). Horním tlačítkem vložíte nový bod, jehož polohu lze určit adresou, převzít ze současné polohy, klepnout na mapu, zadat souřadnice, popřípadě vzdálenost a azimut.

Body se dělí na několik druhů. Jeden funguje jako domovský, dále jsou tady My Waypoints (body které si uložil uživatel) a Auto Waypoints obsahující automaticky vytvářené body při záznamu trasy. Efektně vypadá s programem pevně dodávaný seznam zájmových bodů Points of Interest (POI), který ale nemá zásadní praktickou použitelnost. U každého bodu se zobrazí výřez mapy, vzdálenost, azimut a případně fotka, pokud je přiřazena, zobrazit si můžete také další detaily.

Funkce Waypoints obsahuje návod k importu bodů z externích zdrojů, který je trochu komplikovaný. Body musíte poslat e-mailem firmě MotionX. Ta vám pošle zpět link, kterým se body otevřou v aplikaci.

Správa tras je analogická správě bodů s tím rozdílem, že trasu lze zaznamenat jen track recorderem - viz výše. Podobně jako u waypointů je možný import tras ve formátu GPX. Najednou lze importovat jednu trasu a tři waypointy.

Závěr

MotionX GPS je velmi obsáhlá a přitom cenově výhodná GPSka použitelná v pustině i ve městě. Z velkého množství funkcí jsou některé velmi potřebné, ale bez dalších se většinou obejdete. Řada funkcí je závislá na datovém připojení a mimo něj nejsou k dispozici. Výborná je možnost hledání podle adresy a názvu objektu, šikovné jsou informace z Wikipedie i sdílení polohy s přáteli. Dobrá je možnost natáčení některých druhů map podle směru pohybu a systém stahování map pro použití offline.

Slabinou je naopak fakt, že pro offline použití lze stahovat jen méně přesné mapy MotionX založené na open mapách a pro tagování fotografií není úplně praktická nutnost stahovat z aplikace waypointy pouze jednotlivě. Poněkud složitější je způsob importu waypointů a tras z externích zdrojů. Aplikace každopádně za danou cenu odvede výborné služby. Mohou ji použít turisté či fotografové, dá se použít pro geocaching i pro sportovní trénink. Neposkytuje však hlasové pokyny jako automobilové navigace.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: