Obchodní zprávy: průzkum NetApplications za prosinec a Steve Wozniak na Macworld Expu. (5.1.09) - MujMAC.cz - Apple, Mac OS X, Apple iPod

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Soutěž

Sponzorem soutěže je:

IDIF

 

Kde se koná výstava fotografií Luďka Vojtěchovského?

V dnešní soutěži hrajeme o:

Seriály

Více seriálůInformace

Obchodní zprávy: průzkum NetApplications za prosinec a Steve Wozniak na Macworld Expu. (5.1.09)

5. ledna 2009, 02.00 | Data z průzkumu NetApplications za prosinec ukazují, že podíl Mac OS X na Webu se blíží 10 procentům a podíl Safari 8 procentům, data ovšem mohly poněkud zkreslit vánoční svátky. A na Macworld Expu 2009 se objeví spoluzakladatel Applu Steve Wozniak, avšak jako poradce firmy Axiotron, tvůrce macovského tabletu ModBook.

Do tohoto článku umisťuji dvě zprávy spíše obchodního charakteru, ta první se týká nových výsledků průzkumu NetApplications:

Průzkum NetApplications za prosinec signalizuje další nárůst podílu Maců

S výsledky průzkumů firmy NetApplications se zde setkáváte poměrně pravidelně, proto jen stručně zmíním, o co vlastně jde: tato firma sleduje ohromné množství webů a snaží se pomocí složité metodiky určit, z jakých platforem a jakými prohlížeči k Webu jednotliví uživatelé přistupují.

NetApplications sice mluví o tržních podílech, ale vlastně se dozvídáme, jaké je aktuální složení uživatelů Webu (firma sice umí rozlišit přístupy i podle jejich regionálního zastoupení, avšak volně přístupná data se týkají Webu jako celku, tedy dnes vlastně skoro celé planety).

Výtah z údajů prosincového průzkumu jako obvykle zveřejňuje Ars Technica, podíváme se však i přímo na data od NetApplications.

Podíl Mac OS X

Nejprve se zaměříme na zastoupení operačních systémů. Jak ukazuje tenhle diagram, podíl Mac OS X se opět zvýšil, v prosinci už činil 9,63 procenta, blíží se tedy důležité psychologické hranici 10 procent. Srovnání s výsledky za listopad ukazuje, že pokračuje vzestupný trend růstu podílu Mac OS X. V listopadu totiž byl 8,87 procenta a v říjnu 8,21 procenta. To již skutečně vypadá jako trvalejší trend.

07mm05012009f.jpg

Za povšimnutí rozhodně stojí také podíl jednotlivých verzí operačních systémů, v případě Maců tak můžeme zjistit zastoupení obou současných procesorových platforem, podíl Maců s Intely v prosinci dosáhl 7,91 procenta, zatímco stroje s PowerPC se zasloužily o 2,44 procenta. Ve srovnání s listopadem Maců s Intely výrazně přibylo (tehdy byl jejich podíl 6,51 procenta), nepatrně se však zvýšil i podíl PowerMaců (v listopadu 2,35 procenta).

08mm05012009f.jpg

Není příliš pravděpodobné, že by Maců s PowerPC skutečně přibývalo, na tomto výsledku se zřejmě podílí statistická chyba měření a též určité výběrové efekty (o nich bude ještě řeč níže). Nárůst Maců s procesory Intel ovšem lze nejspíš opravdu připsat na vrub prodeje nových strojů, rozdíl vychází zhruba stejný jako mezi listopadem a říjnem (vánoční prodeje se asi ještě plně neprojevily, navíc kvůli současné ekonomické situaci možná nebudou mít tak velký vliv).

Stejně jako v listopadu lze konstatovat, že zatímco podíl Maců s PowerPC zůstává v zásadě stejný (to naznačuje, že se jich jejich uživatelé stále ještě nehodlají zbavit), uživatelů nových Maců přibývá, na čemž se pravděpodobně podílejí především zákazníci z USA (zde citovaná data platí pro celý Web, což znamená, že na trzích s výraznější převahou Maců tyto nárůsty budou mnohem výraznější).

Ostatní operační systémy (včetně iPhonu)

Zmínku si zaslouží také ostatní operační systémy. Windows pochopitelně nadále vedou, ale opět trochu ztratila, jejich podíl klesl na 88,68 procenta, proti listopadu tak oslabila zase o jedno procento. První místo si pořád udržují Windows XP s 65,22 procenta, následovaná Vistou s 21,12 procenta, ve srovnání s listopadem podíl Windows XP klesl, avšak více, než činil nárůst podílu Visty, rozdíl jde zřejmě na vrub Maců.

Samotná NetApplications však připomíná, že data za prosinec mohou být poněkud zkreslená, protože v tomto měsíci jsou vánoční svátky a hodně lidí zůstává doma či odjíždí na dovolené. Klesá tak podíl podnikových PC, kde Windows převažují a naopak zesiluje podíl domácích počítačů, kde mají Macy silnější zastoupení (to by mohlo vysvětlovat nárůst podílu PowerMaců).

Při hodnocení výše zmíněných údajů je proto třeba zvažovat též tyto faktory, ale i po jejich zohlednění základní trendy zůstávají – podíl Mac OS X roste, sice pomalu, avšak trvale a už se to počíná projevovat na zastoupení Windows, jejichž převaha ovšem dosud ohrožena není. Podíl Linuxu se v zásadě nezměnil, nadále zůstává pod 1 procentem.

NetApplications vykazuje jako samostatný operační systém rovněž iPhone, ten si s podílem 0,44 procenta stále drží čtvrté místo mezi jednotlivými platformami pro přístup k Webu. Jistě, proti hlavním platformám jde o nepatrné zastoupení, ale ve srovnání s jinými mobilními zařízeními je na tom neskonale lépe, kupříkladu Playstation má zastoupení asi desetkrát nižší. Proti listopadu podíl iPhonu opět narostl (tehdy držel 0,37 procenta), prodeje tohoto telefonu tak zřejmě ještě stále neoslabily, mohly se na tom však projevit i výše zmíněné výběrové efekty, teprve další měsíce letošního roku ukážou, jaký bude dlouhodobější vývoj.

Zdá se, že iPhone nadále zůstává nejužívanějším mobilním přístrojem pro přístup k Webu. Pro srovnání, Windows Mobile (diagram je ovšem uvádí jako Windows CE) setrvávají na nepatrných 0,05 procenta. Podíl iPhonu je teď už vyšší než podíl PC s Windows NT, Windows ME nebo Windows 98, Windows 2000 ho však pořád překonávají se svými 1,47 procenta.

Podíly webových prohlížečů

Vývoj podílů webových prohlížečů do značné míry kopíruje vývoj podílů operačních systémů.

09mm05012009f.jpg

Vývoj podílu Safari

Podíl Safari se opět zvýšil, v prosinci činil již 7,93 procenta, proti listopadovým 7,13 procenta tedy nárůst o 11 procent. To je pochopitelně dáno hlavně vzrůstem podílu Maců, protože Safari pro Windows se drží na 0,3 procenta, proti listopadu se ovšem výrazně zvýšilo zastoupení Safari 3.2 pro Windows.

Pokud jde o Safari pro Mac, podíl Safari 3.2 už mírně překonal podíl Safari 3.1, to vše lze zjistit z tohoto diagramu. Avšak i Safari 3.0 se s podílem přes 0,5 procenta ještě drží.

10mm05012009f.jpg

Ostatní prohlížeče

Podíl Microsoft Internet Exploreru se zase o trochu snížil, všechny jeho verze dohromady daly 68,15 procenta přístupů, asi o procento méně než v listopadu. Odpovídajícím způsobem posílily alternativní prohlížeče, a to jak Safari, tak Firefox, o kousek si polepšil rovněž Google Chrome, jehož podíl překročil jedno procento.

Nejrozšířenějším alternativním webovým prohlížečem zůstává Firefox, jeho podíl za prosinec činil 21,34 procenta (proti listopadovým 20,78 procenta), přičemž dále posílilo postavení verze 3.0, ta se vyšplhala na 17,18 procenta (v listopadu to bylo 15,57 procenta).

Závěrečné shrnutí

V případě prosincových dat je sice třeba mít na paměti, že výsledky mohou být poněkud zkresleny svátky a s tím souvisejícími dovolenými, základní trendy se však zdají zůstávat stejné jako v předchozích měsících. Podíl Mac OS X trvale roste, s tím souvisí i nárůst podílu Safari, který lze připsat prakticky výlučně na vrub Maců. Podíl Internet Exploreru naopak klesá a to zejména na úkor Firefoxu, i když se na tom projevuje též sílící podíl Maců.

Další vývoj pro letoší rok se velice těžko odhaduje, kvůli nejisté ekonomické situaci, pokud ovšem Apple uvede modernizované stolní počítače a Mac OS X 10.6 (Snow Leoparda, jehož součástí bude Safari 4), existuje poměrně velká šance, že se zde naznačené trendy udrží i v příštích měsících.

Steve Wozniak se objeví na letošním Macworld Expu

Od letošního Macworld Expa se sice nečekají nějaké převratné novinky, ale pár zajímavých věcí se tam jistě objeví. Za zmínku stojí také to, že by tam měl vystoupit spoluzakladatel Applu Steve „Woz“ Wozniak.

11mm05012009f.jpg

Nebude tam však zastupovat Apple, bude přítomen jako člen poradního sboru firmy Axiotron, jež přestavuje MacBooky na tablet ModBook (o jeho začátcích více zde).

Spolu s dalšími lidmi z Axiotronu by Wozniak měl představit novou technologii firmy (pravděpodobně novou verzi tabletu ModBook) na jejím stánku na Macworld Expu 6. ledna.

Jak již víte, na výstavě tentokrát se svým projevem nevystoupí Steve Jobs, pro některé nostalgiky tak může být objevení „Woze“ určitou náplastí, o budoucnosti této akce rozhodnou ovšem především ekonomické faktory.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Informace  

 » Rubriky  » Agregator  

 » Rubriky  » Zprávy o Applu  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: